Sizce boşanmaya sebep olan sosyal şiddet nedir? Yargıtay'ın görüşlerine katılıyor musunuz?

Sizce boşanmaya sebep olan sosyal şiddet nedir? Yargıtayın görüşlerine katılıyor musunuz?
Yargıtay, eşinin giyim tarzına, gideceği toplantılara ve görüşeceği kişilere müdahalede bulunmayı sosyal şiddet olarak kabul etmiş ve boşanma sebebi olarak kabul etmiştir.

Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Siz Yargıtay'ın bu görüşüne katılıyor musunuz?
Sizce boşanmaya sebep olan sosyal şiddet nedir? Yargıtay'ın görüşlerine katılıyor musunuz?
15 Görüş