İnsanlığın Tanrıyı Yaratma Serüveni

Ütü-Masası s

İnsanlar, çok eski zamanlardan beri farklı dinlere inanmış ve dinî gelenekleri yaşantılarına uyarlamışlardır. Hatta öyle ki, insanın tanrıyla karşılaşması 200 bin yıl öncesine yani ilk homo sapienslere kadar götürülebilir. Bu Bence'mde, insanların tanrıyı nasıl türettiğini ve oluşan dinlerin nasıl yayıldığını sizlere özetle anlatacağım.

Doğa olayları, ilahî bir gücün olabileceğinin işaretlerini veriyor

İnsanlığın Tanrıyı Yaratma Serüveni

İlk insanlar, bilim namına hiçbir şey bilmiyorlar. Ölümle yaşam arasında tek bildikleri vahşi hayvanlar. Ya bir vahşi hayvan tarafından öldürülecek, ya da onu öldürecek. Onu etkisiz hâle getirebileceğini biliyor ama şiddetle gürleyen şimşek için aynısı gibi düşünemiyor. İlk insanlar, şimşeği bir güç olarak varsayıyor. Gürlediği zaman onun kızdığını düşünüyor ve onu sakinleştirmesi gerektiğine inanıyor. Kendisi nasıl sakinleşirse onu da aynı yöntemle sakinleştirmeye çalışıyor. Mesela ona iltifat ediyor ve avını ona hediye olarak sunuyor. İnsanın henüz anlamlandıramadığı ve ulaşamadığı bu gibi doğa olayları, üstün bir güç olarak tanımlanıyor.

Tanrı kavramının gelişmesinde iki insan grubunun etkisi vardır: Avcılar ve tarımcılar

Hep duyduğunuz meşhur bir tabir vardır: ''Avcı ve toplayıcı'' tabiri. İşte bu tabir, ilk insanların mesleklerini anlatıyor. İnsanlar, ilk başlarda avcılıkla ve tarımcılıkla uğraşırlardı. Bu uğraşlar, tanrı ve ruh gibi kavramların ortaya çıkmasına imkân verdi.

Avcılıkla uğraşanlar ruh kavramını türetti

İnsanlığın Tanrıyı Yaratma Serüveni

Avcılıkla uğraşan insan topluluğu, tarımla uğraşanlara kıyasla çok daha azdı. Çünkü hayatta kalabilmek için avlanmaları gerekiyordu ve avlanmak için de hızlı olmak icap ediyordu. Bundan dolayı en fazla birkaç aileden meydana geliyorlardı. Aile kavramı avcılarda çok önemliydi hatta aile kavramının zedelenmemesi için aile dışı bireyle veya aile kurmadan önce zina yapmak ayıp karşılanıyordu. Zinanın ortaya çıkışı da böyle oluyor zaten.

Avcılar, ölen yakınlarının hareketsiz kalan bedenlerini anlamlandırmaya çalışıyorlardı. Son nefes vererek bir daha hiç nefes almadığını fark ederek onların öldüklerine inanıyorlardı. Son nefesle birlikte içindeki ruhun nefesle dışarıya çıktığına inanıp bazen onların ruhlarından yardım çağırıyorlardı.

Tarımcılıkla uğraşanlar ilk tanrıları her zaman kadın olarak düşündüler

İnsanlığın Tanrıyı Yaratma Serüveni

Bebekleri doğuranlar kadınlar ve ilk insanlar bunun farkında elbette. Onları besleyen ekinlerin filizlenmesi de toprakla oluyor ve tarımla beslenen ilk insanlar toprağı üstün bir güç olarak görüyor. Çünkü tıpkı kadının insan doğurması gibi toprak da besinleri doğuruyor. Bu sebeple tarımcılıkla uğraşan ilk toplumlar her zaman tanrıları kadın olarak tasvir etmiş ve çeşitli tanrıçalar türetmişlerdir.

Tanrılık kadından erkeğe geçiyor

İnsanlığın Tanrıyı Yaratma Serüveni

Volkanik patlamalar, akla hayale sığmayacak ölçüde büyük bir enerjinin etrafa saçılmasına neden oluyor. Bu durum, hava olaylarını değiştirip iklimi bozuyor ve şiddetli yağmur ve fırtınaların ortaya çıkmasını sağlıyor. İnsanlar, patlayan dağın öfkeyle patladığını düşünüyorlar. Öfkeyle kendisini döven babasına benzetiyor ancak volkanik patlama sonrası tarım arttığı gibi etrafa saçılan obsidyenler de kesici olduklarından silah yapımında kullanılıyorlar. Hatta Çatalhöyük'te bile obsidyen kalıntılarına rastlanılmış ki bu durum burada obsidyen ticaretinin yapıldığını dahi göstermektedir. Volkanik dağ, hem patladığında kızıyor hem de mükâfat veriyor. İlk insanlar bunu babalarına benzettiklerinden tanrı kavramı tanrıça yani kadın tanrılardan erkeklere geçiyor. Dikkat ederseniz medeniyetlerde birçok tanrı her zaman fırtına tanrısı olarak tasvir edilmiştir.

Nuh Tufanı gibi semavi dinlerde olan birçok mucize, daha önce Mezopotomya uygarlıklarının mitolojilerinde yer almaktaydı

İnsanlığın Tanrıyı Yaratma Serüveni

İnsanların tanrıyı türetmeleri çeşitli mitolojilerin ve dinlerin de ortaya çıkmasına neden oldu. Mesela semavi dinler, büyük ölçüde Mezopotomya mitolojilerinden etkilenmiştir. Örneğin Musevilik; Sümer, Babil, Akad gibi topluluklardan gelen bir din geleneğinden beslenmiştir. Bu, kazılarla da ortaya çıkmıştır ki zaten 1874 yılında George Smith, aslında Tevrat'ta olan birçok hikâyenin Bâbillerde olduğunu tespit etmiştir. Bâbillerde olan bu hikâyelerin daha önce Sümerlerde olduğu da ortaya çıkmıştır. İncil, Tevrat'ın bir yansıması olarak aynı hikâyelerden konular edinmiştir. Keza Kur'an-ı Kerim'in kaynağı da buraya dayandırılır. Zaten bütün semavi dinlerin Orta Doğu'dan çıkması da bunu kuvvetlendirmektedir. Zira Orta Doğu dışındaki bölgelerde bu dinî gelenekler ulaşmamıştır. Kısacası bu, bölgesel bir kültürdür. Dinlerde olan Nuh Tufanı'nın aslında semavi dinlerin ortaya çıkmasından çok önce Sümer mitolojisinde olduğu bilinmektedir.

Dinler, başörtüsü gibi çeşitli uygarlıklarda görülen uygulamaları da örnek almıştır

İnsanlığın Tanrıyı Yaratma Serüveni

Aslında başörtüsü tüm semavi dinlerde bulunmaktadır. Tevrat ve İncil'de ilgili ayetler vardır. Bu uygulamalanın, yine aynı kaynaktan beslenen Kur'an-ı Kerim'de de olduğunu görmekteyiz. Başörtüsü, yine semavi dinlerin beslendiği Mezopotomya uygarlıklarından geçmiştir. Başörtüsüne ilk olarak Sümerlerde rastlanmaktadır ve tapınaklarda hayat kadınlığı görevini icra eden kadınlar takabilmekteydi sadece. Bu gelenek, Asurlara da geçmiştir ve M.Ö. 1500 yıllarında Asur kralının başörtüsünü yasaklayıp sadece tapınaklardaki hayat kadınlarının takmasına müsaade etmiştir. Bu gelenek, Asurlardan Perslere ve Perslerden de Araplara geçmiştir. Araplar ise bunları semavi dinlerine yansıtmıştır.

Kısacası semavi dinlerde olan birçok uygulama, esasen evvelki Mezopotomya uygarlıklarında yaygın olarak görülmekteydi.

Diğer dinlerdeki gelenekler, yaşadıkları bölgelere göre şekil almıştır

İnsanlığın Tanrıyı Yaratma Serüveni

Semavi dinler dediğimiz Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet, Orta Doğu'dan çıkmıştır ve dünyaya yayılmıştır. 4'üncü yüzyılda Milâno Fermanı ile Hristiyanlık Avrupa'da serbest bırakılmış, İznik Konsili'nde ise ''teslis'' inancı ortaya konulmuştur. İslamiyet de ilk defa 2'nci halife Ömer bin Hattâb ile Arabistan sınırları dışına ulaşmış ve giderek yayılmıştır. Ancak bu din veya dinlerini ihtiva ettiği uygulamaları, Çin, Hindistan, Amerika gibi uzak bölgelerdeki medeniyetlerde görememekteyiz.

Uzak medeniyetlerde de kurban ve adak vardır ancak onlar daha çok sınıfsal farklılıklara gitmiş ve Kast Sistemi'nin oluşmasına sebep olmuşlardır. Bu yüzden de Hinduizm inancında, tekrar dünyaya gelineceğine inanılan ''reenkarnasyon'' uygulaması dahil edilmiştir. Büyük coğrafî keşiflerden önce Amerika'da yaşayan Astek ve Mayaların dinlerinde de yine semavi dinlerin etkisi olmamakla birlikte çok daha farklı dinî gelenekler görülmekteydi. Kısacası dinlerdeki uygulamalar ve gelenekler, bağlı coğrafyaya göre şekil almış ve zamanla değişiklik gösterebilmiştir.

Sonuç olarak;

İlk insanların bu gibi doğa olaylarını üstün bir güç olarak görmesi belki size manasız gelebilir. Bunun sebebi, sizin doğa olaylarını bilim sayesinde bilmenizdir. Bildiğiniz için size kolay gelmektedir. Ancak ilk insanlar, bu gibi doğa olaylarını anlamlandıramadıkları için onları üstün birer varlık olarak görmüşlerdir. Bu durum, birçok uygarlıkta fırtına tanrılarının ve daha yüzlerce tanrı ve tanrıçanın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Mevcut yapılanmalar ve mitoloji kültürlerinden etkilenen dinler de buna benzer gelenekler üzerinde oynamalar yaparak kendilerine ait farklı bir isimlendirme ile bu gelenekleri tekrar tatbik etmişlerdir.

İnsanlığın Tanrıyı Yaratma Serüveni
22
36
Görüşünü yaz
22Kız Görüşü
36Erkek Görüşü

Bi’Bot Seçimi

Çok Süper Görüş
 • Gizli Üye

  Güzel Varsayımlar, Dinlerin mitolojiden esinlendiğine dair bir kanıtın var mı yoksa materyalist bir bakış açısıyla atıp tutuyor musun? Ha sümer yazısı mı vardı? Vah vah? Dinler bitti.. O yazarın dini olaylardan esinlenilerek yazılmadığını nereden biliyorsun? Bak yukarıdaki hikayeye inanmışsın sen. Hepsi varsayımlara dayanıyor. Allah'a inanmakla teknik olarak bir farkı yok. Veya uzaylılara. Veya peygamberlere. Aşağıda insan tarihinin 7500 yıl olduğuna inandığımızı söylemişsin? Bizler Tevrat'a mı inanıyoruz? Tevrat'ın babil sürgününden sonra unutulduğunu ve Yehova'nın yardımıyla tekrar bir insan tarafından yazıldığına inanıldığını bilmiyor musun? Bak sen Evrime de inanıyorsun herhalde? Ayakta yürüyen fosil buluntularının maymunsuların maymun türü olmadığına dair bir kanıtın var mı yoksa ezbere bir inanışın mı var? Din ve dinlerin ihtiva ettiği gelenekler? Görememekteyiz? Çin'de Hindistan'da var olan dinlerin dinlikten çıkıp farklı inanışlara dönüşmediğine dair kanıtın var mı, yok. Kendi inandığın şeyleri insanlara yutturmaya çalışıyorsun. Allah'ta zaten bize açıkça kanıt koyacaktı ki inanalım değil mi? Dna falan olmayacaktı bizde, hiç hayvanlara benzemeyecektik değil mi 😄 Dinsiz varsayımları insanlara bilim diye sunma, bilimin gelişmesini sağlayanların çoğu inançlıydı. Senin gibi Dinsiz değildiler.

  Burada insanlara fizik formülü sunmuyorsun 😄

  Sevdim 5 Kişi
  Görüş hala geçerli mi?

Diğer Görüşler İçin Aşağı Kaydır

Kızlar & Erkekler Ne Diyor?

2235
 • okuyankim

  Ramazan ayında dinsizlik propagandası yapacak kadar kendi kültürünüze, insanınıza, değerlerinize yabancı mısınız?

  Saygıdan ve empatiden uzak, hırçın ve zalim bir bakış bu. Yazıklar olsun tüm pagan düşüncede olanlara, lanet olsun şirk koşanlara!

  SevdimKatılmıyorum 4 Kişi
  • Bunun dinsizlik propagandası ile alakası ne? Geçmişte yaşanılan olayları ve süreçleri anlatmanın neresi dinsizlik propogandası?

  • okuyankim

   Apaçık gözümüzün önünde tanrıyı insan var etti diyorsun. Müslümanların en kutsal zaman diliminde sunduğun bu görüş, en hafif tabiri ile saygısızlık. Tanrısızlığı dinsizlik olarak sunan sensin, az vicdan az sağduyu lütfen

 • AhmetSedat

  Bilimsel konuşulmaya çalışılan fakat aynı zamanda bilime ters bir paylaşım. Genelde böyle oluyor 😂 Siz kafanızda tanrıyı yok sayıyorsunuz sadece. Bu gibi şeylerde uydurduğunuz bahaneler. ☺️ Hiçbir şey kendiliğinden yoktan var olup vardan yok olamaz. Bunu bize bilim demiyormu? Potansiyel bir iş varsa o işi yapacak potansiyel kabiliyette birisinin olması şarttır. Bunuda fizik demiyormu? Bence bunlar cehaletinize yeterde artar beyefendi. Sosyal mecrada tartışmayı sevmediğimden bu kadarla yetineceğim☺️

  SevdimEğlenceli 3 Kişi
  • Doğada bir madde kendiliğinden pekala oluşabiliyor. Cehalet dediğin binlere bilim adamının ortaya koyduğu hipotezler. Dünya'nın yaşına 7 bin yıl diyen bir dinün mensuplarıyla tartışılacak konular değil zaten. Bu kadarıyla yetinip beni de yormadığınız için teşekkürler ☺️

  • okuyankim

   Dünyanın yaşına 7 bin yıl biçenler Museviler olabilir mi?

  • @Ütü-Masası doğada bir madde kendiliğinden oluşuyor diyerek binlerce bilim adamını örnek vermişsin. Peki soru. Ateist iken neden sonradan Müslüman olan bilim adamları da var? Onlar da mı cahil 2) bir maddenin kendi kendine oluşması için enerjiye ihtiyacı vardır. Peki bu maddeye bu enerji yi hangi kaynak nasıl veriyor? 3) kendi kendine oluştuysa her şey. Şunu açıkla bana. Neden hayvanlar da tek tat alma duyusu var iken insanlar da acı, tatlı, eşki, tuzlu bir çok duyu bir arada. Bu aklı olmayan doğa yasaları neden insana akıl vermeyi tercih etmiş? Neden insanı tüm canlılardan üstün kılmış? Bunu neye dayanarak yapmış? Biz cahil isek bu soruları cevaplayıp aydınlatırsan çok sevinirim kardeşim

  • Hepsini Göster
 • Barış_LonelyForever

  Ateist olduğum için çok mutluyum, insanlar eski yıllarda gelişemedikleri ve bilimden uzak oldukları için açıklayamadığı her konuya tanrı demeyi seçtiler. bilimsel olarak tanrı ve ruh kavramı ispatı olmayan ve gerekliliği olmayan iki felsefi konu. bir insanın kendine yetmemesi ve yaratıcıya ihtiyaç duyması tamamen psikolojik evrime dayanıyor. bu dünyada yaptıklarının boşa gitme kaygısı ve kendilerini bir şeyin koruduğuna inanma iç güdüsü bunlar ilkel insanlarda sıkça görülüyor

  YardımcıKatılmıyorum 2 Kişi
 • GHOST-VENOM

  insanlar asla kafalarinda bu boyutta olmayan tanriyi kafasinda uyduramaz. zira tanriya inanmayi bir ihtiyac oldugunu biliyoruz buda tanrinin varligiina delildir/mesela bir insan susadigi zaman su ihtiyaci yaranmakta ve biz buna bakarak kolaylikla suyun varligiini ispat etmis olururk/

 • birsuskuncicek

  Tanrı kavramı benim için çok önemli ister dnalarmdan geçmis olsun ister baska bir şey ben maneviyatsız asla yaşayamayanlardanm her zaman kendimi adayacak yüce bir şeye ihtiyac duyarm

  SevdimYardımcı 2 Kişi
 • Hayatİstanbul77

  Emeğine sağlık, guzel bilgilendirici ni bence olmuş...

  SevdimYardımcı 2 Kişi
 • Real_AnimeGirl

  Mükemmel ötesi bir bence olmuş.
  Her kelimesi hayran kalınası bir bence.
  Sonunda doğru düzgün bir bence. :D

  Yardımcı 1 Kişi
 • Kleopatara

  Sonuna kadar okumafim cunki ilk insanlar bilim namina birsey bilmiyorlarda kaybetti bu yazi benim icin gecerliligini

 • Legalpainn

  Çok güzel bir bence olmuş. Diamond Tema da bu konularda çok bilgilidir. İzlemiyorsanız kesinlikle izlemelisiniz.

 • BenKalenderMeşrebimm

  Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Tanrıyı bulması için değil, kendisini bulması için.

  Sevdim 1 Kişi
 • Sesindekuşlaryaşıyor

  Burası için sığ bir paylaşım olmuş. irdelemek gerekir bu birkaç cümleyle olmuyor

  Yardımcı 1 Kişi
 • Whell

  Avcı toplayıcılardan temellendirmen ustaca. Unutmuştum eline sağlık.

  Yardımcı 1 Kişi
 • modernerkek

  Tanrılar insanların anlamlandıramadığı şeyler için buldukları bir cevap. Felsefenin bir tık, biliminse 2 tık öncesi. Gün gelecek şuanki dinlerde mitoji olarak anılacak.

  YardımcıKatılmıyorum 2 Kişi
 • Janelskii

  ÇSG seçilen görüş 😃🤢

  SevdimKatılmıyorum 2 Kişi
  • Maalesef en uzun görüş otomatik olarak ÇSG seçiliyor. :D

  • turlar

   Sen namaz kıldığını söylemiyor muydun ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum?

  • Janelskii

   @turlar Doğru hatırlıyorsunuz

  • Hepsini Göster
 • Haysa

  Rezillik, katılmıyorum.

  SevdimYardımcı 4 Kişi
 • ByLale

  Bu görüşe katılmıyorum

  Sevdim 2 Kişi
 • McLareN558

  Değişik

  Yardımcı 1 Kişi
 • Elefterya

  Açıklayıcı bir paylaşım olmuş.

  Yardımcı 1 Kişi
 • Daha Fazla (37)
YÜKLENİYOR...