Hayat Veren Suyun Acı Tarafı: Hastalıklar!

վ0Ӏմղվ0ӀϲմՏմ61

Dünyada yüzde bir oranında bulunan su kaynaklarının çeşitli nedenlerden dolayı kirlenmesi ile oluşacak su kirlilikleri çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz pek çok etkiye sahiptir. Gelişmekte olan pek çok ülkede güvenilir olmayan sağlıksız su tüketimi, yetersiz atıksu arıtım sistemleri ve yetersiz hijyenik uygulamalar insan sağlığı açısından oldukça olumsuz etkilere sahiptir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, ölüm oranı yüksek hastalıklara sebep olan çevresel risk faktörleri arasında, kaynak açısından güvenli olmayan su, atıksu sisteminin olmayışı ve yetersiz hijyen uygulamaları yer almaktadır. Bu faktörlerin kanıtlanmış sonuçları açısından bağırsak hastalıkları önde gelmektedir. Genellikle hepatit, ishal, kolera gibi hastalıklar su kirliliğinin yol açtığı hastalıklar olarak göze çarpmaktadır.

İçtiğimiz suyun içinde bulunan bazı hastalıklar tam olarak şunlardır;

İshal

Hayat Veren Suyun Acı Tarafı: Hastalıklar!

İshaller genellikle su kaynaklarına karışan mikroorganizmaların oluşturacağı enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır. İshalin etkenleri bakteri, virüs veya parazit olabilmektedir. Yapılan araştırmalar, çeşitli mide bağırsak enfeksiyonlarının %35'inin kontamine sulardan kaynaklandığını göstermektedir. Enfeksiyonun tipine göre sulu (kolera) veya kanlı (dizanteri) olabilir.

Basilli Dizanteri

Hayat Veren Suyun Acı Tarafı: Hastalıklar!

Basilli Dizanteri genel olarak yeterli derecelerde arıtımı gerçekleştirilmemiş hijyenden yoksun suların kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu hastalık genel olarak yoksulluğun yoğun olduğu gelişmemiş ülkelerde gözlemlenmektedir.

Kıl Kurdu

Hayat Veren Suyun Acı Tarafı: Hastalıklar!

İnsanlarda görülen en yaygın parazit türüdür. Bu parazit ılıman ve tropik bölgelerde yetersiz su kaynağından dolayı az yıkanan ve iç çamaşırı giymeyen toplumlarda gözlemlenmektedir. Bu hastalık genel olarak karın ağrısı, ishal, kabızlık, bulantı, iştahsızlık ve deri döküntülerine neden olmaktadır.

Bağırsak Solucanı

Hayat Veren Suyun Acı Tarafı: Hastalıklar!

Bağırsak kurdu Dünya'da ve ülkemizde sıklıkla görülen bir bağırsak parazitidir. Bu parazit dünyada yaklaşık 1 milyar kişiyi enfekte etmektedir. Bağırsak solucanı, insan dışkısı ile kirlenmiş topraklardan, az pişmiş veya kirlenmiş sular ile yıkanmış sebzelerden kaynaklanmaktadır.

Tifo ve Paratifo

Hayat Veren Suyun Acı Tarafı: Hastalıklar!

Tifo, Salmonella typhi bakterilerinin neden oldu yüksek ateş, baş ağrısı, karın ağrısı, şuur bulanıklığı gibi belirtilere sahip olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Paratifo, Salmonella paratyphi A, B ve C bakterilerinin meydana getirdiği tifodan daha hafif etkilere sahip bir enfeksiyon hastalığıdır.

Kolera

Hayat Veren Suyun Acı Tarafı: Hastalıklar!

Kolera, Vibrio cholerae bakterisinin su ve besinler ile birlikte insanların sindirim kanallarına bulaşarak şiddetli kusma ve ishale neden olan ince bağırsak enfeksiyonudur.

Lejyoner Hastalığı

Hayat Veren Suyun Acı Tarafı: Hastalıklar!

Legionella sp. bakterilerinin neden olduğu bir akciğer enfeksiyonudur. İnsandan insana direkt bulaşma gerçekleşmesi fakat Legionella enfeksiyonuna karşı duyarlılığın yaş ile orantılı olarak arttığı bilinmektedir.

Hayat Veren Suyun Acı Tarafı: Hastalıklar!
16 Cevap