Türkiyede özel sektör neden işçinin hakkını vermiyor?

Gizli Üye

Hep asgarî ücret. Yabancı ülkelerde özel sektörde asgarîyle çalışan yok insanlar ne kadar açgözlü

Türkiyede özel sektör neden işçinin hakkını vermiyor?
4 Cevap