Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip çocuklara nasıl yaklaşmak gerekir?

DoğmayanGüneşim
Genel tanımı: Anti sosyal kişilik bozukluğu kişilerle ilişkide, düşünme şeklinde ve olayları algılayış biçiminde bozukluk olan kronik bir zihinsel hastalık olarak kabul edilir. psikopat (psychopath) olrak da isimlendirilir. Bu kişilerin yargı değerleri eksiktir ve yanlış ile doğru arasında ayrım yapamazlar.
Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip çocuklara nasıl yaklaşmak gerekir?
Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip çocuklara nasıl yaklaşmak gerekir?
5 Görüş