Bir insanı sadece akıl yönünden eğitmek yeterli midir?

Ehlivukuf u

Siz ne diyorsunuz bu duruma? Sizce de sadece akıl yeterli mi? Ahlak kazandırabilir mi?

Bir insanı sadece akıl yönünden eğitmek yeterli midir?
Bir insanı sadece akıl yönünden eğitmek yeterli midir?
7 Görüş