Sevgide Şefkatin Önemi, Harlow'un Maymun Deneyi

Lokiningecesi

Harry Harlow, 1950'ler ve 1960'larda maymunlar üzerinde yaptığı deneylerle tanınmaktadır. Bu deneyler, anne-sevgisi ve sosyal bağların gelişimi üzerine odaklanmıştır.

Sevgide Şefkatin Önemi, Harlowun Maymun Deneyi

Harlow'un Maymun Deneyi

Deneylerde, yeni doğan maymunlar iki farklı yapay anne arasında bırakılmıştır. Bir anne, sert tel kafes çerçevesi üzerinde bulunan, yalnızca beslenme amaçlı bir şişe ile birlikteydi. Diğer anne ise daha yumuşak bir yapıya sahip, peluş bir materyal ile kaplıydı, ancak beslenme kaynağı yoktu.

Maymunlar, her iki anneye de gidebilme imkanına sahipti ancak beslenme ihtiyaçları için sadece tel anne kullanılabilirdi. Sonuç olarak, maymunların çoğu, beslenme için tel annenin yanına gitmek zorunda olsalar bile, daha rahat ve güvenli olan peluş anne yanında daha fazla zaman geçiriyorlardı.

Ayrıca, Harlow yalnızca tel anneyi kullandığı deneylerde yeni doğan maymunları da yalnız bırakmıştı. Bu durumda, yavru maymunlar, sürekli olarak sarsılıyor, kendilerini yaralıyor ve saldırgan davranışlar sergiliyorlardı.

Sevgide Şefkatin Önemi, Harlowun Maymun Deneyi

Deneyden Çıkarım

Harlow'un maymun deneyleri, anne-sevgisi ve sosyal bağların gelişimi konusunda önemli bir farkındalık yaratmıştır. Deneyler, sevgi, güvenlik ve rahatlık sağlamanın, yeni doğan hayvanların doğal sosyal gelişimlerinin sadece beslenme kaynağından daha fazlasını içerdiğini göstermiştir.

Bu deneyler, özellikle çocukların bakımı ve eğitimi konusunda önemli bilgiler sunmuştur. Çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimi için, annelerinin onları sevgiyle, sıcaklıkla ve güvenle sarılmaları gerektiği önemli bir sonuçtur.

Harlow'un deneyleri ayrıca, zorla ayrılmalar veya ihmal edilme durumlarının çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde olumsuz etkileri olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, çocukların sağlıklı bir gelişim gösterebilmesi için, sevgi ve güvenin yanı sıra, ilgi, dikkat ve özen gösterilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, Harlow'un maymun deneyleri, insanların ve diğer primatların doğal sosyal gelişimlerinin anlaşılmasına katkıda bulunmuş ve annenin sevgi ve ilginin, yenidoğanların hayatta kalması ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için kritik bir unsur olduğunu göstermiştir

Sevgide Şefkatin Önemi, Harlow'un Maymun Deneyi
28 Cevap