Türklerle Kürtlerin İlk Defa Tanışmaları ve Bir Arada Yaşamalarına Sebep Olan Olaylar

Ütü-Masası s

Fazla uzun tutunda okunmuyor diye bu Bence'yi olabildiğince kısa tutacağım. İyi okumalar.

Yaşadığımız coğrafyada çok sayıda Türk ve Kürt kökenli vatandaş var. Bunların tarihte ilk kez ne zaman ve nasıl bir araya geldiklerini ve kökenlerinden sizlere bahsetmek istiyorum.

Türklerin Ortaya Çıkışı ve Kökenleri

Türklerle Kürtlerin İlk Defa Tanışmaları ve Bir Arada Yaşamalarına Sebep Olan Olaylar

Türkler, ilk olarak Sibirya ormanlarından yayılmış ve Altay Dağları'na değin uzanmışlardır. Soğuk bölgelerde yaşadıklarından göz kapakları yağlı olduğu için gözleri de çekiktir. Korelilerin çıkış noktası da burasıdır ki zaten Türkçe ile Korece aynı dil ailesine mensupturlar. Türkler; kısa boylu, açık tenli ve çekik göz gibi fiziksel özellikleriyle ön plana çıkarlar. Orta Asya'da kurdukları devletlerle Avrupa'ya değin uzanmayı başardılar.

Kürtlerin Ortaya Çıkışı ve Kökenleri

Türklerle Kürtlerin İlk Defa Tanışmaları ve Bir Arada Yaşamalarına Sebep Olan Olaylar

Kürtlerin ilk ne zaman ortaya çıktığına dair elimizde kesin bilgi yoktur ancak Rus tarihçi Vladimir Minorski, Kürtlerin atalarının Medler olduğunu iddia eder. Medler, M.Ö. 600'lü yıllarda varlığını sürdürmüş büyük bir imparatorluktu ve İran'da kuruldu. Kürtlerin çıkış noktası da bu bölgedir. Kürtler, Hint-Avrupa ırk ailesine mensup olup İranî kavimlerdendirler ve bundan dolayı Kürtçe, Farsçayla oldukça benzerdir. Kürt ismi ilk defa 2'nci yüzyılda Batlamyus'un haritasında geçmektedir.

Türklerle Kürtleri İlk Defa Bir Araya Getiren Olay: Oğuz İstilası

Türklerle Kürtlerin İlk Defa Tanışmaları ve Bir Arada Yaşamalarına Sebep Olan Olaylar

Oğuz Yabgu Devleti, Uygurların yıkılışından sonra bugünkü Kazakistan sınırları içinde kurulmuş ve Oğuz Kağan'ın soyundan gelen bir Türk devletiydi. 24 Oğuz boyu bulunan devletten Kınık boyu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu kurarken Kayı boyu ise Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmuştu. Tabii o zamanlar Osmanlı Devleti henüz kurulmamış, Büyük Selçuklu Devleti ise yeni kurulmuştu.

Oğuz Türkleri, yurt bulmak için akın akın ilerlediler

Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunun ilk yıllarında, Oğuzlardan büyük bir Türk göçü başladı. Bu Türkler yurt bulmak için Bağdat'a kadar ulaşıyor ve gittikleri yerlerde taşkınlık çıkardıkları için Abbasi halifesi Kaim Bi-Emrillah onları Selçuklu sultanı Tuğrul Bey'e şikâyet ediyordu.

Türkler, Diyarbakır'da kurulmuş bir devlet olan Mervanîler üzerine ilerledi

Yurt arayışında olduklarından Orta Asya'dan kalkıp Anadolu'ya kadar gelen Oğuz Türkleri, Diyarbakır ve çevresinde kurulmuş bir Kürt devleti olan Diyarbekir Mervanî topraklarına kadar girdiler. Mervanî lideri Nasrüddevle, bu durumu Selçuklu sultanı Tuğrul Bey'e haber etti. Mervanîler her ne kadar Diyarbakır civarında hüküm sürse de geriye kalan Anadolu toprakları Bizans'a aitti. Tuğrul Bey ise bu şikâyetlere karşılık Nasrüddevle'ye ''Sen bir Müslüman devlet liderisin ve topraklarına gelen bu Türkleri orduna dahil ederek onlardan Bizans'a karşı faydalanmalısın.'' dedi. Böylelikle Türklerle Kürtler ilk kez tarih sahnesinde karşılaşmış oldular.

Sadece Bir Özür, Kürtlerin Kurduğu Devletin Yıkılışının Önüne Geçti

Türklerle Kürtlerin İlk Defa Tanışmaları ve Bir Arada Yaşamalarına Sebep Olan Olaylar

Tuğrul Bey, Abbasi Halifeliği'nin maruz kaldığı Şii baskılarına son vermek için 1055 senesinde Bağdat'a gitti. Şii Büveyhi Devleti'nde bir komutan olan Arslan Besasiri ile Diyarbekir Mervanîlerinin ittifak etmesi, Selçuklu sultanı Tuğrul Bey'in Mervanîler üzerine yönlenmesine sebep oldu. Ancak Mervanîlerin lideri Nasrüddevle, bundan pişman olduğunu ileri sürerek Selçuklu sultanı Tuğrul'dan özür diledi. Bunun üzerine Tuğrul Bey, Mervanîlere saldırmayarak geri döndü. Onun bu kararı, ilerideki Türk-Kürt birliğinin başlangıcında önemli bir rol oynayacaktı. Zira Tuğrul Bey, Mervanîleri ortadan kaldırsaydı belki de bugün Türkiye'de Kürt kökenli vatandaşlarımız olmayabilirdi.

Türklerle Kürtlerin İlk Defa Aynı Safta Yer Aldığı Olay: Malazgirt!

Türklerle Kürtlerin İlk Defa Tanışmaları ve Bir Arada Yaşamalarına Sebep Olan Olaylar

Sultan Tuğrul öldükten sonra yerine Alp Arslan tahta geçti. Bizans'ın Romanos Diogenes önderliğinde büyük bir orduyla geldiğini haber alınca derhal Suriye'den Ahlat'a (Bitlis) hareket etti. Yol güzergâhı, Kürtlerin kurduğu Mervanîlerin üzerinden geçiyordu ve o dönem müelliflerinden Sıbt İbnü'l Cezvi'nin yazdığına göre 10 bin Kürt, gönüllü olarak Alp Arslan'ın ordusuna katıldı ve Malazgirt Savaşı'nda birlikte cenk ettiler. Bu olay, 1000 yıllık Türk-Kürt birlikteliğinin temelinin atıldığı olaydı.

Kürtlerin Kurduğu Mervanî Devleti'nin Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na Bağlanması ve Anadolu'daki Kürt Varlığı

Türklerle Kürtlerin İlk Defa Tanışmaları ve Bir Arada Yaşamalarına Sebep Olan Olaylar

Sultan Alp Arslan 1072 senesinde öldükten sonra yerine oğlu Melikşah tahta geçti. Selçuklu vezirlerinden Fahrüddevle, Sultan Melikşah'tan izin alarak 1085 senesinde Mervani Devleti'ni Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na kattı ve o bölgede yaşayan Kürtler de artık Türklerin kurduğu Büyük Selçuklu İmparatorluğu bayrağının altında yaşamaya başladılar. Böylelikle 1085 senesinden günümüze kadar Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kürtler, Türklerin kurdukları devletler altında yaşamlarını sürdürdüler.

En kısa hâliyle Türk-Kürt ilişkileri bu şekilde başlayıp günümüze ulaştı. Özetlemek gerekirse, Türkler daha Orta Asya'dan kalkıp Anadolu'ya gelmeden hatta Büyük Selçuklu Devleti'ni kurmadan önce Diyarbakır ve çevresinde Mervanîler adında bir Kürt devleti kurulmuştu. Ancak bu Kürt devletinin Bizans'a karşı mücadele edecek kuvveti yoktu. Anadolu'ya gelip Bizans'ı yok eden ve burada kalıcı devletler kuran Türkler oldu ve bu süreçte 1000 yıllık Türk-Kürt beraberliğinin temelleri atıldı. (Ütü-Masası)

Türklerle Kürtlerin İlk Defa Tanışmaları ve Bir Arada Yaşamalarına Sebep Olan Olaylar
14
2
Görüşünü yaz
14Kız Görüşü
2Erkek Görüşü

En İyi Kız Görüşü

 • Janelski

  Rusca öğretmenim tarihe çok ilgili biriydi, özellikle Orta Doğu ile ilgili konuları hep merak eder, araştırırdı. Bir gün Kürtlerden konuşurken bana dedi ki "haritayı aç ve Türkiye, Suriye, Irak ve İran sınırlarını kapsayan bir '+' çiz, işte orada herkesten önce Kürtler vardı.". Ataları Gutilermiş, hatta günümüzdeki Kürt kelimesi de Guti'nin telaffuzu diyenler de var. Okuma yazma bilmedikleri için onların tarihini hep başka milletler yazmış. Kurtler arasında Türklere dağdan gelip bağdakini kovdular diyenler az değil. Tamam bu coğrafyalara sonradan yerleştik ama o devir öyle bir devirdi ki gücü ve cesareti olana her şey mübahtı😀 Ayrıca biz geldiğimizde ortada bir 'bağ' yoktu.. Arada atalarımızın barbarca davranmaları da olmuş, bununla gurur duymuyorum ama kesinlikle utanmıyorum da. Kürtler toprak iddialarıyla tad kaçırmak yerine, Türklerle barış içinde yaşamayı öğrenmeliler. Max ana dilinde eğitim hakkı verilebilir çünkü. Türkiye için canını feda eden, Türklerle uyum içinde yaşayan Kürtler de var işte onlar gerçekten saygıyı hakediyor.

  V. Minorsky'nin Studies in Caucasian History ve The Turks, Iran and the Caucasus in the Middle Ages kitaplarını okudum. Ne zaman tarihle ilgili bir kaynağa ihtiyaç duysam ilk adresim Rus tarihçiler oluyor çünkü kalemleri objektif😀 Vasily Bartold ve Türkolog Vasily Radlov'u da öneririm.

  SevdimKatılmıyorum 4 Kişi
  Görüş hala geçerli mi?
  • Teşekkür ederim güzel görüşün için.

   Ben sana Vladimir Bartol'u da öneririm o da Rus tarihçisidir ve Orta Doğu ile Türkistan coğrafyası alanlarında çok çalışmaları vardır. Ancak biraz Rus yancısıdır hâliyle ve eserlerinin bazıları taraflı. :)

   Türkler, Kürtlere hiç zarar vermedi aslında. Dediğim gibi Tuğrul Bey, Bağdat Seferi'nde iken Mervani Devleti lideri Nasrüddevle, Tuğrul Bey'in aleyhine ittifak yapınca Tuğrul Bey de yönünü Mervanilere çevirmişti. Ama Nasrüddevle pişman olup Tuğrul'dan özür diledi ve 100 bin altın gönderdi. Tuğrul da onu bağışlayarak üzerine gitmedi. Sadece Fahrüddevle'nin Mervaniler üzerinde faaliyetleri var.

   Kürtlerin toprak iddialarının olmamaları küçük ve az bir kitleden oluşmalarından kaynaklıydı. Zira aynı dönemde Büyük Selçuklu İmparatorluğu var ve Aral Gölü'nden İran, Arabistan, Azerbaycan, Kafkaslar ve Anadolu'yu da içine alan büyük bir Türk devletiydi. Mecburen Selçukluların etkisi altında yaşamak zorundaydılar. Kaldı ki o dönemde Ermeniler de Selçuklu etkisinde kaldı. Günümüzdek Ermeni vatandaşlarımız da ta o dönemden veridir var. Aslında bu topraklarda en eski olanlar Ermeniler.

   Öyle ya da böy T. C kuruldu ve herkes bu ülkenin vatandaşı. Bölmek veya ayrı devlet kurma hayallerinde olup 1000 yıllık bu birliğin zedelenmemesi gerekir.

  • Janelski

   Ermeniler arasında da Türkiye'ye içten içe nefret edenler az değil maalesef. Hazar Ergüçlü, Ebru Şahin gibi ünlüler bunu açık açık belirtiyorlar. Ben başka bir ırkın etkisi altında kalan bir ırkın mensubu olsam karşı tarafı değil de, kendi atalarımı suçlardım. Aynı ecdatları gibi kurban zihniyetinden kurtulamadılar bir türlü 😀
   Öneri için teşekkürler. Okul zamanında bize okutulan kitaplar genellikle taraflı olduğu için alışkınım, yani taraflı olması sorun olmaz. Eserlerinin güzel bilgiler içermesi yeterli. Ve, ben teşekkür ederim

Diğer Görüşler İçin Aşağı Kaydır

Kızlar & Erkekler Ne Diyor?

132
 • Hayatİstanbul77

  Bu benceni oğluma okutacağım...
  Bilgiler için teşekkürler..

  Sevdim 1 Kişi
 • Gizeemmm8

  Özellikle sadece bir özürle ilgili olan kısım çok ilginç geldi bana. Çok teşekkür ederim yeniden bir bence ile bir şeyler kattığın için. :)

  Sevdim 1 Kişi
 • SasukeGaara

  hiçbir ayrım yapmıyorum her tür insan evrene gerekli hint Çin kore amerakil

 • Redamancy-4

  Eline sağlık🥳

  Sevdim 1 Kişi
 • SonyMakeBelieve

  Bazılarının zoruna gitmiş o zaman borularını hazır etsinler. Ellerine sağlık 🌹🌹

  Sevdim 1 Kişi
 • mylfe343

  Şunların adını duyunca bile..

  SevdimKatılmıyorum 6 Kişi
 • IAmarPresterAen

  Emeğinize sağlık iyi bence.

  Sevdim 1 Kişi
 • zeynebpbuyukinan

  Güzel olmuş👍

  Sevdim 1 Kişi
 • PolyannaLisa

  Eline, emeğine sağlık. Yine çok güzeldi.

 • semira_

  Güzel olmuş.

 • Gizli Üye

  türkler aşırı asil ya keşke o zamanlarda yaşasaydım, hint ailelerinden gelen ülkeler de hep itici gelmiştir bana

  Katılmıyorum 1 Kişi
 • Gizli Üye

  Hmm iyimiss

  Sevdim 1 Kişi
 • Gizli Üye

  Eline sağlık, güzel bir bence olmuş

 • Gizli Üye

  güzel bir bence olmuş

  Sevdim 1 Kişi
YÜKLENİYOR...