Polikistik Over - Yumurtalık Kisti Nedir? Polikistik over tanısı nasıl konur?

büyükyorumcu
Polikistik Over - Yumurtalık Kisti Nedir? Polikistik over tanısı nasıl konur?

Polikistik over tanısı nasıl konur?

Aşağıdaki üç kriterden ikisinin birlikteliğinde polikistik over tanısı konulur


1. Çoklu anovulasyon (yumurta atım bozukluğu)


2. Semptomatik ve/veya biyokimyasal hiperandrojenizm bulguları


3. Ultrasonografide polikistik overler.

Hangi bulgular görülür? (Semptomlar nelerdir?)

Polikistik Over - Yumurtalık Kisti Nedir? Polikistik over tanısı nasıl konur?

Bulgular - Görülme sıklığı

Hirşutizm %60-90


Oligomenore %50-90


İnfertilite (kısırlık) %55-75


Obezite %40-60


Amenore (adet görmeme) %25-50


Akne %25


Disfonksiyonel uterus kanaması %30


Normal menstrüel patern %22


Hirşutizm: Çene, üst dudak, göğüs bölgesi, sırtın alt ve üst kısımları, alt ve üst karın, kol ve bacakların üst kısımlarında kıllanma olmasıdır.

Polikistik Over - Yumurtalık Kisti Nedir? Polikistik over tanısı nasıl konur?

Oligomenore: 35 günden uzun aralıklarla oluşan çoğu kez düzensiz kanamalardır


Laboratuvar incelemesinde over(yumurtalık) ve adrenal (böbrek) kökenli androjenik hormonlarda artışla karakterize hiperandrojenemi gozlenir.Testesteron, LH duzeylerinde ve LH/FSH oranında artış olabilir. Yaklaşık %25-60 olguda hiperinsülinemi ve insülin direnci saptanabilir.

Tedavi Edilmezse Oluşabilecek Riskler:

Diyabet:


Oluşan insülin direnci nedeniyle tip2 diyabet gelişebilir


Kardiyovasküler hastalık


Tip 2 diyabet ve obezite nedeniyle bu hastaların kardiyovasküler hastalık için yüksek risk altındadır


Kanser


Kronik anovülasyon, obezite ve hiperinsülinemi endometriyal hiperplazi ve adenokarsinom riskini arttırabilir.

TEDAVİ

Polikistik Over - Yumurtalık Kisti Nedir? Polikistik over tanısı nasıl konur?

Hiperandrojenizm tedavisi: Androjen baskılayıcı tedavide oral kontraseptif (doğum kontrol hapları) ajanlar, uzun etkili GnRH analogları kullanılabilir.


Infertilite tedavisi: infertilite için farmokolojik ovulasyon induksiyonu yapılır.(klomifen sitrat)


Adet Düzensizliğinin Tedavisi: Oral kontraseptif (doğum kontrol hapları) ajan kullanımında androjenik etkisi olmayan progestinleri iceren kombine preparatların kullanılmalıdır.


İnsülin duyarlılığını arttırıcı ajanlar: En sık metformin kullanılır. Metformin etkisini esas olarak karaciğerde insülin duyarlılığını arttırarak ve glukoneogenezi inhibe ederek gösterir.


dr #büyükyorumcu

Polikistik Over - Yumurtalık Kisti Nedir? Polikistik over tanısı nasıl konur?
77 Görüş