Sürekli spor giyinmek tarz mı rahatlık mı göstergesidir?

Blair_Waldorf
Sürekli spor giyinen biri sizce tarz mıdır yok mu çok rahattır?
Sürekli spor giyinmek tarz mı rahatlık mı göstergesidir?
17 Cevap