Din Meraklılarına Detaylı Bir Kitap: Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes)

Din Meraklılarına Detaylı Bir Kitap: Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes)

Dinler arası araştırmayı ve karşılaştırmayı seviyorsanız, öncelikle dinin temeline inmek gerekiyor. Yüce Allah tarafından indirilmiş olan Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran-ı Kerim'i okumakla başlanmaktadır. Kitab-ı Mukaddes şirketinin hazırlamış olduğu Kutsal Kitap, Eski Ahit ve Yeni Ahit olarak tüm kutsal kitapları bir araya toplamış ve konu bakımından da ayırmıştır. Yahudiler'in kutsal kitabı olan Tevrat, Hristiyanlar'ın kutsal kitabı ise İncil'dir. Hz. Musa'nın 5 kitabı, Hz. İsa'nın 4 kitabı olarak inançlara sahiptirler!

Din Meraklılarına Detaylı Bir Kitap: Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes)

Musa'nın 5 kitabı: Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasa'nın Tekrarı bölümleridir.

İsa'nın 4 kitabı: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır.

Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere iki kısımdan oluşur. Eski Antlaşma, İbranice ve Aramice olarak yazılmıştır ve 39 kitaptan oluşmaktadır. Yeni Antlaşma, Kutsal Kitap'ın ikinci kısmıdır ve halk arasında İncil diye bilinir. İncil, Grekçe yazılmıştır ve 27 kitaptan oluşur. İncil kelimesi arapça olup "Müjde" ya da "İyi Haber" anlamına gelmektedir.

Tevrat'ın içerisinde Kuran'da geçmeyen veya ayetler içinde gizli tutulan bazı peygamberleri göreceksiniz. İslam camiasına göre değiştirilmiş olarak inanılan ve itibar göstermeseler de Yahudi bilginleri inanmaktadır. Dahası, İncil ve Tevrat'ta kadın peygamberlerin olduğunu da gösterir.

Genel olarak Tevrat kısmında, dinin temelleri, peygamberlerin yaşam şekilleri ve tarihleri gibi birçok konuya değinir. Hz. Musa'dan sonra İsrailoğulları'nın yaşadıkları ve hangi peygamberlerin geldiğini de anlatır. İncil kısmında ise Hz. İsa'nın havarilerine vermiş olduğu öğütler zincirini ele alır.

Tevrat'ın içeriği

Din Meraklılarına Detaylı Bir Kitap: Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes)

-Yasa kitapları: Yahudiler'in "Tora" diye tanımladığı bu kitaplar, Kutsal Kitap'ın ilk beş kitabıdır. Genelde Musa'nın beş kitabı olarak bilinir. Bunlar, Kutsal Kitap'taki sırasıyla: Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasa'nın Tekrarı'dır.

-Tarihsel kitaplar: Yeşu, Hakimler, Rut, I. ve II. Samuel, I. ve II. Krallar, I. ve II. Tarihler, Ezra, Nehemya, Ester'dir.

-Özdeyiş ve şiir kitapları: Eyüp, Zebur (Mezmurlar), Süleyman'ın Özdeyişleri, Vaiz, Ezgiler Ezgisi.

-Peygamberlik kitapları: Yeşaya, Yeremya, Ağıtlar, Hezekiel, Daniel, Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki'dir.

İncil'in içeriği

Din Meraklılarına Detaylı Bir Kitap: Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes)

-İncil'in ilk dört kitabı: Yazarların adlarıyla anılır. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır. Yazarların her biri, İsa'nın yaşamını ve öğretisini dikkatli, ayrıntılı ve değişik açılardan ele alır.

-Elçilerin İşleri: İlk dört kitabı izleyen Elçilerin işleri başlıklı kitap, İsa'nın seçtiği ilk öğrencilerin etkinliklerini, birçoğu Anadolu'da olmak üzere, ilk kilise topluluklarının nasıl kurulduğunu anlatır. Bu kitabın yazarı, İncil'in üçüncü kitabını da yazan Luka'dır.

-Pavlus'un Mektupları: İsa'nın göğe alınmasından sonra mucizevi bir şekilde İsa'yla karşılaşan ve iman eden Pavlus, kurtuluş müjdesini Yahudi olmayan uluslara iletmek görevini almış olarak Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişi ve topluluklara mektuplar yazdı. Kutsal Yazılar listesinde yer alan Pavlus'un 13 mektubu, İncil'in büyük bir bölümünü oluşturur. Bu mektuplar sırasıyla, Romalılar, I. ve II. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Kolo-seliler, I. ve II. Selanikliler, I. ve II. Timoteos, Titus ve Filimon'dur.

-Diğer Mektuplar: İbraniler, Yakup, Petrus'un Mektupları, Yuhanna'nın Mektupları ve Yahuda'nın Mektubu.

-Peygamberlik kitabı-Vahiy: İncil'in son kitabıdır; gelecekteki olayları haber veren peygamberlikleri, insanın ve dünyanın sonuna ilişkin öngörüleri içerir.

Kutsal Kitap, Hz. İsa'nın doğumundan önce gelen kısma Eski Ahit, Hz. İsa'nın doğumundan sonraki kısma ise Yeni Ahit olarak adlandırılmıştır. Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu iddia edenler çıkmış ve çarmağa gerileceği zaman ise göğe alınmıştır. Hristiyanlık inancında, Hz. İsa'nın kıyamet gününde tekrardan dirileceğine inanırlar. Yahudilik'te ise böyle bir şey söz konusu değildir.

Din Meraklılarına Detaylı Bir Kitap: Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes)

Kutsal Kitap, farklı konuları da ele almış ve Kuran'da geçmeyen birçok peygamberleri de konu edinmiştir. Tamamen dini araştırmak ve öğrenmek isteyenler için güzel bir kaynak olarak tavsiye edilir. Bu kitabı okurken tamamen ön yargısız bir şekilde okumalısınız ki içeriğini anlayabilirsiniz.

Din Meraklılarına Detaylı Bir Kitap: Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes)
0
2
Görüşünü yaz

Diğer Görüşler İçin Aşağı Kaydır

Kızlar & Erkekler Ne Diyor

02
  • StrangerBoy98
    Bunu okudum

  • olsa da okusak enteresan olmus. okunmali bu kitap.

Kendi cinsiyetinde ilk görüşü sen paylaş ve
1 Xper puan fazladan kazan!

YÜKLENİYOR...