Koruyucu Aile Olarak Bir Çocuğun Hayatına Dokunabilirsiniz!

Koruyucu Aile Nedir, Koruyucu Ailelik Ne Demektir?

Öz ailesi tarafından bakım ve gözetimi sağlanamayan korunma ihtiyacı olan çocukların, eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, üstlenen, hissettikleri toplumsal sorumluluk gereği, çocuğa, kendi aile ortamlarında en iyi şekilde bakım ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirebilecek uygun aile ya da kişilere koruyucu aile, bu kuruma da koruyucu ailelik denmektedir.

KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUK KİMDİR?

BİR ELİNİ DE SEN TUTABİLİRSİN
"BİR ELİNİ DE SEN TUTABİLİRSİN"

Çocuk koruma Kanunu’nun 3. Maddesine göre, bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuklar, korunma ihtiyacı olan çocuklardır.

KORUYUCU AİLELİK NEDEN ÖNEMLİ?

Koruyucu Aile Olarak Bir Çocuğun Hayatına Dokunabilirsiniz!

Çocuklar bir toplumun geleceğidir. Her çocuk hiç bir ayrım kabul etmeksizin aynı ve eşit haklara sahip olmakla birlikte, maalesef hepsi eşit derecede şanslı olamamaktadır. Bazen çocuklar, kendi aile ortamında sevgi ve şefkatle büyüme ve gelişme şansına sahip olamayabiliyorlar.

Bu nedenle, geçici veya sürekli olarak aile şefkatinden yoksun kalan çocuğun, bu dezavantajının ortadan kaldırılarak sağlıklı bir kişisel gelişim gösterebilmesi için gerekli olan şartları hazırlamak ve korunma ihtiyacı olan çocuğun ikincil mağduriyetlerinin önüne geçerek daha fazla örselenmemesini sağlamak, bir aile ortamında yaşayıp, sağlıklı bir birey olarak yetişmesine katkıları nedeni ile koruyucu ailelik kurumu çok önemlidir.

KORUYUCU AİLE OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

  • Türk vatandaşı olmak
  • Türkiye’de sürekli ikamet etmek
  • 25-65 yaş aralığında olmak
  • En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak
  • Düzenli gelire sahip olmak
  • Koruyucu Aile Yönetmeliği’nin 8/9-d maddesinde tanımlanan suçlara ilişkin adli sicil ve arşiv kaydının olmaması ( Koruyucu aile olacak kişi ya da eşler ile birlikte yaşayan kişiler için de adli sicil kaydı şartı aranır)

KORUYUCU AİLE OLMAK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Koruyucu Aile Olarak Bir Çocuğun Hayatına Dokunabilirsiniz!

İkamet ettiğiniz yer Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvurabileceğiniz gibi bakanlığa ait koruyucu.ailevecalisma.gov.tr adresinden ve E- Devlet kapısı üzerinden müracaatlarınızı yapabilirsiniz.

ÇOCUĞUN MASRAFLARINI NASIL KARŞILARIM?

Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmeleri için gerekli giderler, ile sağlık giderleri, ilgili yönetmelik hükümleri gereğince bakanlık tarafından karşılanmaktadır.

ÇOCUK ÖZ AİLESİNİ GÖREBİLİR Mİ?

Koruyucu Aile Olarak Bir Çocuğun Hayatına Dokunabilirsiniz!

Çocuklar, koruyucu ailenin yanında kalırken, gelişimlerine ve üstün yararına aykırı olmadığı sürece ilgili mevzuat hükümleri dairesinde öz aileleri ile görüşebilmektedirler.

Son olarak belirtmek gerekirse, koruyucu ailelik, miras, velayet ve nüfus kaydına olan etkileri gibi noktalarda evlat edinme kurumundan farklıdır.

Bir çocuğun hayallerini gerçekleştirebilmek dileğiyle...

Koruyucu Aile Olarak Bir Çocuğun Hayatına Dokunabilirsiniz!
11 Görüş