Evlat Edinme Nedir? Nasıl Evlat Edinebilirsiniz?

Evlat Edinme Nedir? Nasıl Evlat Edinebilirsiniz?

Tarihin tüm evrelerinde, savaşlar, sosyal ekonomik sebepler ve diğer nedenlerle korunmaya muhtaç çocuklar olmuştur. Tüm bu sebepler evlat edinme müessesesinin doğumu ve gelişimi üzerinde etki etmiştir.

Hukukumuzda evlat edinmek için 2 yöntem vardır. Birincisi, çocuğun öz ailesinden, izin alarak evlat edinme. İkincisi yöntem ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aracılığı ile evlat edinmedir. Bunların dışında, kişilerin, evlatlık kararı almadan, başkasının çocuğunu doğrudan kendi nüfuslarına kaydettirmesi de soy bağını bozma suçunu oluşturmaktadır.

EVLAT EDİNMENİN ŞARTLARI

1- Çocuğun, evlat edinen tarafından en az bir yıl süre ile bakım ve eğitiminin yapılmış olması

2- Çocuğun, evlat edinenden en az 18 yaş küçük olması

3- Evlat edinmenin, çocuğun yararına olması

4- Ayırt etme gücüne sahip çocuğun rızasının alınmış olması

5- Evlat edinmenin, evlat edinenin varsa diğer çocuklarının haklarını hakkaniyete aykırı bir şekilde zedelememesi

6- Evli olmayan kişinin tek başına evlat edinmesi için en az 30 yaşında olması

7- Çocuğun anne babasının, mahkemece rızasının alınmış olması

8- Çocuk vesayet altındaysa, mahkemece vesayet dairesinin izninin alınması

BİRLİKTE EVLAT EDİNME ŞARTLARI

1- Eşler ancak birlikte evlat edinebilmektedir. Evli olmayan kişilerin ise çocuğu birlikte evlat edinmesi mümkün değildir.

2- Eşlerin en az 5 yıldan beri evli olmaları veya 30 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

3- Evli olan eşlerden biri, diğerinin çocuğunu, en az iki yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş olması şartı ile evlat edinebilmektedir.

RIZASININ ARANMAMASI

Kim olduğu veya uzun zamandan beri nerede olduğu bilinmeyen veya ayırt etme gücünden sürekli yoksun olan ve çocuğa karşı gerekli özeni göstermeyen anne babanın rızası aranmaz.

NEREYE MÜRACAAT EDİLİR

1- Çocuğun, ailesinden, evlatlık alınması durumunda, direkt olarak evlatlık davası açılabilir.

2- Evlatlık müessesesinde resmi aracılık faaliyeti yürütmeye yetkili olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikamet ettiğiniz yerde bulunan, il müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.

3- Müracaat e-devlet üzerinden, ikameti yurt dışında bulunan kişiler ise bulundukları ülkedeki, ülkelerarası evlat edinme birimlerinden yapılabilir.

DAVA NEREDE AÇILIR

Evlat edinenin oturduğu yerdeki, eşlerin birlikte evlat edinmesi durumunda ise eşlerden birinin oturduğu yerdeki aile mahkemesinde açılabilir.

MAHKEMECE YAPILACAK ARAŞTIRMA

Evlat edinme kararı verilmeden önce, her türlü durum ve koşul araştırıldıktan, evlat edinen ile mümkünse evlat edinilen dinlendikten ve gerekirse uzman görüşü alındıktan sonra karar verilir.

Yapılacak bu araştırmada özellikle;

 • Evlat edinmenin şartlarının oluşup oluşmadığı
 • Evlat edinen ile evlat edinilenin kişiliği ve sağlık durumları
 • Evlat edinen ile evlat edinilenin karşılıklı ilişkileri ve ekonomik durumları
 • Evlat edinenin evlatlığın bakım ve eğitimi konusunda yeterli olup olmadığı
 • Evlat edineni, evlat edinmeye yönelten sebepler
 • Evlat edinenin çocukları varsa, onların evlat edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri gibi hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

EVLAT EDİNMENİN SONUÇLARI

 • Ana ve babaya ait olan hak ve yükümlülükler, evlat edinene geçer
  Evlatlık, evlat edinen kişilerin mirasçısı olur
 • Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alacaktır. Evlat edinen kişiler, çocuğa yeni bir isim verilmesini isteyebilirler.
 • Eşler tarafından evlat edinilen küçüğün nüfus cüzdanında ana ve baba hanesine, evlat edinen eşlerin adı yazılır.
 • Evlat edinilenin miras hakları ile aile bağlarının korunması için, naklen geldiği kütük ile bağlantısı korunur.

(Reşit ve kısıtlı bireylerin evlat edinilmesi de mümkün olmakla birlikte yazımızda sadece çocukların evlat edinilmesi konu edilmiştir.)

Evlat Edinme Nedir? Nasıl Evlat Edinebilirsiniz?
33 Görüş