Niçin Yaratıldık?

Ownmate
Niçin Yaratıldık?

Öncelikle belirteyim ki insan her bilgiyi elde etmek ister ancak her bilgiye ulaşamaz, her bilginin sahibi olamaz. İki türlü bilgi vardır "bilinen ve henüz bilinmeyen". Biz su dolu bir bardağı ters çevirdiğimizde döküldüğünü görerek, sıvıların dökülme özelliği olduğunu mantıken anlıyoruz. Bu nedenle bilim insanları "mantığı'' ,"bilinenden, bilinmeyenin elde edilmesini sağlayan bir araç" olarak açıklamışlardır. Yani her şeyi ayrı ayrı tecrübe edip öğrenmemize gerek kalmadan, birçok şeyi hemen anlıyoruz ve biliyoruz-tıpkı su ve zeytinyağı örneğindeki gibi-.

Ancak kimi bilgi vardır ki su gibi elimize alamadığımız ,göremediğimiz yani duyu organlarımızla algılayamadığımız bilgiler bizim için erişilmesi mümkün olmayan bilgilerdir. Mesela biz Allah'ın neden bizi yarattığını bilmeden önce Allah'ı bilmemiz gerekmez mi? Hani biz Allah'ı görebiliyor muyuz, dokunabilir muyuz? Duyabiliyor muyuz? Hayır, bunların hiçbirini yapamıyoruz. Ama Allaha iman ediyoruz, Onun varlığına ve bir tek yaratıcı olduğuna inanıyoruz.

Niçin Yaratıldık?

Şu an yapay zekayla ilgili çok ilgi çekici bir şekilde ilerlemeler var. Bundan birkaç yıl önce sadece arama yapan ve mesaj atan telefonlarımız varken, bugün yapay zeka teknolojisiyle adeta bir insanın düşünme ve üretme kapasitesinin zirvesi olabilecek seviyede bir gelişim söz konusu. Yapay zeka tıpkı tam donanımlı ve aynı zamanda hafızasına kaydettiği hiçbir şeyi unutmayan ve senin ihtiyaçlarına anında cevap verebilecek şekilde "oluşturulmuş".

Niçin Yaratıldık?

İnsan, yapay zekanın mucidi (bir nevi yaratıcısı) olduğuna göre; yapay zeka ancak kendisine yüklenen bilgilerle cevap verebiliyor. Yani bu kadar olağanüstü olmasına rağmen, onu tasarlayan ve ortaya çıkaran bir insandır. Ve yapay zeka da ancak o insanın kendisine verdiği bilgileri kullanarak ,bir nevi geliştirilmiş mantık çerçevesinde sana cevaplar veriyor. Dolayısıyla senin ona yüklemediğin bir bilgiyi bilmesi mümkün değil. Şayet öyle olmasaydı; yapay zekanın, bizim bilmediğimiz veya bilemeyeceğimiz bilgileri de bize veriyor olması gerekirdi.

Biz insan olarak akıl sahibi olduğumuz için her zaman daha çok bilgiye ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü sorgulayan bir aklımız var ve kafamızda tam anlamıyla oturmamış şeyleri aklımız bir an önce çözmek istiyor ve tabiri caizse bir sonraki levele atlamak istiyor. Ama bilmeliyiz ki biz yapay zekaya bu yönüyle benziyoruz. Yani bize verilmemiş bir bilgiyi bilemeyiz. Yapay zekadan farklı olarak bu bilgiyi keşfetme gücüne sahibiz. Ama elimizde bu bilgiyi elde etmemizi sağlayacak bir vasıta yok.

Niçin Yaratıldık?

Biz dünyadan aya baktığımızda sadece onu görüyoruz ve var olduğunu biliyoruz. Ancak Ay hakkında , yakın bir gözlem veya keşif yapmadan onunla ilgili bir bilgiyi nasıl ve nereden öğrenebiliriz ki. Demek ki her şeyin bilgisi kendisinde saklı. Onu elde etmenin yolu onu keşfetmekle mümkün.

Şimdi gelelim asıl konumuza: Allah bizi yarattı ve bize birtakım güçler ve bilgiler verdi. Biz Allah hakkında ancak onun bize verdiği kadar bilgi bilebiliriz. Daha fazlasını aklımız bilmek istese de bu mümkün değildir. Dedik ya hani keşfetmemiz lazım. Allah, Kur'anı Kerim'de bize yeryüzünü ve gökyüzünü keşfetmemizi ve bu keşiflerle aklımızın bir tek yaratıcının var olduğu kanısına varacağını söylüyor. Nitekim öyle de , evrende hiçbir şeyin kendi kendine olmaması, bu denli bir ahenk ve uyum içerisinde devam etmesi, her şeyin ölçülü ve milimetrik olması, yaşamsal fonksiyonların hayret verici şekilde gerçekleşmesi bize bir tek Allah'ı hatırlatıyor. Ve o Allah bizlere ben sizi ancak bana kulluk etmeniz için yarattım diye buyuruyor.

Niçin Yaratıldık?

Bakın diğer canlılara! Her canlı ona yüklediğim sorumluluğu aksatmadan yerine getirip buyruğuma uyuyor. Nasıl ki insan değil de bir arı olarak yaratılmış olsaydık, şu an bal yapmakla meşgul olacaktık. Üstelik niçin yaratıldığımızı keşfetmek yerine , çiçekleri ve polenleri keşfedip bal yapıyor olacaktık. Buradan anlamalıyız ki arıdan veya yapay zekadan farklı olarak ,düşünme ve idrak etme yeteneğimiz var, mantığımız var.

Öyleyse aklımızı kullanıp diyelim ki biz sadece Allah'ın bize öğrettiğini bilebiliriz. Biz insan olarak Rabbimize kulluğumuzu yerine getirmekle sorumlu tutulduk. Bunun neticesinde herkesin karşılığını almakla uyarıldık. İyi işler yapanlar Allaha ve ahiret gününe iman edenler bunun karşılığında cennetle vadolundu. Kötülük yapan, Allaha ve ahiret gününe inanmayanlar ise inkarlarından ve kötülüklerinden dolayı cehennemle vadolundular. Neden bunu istedi Allah bunu bilemeyiz ama şunu biliyoruz ki biz varız ve yaşıyoruz, yaratıldık ve Allah'ı biliyor ve tanıyoruz. Her şeyi insanın hizmetine verdi ve insanı sınamak istedi. Akıl ve hikmet verdi, peygamberler ve kitaplar gönderip yol gösterdi. Her ne olursa olsun artık geri dönüşü mümkün olmayan bir yoldayız .

İsyan etmekle ne kazanılabilir. Yerlerin ve göklerin Rabbine karşı gelsen ne elde edebilirsin ki. Sana bu ölüm ve hayat arasında bir görev veriyorum, sen sana verdiğim ilimle bu görevini ifa et ve senin için hazırladığım cennete gir diyor Rabbimiz. İyi düşünelim, her şeyi bilen sadece Allah'tır. Ve bir gün her soru muhakkak cevabını alacaktır.

Mülk suresinden;

Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. ﴾1﴿

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. ﴾2﴿

O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? ﴾3﴿

Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. ﴾4﴿

Niçin Yaratıldık?
9 Cevap