Tarihte Kullanılan Ünvanlar

Tarihteki devletlerin başkanları çeşitli ünvanlar kullanmışlardır. Bu bencemizde de sizin için bunların kökenlerine indik, kimler kimin ünvanlarını kullanmış, bu ünvanlar ne anlama gelir gibi sorulara cevaplar bulduk. Çok kapsamlı olmasa da bence güzel bir çalışma yaptım. Umarım beğenirsiniz.

1-İmparator-Kayser

Tarihte Kullanılan Ünvanlar

Latin-Yunan kökenli ünvanlardır. İkisi de aynı mevkiyi belirtir. İmparator ünvanının anlamı “Askeri Kumandan”dır. Kayser ünavanı ise Jul Ceasar’dan türetilmiş bir ünvandır. Tarihte bu ünvanları Roma Krallığı, Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı Roma (Bizans) İmparatorlukları, İspanyol, İtalyan ve Portekiz Devletleri kullanmıştır.

2-Knez-Kral-Çar

Slav kökenli devletlerin kullandıkları ünvanlardır. Zaten ünvanlarda Slav kökenlidir. Çeşitli Balkan Devletleri ve Ruslar tarafından kullanılmıştır. Knez, hem prenslerin hem de krallıktan düşük rütbedeki devletlerin başkanlarının (Türkler’deki boy gibi) kullandıkları ünvandır. Knezliklerden meydana gelen krallıklarda da Kral ünvanı kullanılır. Tarihte ilk Sırplar tarafından kullanışmış bir ünvandır. Sanıldığı üzere bir Türk ünvanı değildir. Krallıkları tek bir çatı altında birleştiren imparatorluğun başındaki kişiye de Çar denilmiştir. Rumlar’daki Kayser ve Latinler’deki İmparator’a denk bir ünvandır. Çar ünvanını Slav kökenli halklar dışında Osetler’de kullanmışlar. Ancak İran kökenli Osetler’de Çar ünvanı, Kral seviyesinde bir anlam ifade etmiştir.

3-Bey(Beg)-Han (Asıl okunuşu: Khan)-Tanhu [Karahan/Kağan/Hakan (Asıl okunuşu: Khakhan)]

Köken olarak Türkler’in kullandıkları ünvandır. Bey ünvanı Slavlar’ın Knez ünvanına eşdeğerdir. Bey ünvanını Kürtler gibi İrani bazı halklar da kullanmıştır. İslamiyet’in kabulünden önce bu unvan Beg şeklinde kullanılmıştır. Han ünvanı ise Türkler’in uzun zaman kullanımını terk etmedikleri bir ünvandır. Kral ünvanına denktir. Osmanlı Devleti’nin liderleri bu ünvanı isimlerinin sonlarında kullanmışlardır. Tanhu-Kağan-Hakan-Karahan ünvanları ise İmparator, Kayser ve Çar ünvanlarına denktir. Kağan ünvanını Moğollar Kaan şeklinde kullanmışlardır. İslamiyet’in kabulü ile Kağan ünvanı Hakan şeklini almıştır. Karahan ünvanını yanlızca Karahanlılar kullanmışlardır. Tanhu ünvanı ise sadece Hunlar tarafından kullanılmıştır ve ilk İmparator düzeyinde kullanılmış Türk ünvanı olma özelliğini taşır. Erken terkedilmiştir. Ancak 2. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Japonlar tarafından Tenho (Asıl okunuşu: Tenhou) şeklinde kullanılmaya devam etmiştir.

4-Satrap-Şah-Şahenşah(Şehinşah/Padişah)

İran kökenli ünvanlardır. Buna paralel ve doğal olarak en çok İrani halklar tarafından kullanılmışlardır. Satrap ünvanı valilik düzeyinde bir unvan olarak ortaya çıkmışsa da bir süre sonra prens statüsü kazanmış bir ünvandır. Satrap ünvanı en son kullanı şeklini krallık altı yönetim birimi yöneticisi ünvanı olarak kullanılmıştır. Yani Bey ve Knez’e denk bir kullanıma sahip olmuştur. Şah ünvanı Kral ve Han ünvanlarına denktir. Ancak İran kökenli olmayan Babürler tarafından İmparator ünvanına denk olarak kullanılmıştır. Şahenşah, Şehinşah ve Padişah ünvanları, impratorluk düzeyindeki ünvanlardır. Şahenşah ünvanı daha çok Farslar (Persler) tarafından İslam’ın kabulünden önce kullanılmıştır. Şehinşah ünvanını ise İslamiyet’ten sonra kullanmışlardır. İran’da Azeri kökenli hanedanlar başa geçince de Şehinşah ünvanını kullanmaya devam etmişlerdir. Kimi zaman Şah ünvanını da bu şekilde kullanmak için telaffuz etmişlerdir. Padişah ünvanı İrani halk ünvanı olmasına karşın asıl İran’da pek kullanılmamış; daha çok Peştunlar gibi diğer İrani halklar tarafından kullanılmıştır. Padişah ünvanı Türkler tarafından da kullanılmış. Hatta Osmanlı Padişahlığı zamanında tamen türkler ile özdeşmiş ve İrani olma özelliğini yitirmiştir.

5-Şeyh-Melik(Emir)-Sultan

Arap kökenli ünvanlardır. Ve İslam Dünyası’nda Araplar dışında da çok kullanılmıştır. Şeyh ünvanı günümüzde Araplar’da çeşitli şekilde kullanılır. Dini ritüel olarak da Tasavvuf’ta Mürşid yerine kullanılagelmiştir. Şeyh ünvanı aslolarak Bey ve Satrap ile eşdeğerdir. Bedevi liderlere denilirdi. Tarihte bağımsız medeni liderlere de denildiğine ratlanmıştır. Melik ve Emir ünvanları tıpkı Satrap ünvanı gibi başlarda valilik statüsündedir. Ancak ardından Satraptan daha üst olarak bir Kral statüsü kazanmıştır. Melik ünvanı genelde sadece Arap Krallar tarafından kullanılmışsa da Emir ünvanı dışa da yayılmıştır. Öyleki Emir ünvanının bir İmparator statüsü kazandığı bile olmuştur (Emir Timur gibi). Sultan ünvanı tamamen İmparator statüsünde bir ünvandır. Araplar hep böyle kullanmışlardır. Ancak Türk olan Osmanlı Sultanlığı bu ünvanı kadınlar ve prensler (şehzadeler) içinde kullanmaktan çekinmemişlerdir. Osmanlı’da kadınlar için bu unvan isimden sonra; erkekler için ise isimden önce kullanılır. Örnek; “Hürrem Sultan” , “Sultan Selim”. Bunun tek istisnası Cem Sultan’dır.

Bencemizin Sonuna Geldik

Okuduğunuz İçin

...Teşekkürler...


0|1
36

En İyi Kız Görüşü

En İyi Erkek Görüşü

  • Eline sağlık karşim, bilgilendiren benceleri seviyorum.

    Ancak fazla görüş bekleme, sitedeki kitle malum.

    0|1
    0|0

Senin görüşün nedir?

Kızlar Ne Diyor 2

Erkekler Ne Diyor 5

Yükleniyor... ;