Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Serein
Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Sarpedon adasında nereye gittiğinize dikkat edin - dikkatli olmazsanız kendinizi taş figürlü bir bahçede bulabilirsiniz. Gölgelerde güzel bir genç kız görür ve bir yılanın tıslamasını duyarsanız, dikkatli olun! Şimdi sadece birkaç adım ötede olan genç kızın gözlerine baksan, et ve kan olarak var olmayı bırakacaksın. Sesi tatlı ve teni kar kadar güzel olsa da, Medusa Athena'nın gazabının ağırlığını taşır. Ne yaparsan yap, gözlerini aşağıda tut ya da kaderini bu yalnız heykel bahçesindeki en yeni dekor olarak kabul et.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Medusa Kimdir?

Medusa, Phorcys ve Ceto'nun kızıydı (bazı kaynaklar Gorgon'un babası olduğunu iddia etse de). Cisthene'nin genel bölgesinde bir yerde olduğu düşünülen Sarpedon adlı bir adada doğdu ve Gorgon kardeşlerden biri olduğu biliniyordu. Ancak, diğer kız kardeşlerinin (Sthenno ve Euryale) aksine, Medusa bir ölümlüydü ve bu nedenle insan dünyasının tehlikelerine karşı savunmasızdı. Medusa ve kız kardeşinin korkunç Gorgonlara dönüşümünün hikayesi hem trajik hem de anlayışlı.

Ancak, güzel bir saf kız olarak geçirdiği zaman sonsuza kadar sürmeyecekti. Sonunda Medusa'nın, Athena'nın tapınağına yapılan saygısızlıktan sorumlu olduğu düşünüldüğü için herkes tarafından korkulacak bir canavara dönüştüğü biliniyordu. Athena'nın tapınağında kendi saflığını yitirmesine izin verdiği için, Athena onu tüm Gorgonların en iğrencine dönüştürdü ve yüzünü o kadar korkunç hale getirdi ki, ona doğrudan baksa bir adamı anında taşa çevirebilirdi.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Medusa'nın Yunan mitolojisindeki en ünlü canavarlardan biri olduğu bilinse de, Perseus tarafından kafası kesilmeden önce varlığına dair çok az şey kaydedilmiştir. Medusa hakkında bildiklerimizin çoğu, Athena'nın tapınağında kısa süre hizmet etmesinden ve Perseus tarafından başı kesildikten sonra kafasının kullanılma biçiminden gelir. Hayatının kendisi antik kayıtlarda pek dikkate alınmamış olsa da, ölümünden gelen birçok şey antik mitolojiyi sayısız şekilde etkilemeye devam edecekti.

Medusa Nasıl Dönüştürüldü?

Medusa'nın dönüşümünü anlamak için önce nereden geldiğini anlamak önemlidir. Tarihi, ne olduğu ve tarihi nasıl etkilediği bağlamında çok önemlidir.

Aile

Medusa'nın ailesi, şiddetli özellikleri ve etkileyici güçleri ile tanınır. Babası Phorcys, balık kuyruğu, yengeç benzeri önkolları ve kırmızı, dikenli derisi olan ilkel bir deniz tanrısı olarak biliniyordu. Annesi Ceto da ilkel bir deniz tanrıçasıydı. Birlikte, Yunan mitolojisindeki en korkunç yaratıklardan bazılarını doğurdukları biliniyordu.

Ceto ve Phorcys'in çocukları arasında Echidna (tüm canavarların annesi), Gorgonlar, Graeae ('gri withes' - en iyi kendi aralarında bir gözü paylaştığı bilinen üç kız kardeş) ve Ladon (Hesperides Bahçesi'ndeki altın elmaları koruyan bir ejderha) vardı.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Medusa, Gorgon kardeşlerden biriydi, ancak Euryale ve Stheno'nun aksine bir ölümlüydü. Euryale ve Stheno'nun edebiyatta gördüğümüz korkulan Gorgonlar haline nasıl geldiklerine dair çeşitli açıklamalar var, ancak birçok kaynak iki kız kardeşin, Athena'nın onu cezalandırma kararına uymak yerine, algılanan 'suç' için Medusa ile birlikte canavarlara dönüştüğünü iddia ediyor tapınağında büyülendiği için. Gorgon kardeşlerin Athena tarafından haksız yere cezalandırılmasından sonra, korkunç dönüşümleri gerçekten başladı. Yanlış bir şekilde cezalandırılmaktan duydukları öfke, her şeye rağmen dünyanın ölümlülerine karşı dönmelerine neden oldu - Stheno, üçünün en intikamcısı olmasına rağmen, hepsi birçok adamı öldürmeye devam edecekti.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Athena İçin Bir Rahibe Olarak Medusa'nın Zamanı

Medusa'nın çekici bir genç kız olduğu bilinmesine rağmen, kendini Olimpos Dağı'nda yaşayanların en güçlüsü olarak gördüğü tanrıça Athena'ya adamaya karar verdi. Athena'ya olan düşkünlüğü bir süreliğine karşılık buldu. Medusa'nın muhteşem güzelliği nedeniyle Athena'ya sadakat yemini etmesi büyük bir iltifattı - özellikle tapınak rahibesi olmanın şartlarından biri bakire kalmak olduğu için. Ancak Medusa uzun süre rahibe olarak hizmet etmeyecekti.

Medusa, Athena için bir rahibe olduktan kısa bir süre sonra, Poseidon'un gözüne çarptı. Bu kısmen onun güzelliğinden ve kısmen de rakibi Athena'ya hizmet etmesinden kaynaklanıyordu. Bu, Poseidon'a eşsiz bir fırsat sundu - Medusa'yı bir aşk ilişkisi olarak takip edebilecek ve daha güçlü bir tanrı olarak üstünlüğünü iddia edebilecekti.

Daha sonra olanlarla ilgili çeşitli varyasyonlar var. Bazı versiyonlar, Medusa'nın Poseidon'un ilerlemelerinden etkilendiğini ve ona karşı da duygular geliştirdiğini iddia ediyor. Diğerleri, Athena'ya olan bağlılığında kararlı kaldığını iddia ediyor. Hangi versiyonu söylenirse söylensin Medusa, bağlılığından dolayı Athena'nın tapınağından ayrılmamaya karar verir. Bu, Poseidon'un Athena'nın tapınağında Medusa'yı mahvetmeye karar verdiği zamandır. Medusa anne olur ve hem sinirlenir hem de kafası karışır.

Medusa, Athena'ya İtiraz Ediyor

Poseidon tarafından iğfal edildikten sonra Medusa harap olur. Ne yapacağını bilmiyor - hayatının geri kalanını Athena'ya adamayı planlamıştı. Tanrıçasına başvurur ve ilerlemek için yardım ister.

Bu durumda çözülmesi gereken birçok şey var. İlki, Medusa'nın artık saf olmadığıdır - iradesi dışında saflığı yitirilmesine rağmen. İkincisi, saflığını Poseidon'a kaptırdığı (ve şimdi anne olduğu) için o günün yasalarına göre teknik olarak onun karısıdır. Athena'ya başvurur ve tanrıçadan nasıl ilerleyeceği konusunda ona bilgelik ve tavsiye vermesini ister.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Athena Öfkeyle Cevap Veriyor

Athena, tapınağına saygısızlık edildiği için öfkelidir - özellikle de rakibi Poseidon tarafından kirletildiği için. Medusa'ya karşı hiçbir sempatisi yoktur. Aslında olay için tüm suçu Medusa'ya yükler ve onu istenmeyen bir canavara dönüştürerek cezalandırmaya karar verir.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Medusa'nın Athena Tarafından Cezalandırılması

Bir sonraki olayların sırasının çeşitli varyasyonları vardır, ancak sonuç her zaman aynıdır. Medusa, bronz elleri ve kanatları olan korkunç bir canavara dönüşür. Bazı varyasyonlarda yüzü sakal ve dişlerle şekilsizleştirilmiştir (diğer versiyonlar bu şekil bozukluğundan bahsetmez) ve sonunda saçları zehirli yılan yuvasına dönüştürülür.

Kız kardeşleri (Stheno ve Euryale) de dönüşmüştür. Bunun nedeni değişir. Birçok versiyon, kız kardeşlerin Medusa'yı savundukları ve Athena'nın iradesini baltaladıkları için dönüştüklerini iddia ediyor. Aynı şekilde şekil değiştirip Sarpedon adasına geri dönerler. Bu andan itibaren, kız kardeşlerin, adalarına ayak basan herhangi bir adamdan intikam alan vahşi canavarlar olduğu biliniyor.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Bir Canavar Olarak Medusa

Athena'nın onu haksız yere cezalandırmasıyla Medusa'nın karakteri büyük ölçüde değişir. Yeni kimliğiyle uzlaşmakta güçlük çeker, ancak sonunda rolünü benimsemeye başlar ve intikamını erkeklerden almaya başlar, çünkü bu, Poseidon'dan intikam almanın tek yollarından biridir. Ancak, aynı zamanda münzevidir ve adasını sık sık terk etmez.

Artık dönüştüğü için, adaya gelen birçok adam var - artık talip olarak değil, onun kafasını kesmek isteyen avcılar olarak. Yıllar geçtikçe, o giderek daha kısır ve intikamcı hale gelir.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Perseus Medusa'yı Avlamak İçin Görevlendirildi

Perseus, kafasını Kral Polydectes'e geri getirmek için sözleşme yapana kadar Medusa'yı avlamaya çalışan ve başarısız olan birçok farklı adam var. Kral, Perseus'un annesiyle evlenmek ister, ancak Perseus buna izin vermez. Bir hile olarak, Polydectes Perseus'a Medusa'nın başını getirmesini söyler (ki bu aslında bir ölünç görevidir). Perseus buna uyar ve yolculuğunda ona yardım etmek için tanrılara gider.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Tanrılar, yolculuğunda ona yardım etmesi için ona hediyeler verir. Bu hediyeleri Medusa'yı fethetmesine yardım etmek için kullanır. Athena'dan aynalı bir kalkan alır. Hermes'ten kanatlı sandaletler alır. Gönderen Hephaestus (demircibaşı ve metal işçilerinin tanrısı) o bir kılıç alır. Son olarak, Hades'ten bir görünmezlik dümeni alır. Bu hediyeleri kullanarak seyahat eder ve arayışı için hayati önem taşıyan bilgileri toplar. Daha sonra Sapharose adasına gizlice girer ve Medusa'nın hareketlerini yönlendirmek için Athena'nın aynalı kalkanını kullanarak uyurken Medusa'nın kafasını keser, böylece Medusa'ya doğrudan bakmak zorunda kalmaz. Adadan gizlice kaçmaya çalışır, ancak Medusa'nın cesedi, ayrılmadan önce kız kardeşleri tarafından keşfedilir.

Adayı Medusa'nın katilini ararlar ama tanrılar tarafından kendisine sunulan hediyeler yüzünden Perseus'u bulamazlar. Görünmezlik dümeni sayesinde görünmeden kaçabilir. Kız kardeşler öfkeli ama yas tutmaktan başka bir şey yapamıyorlar. Euryale'nin çığlıkları adada yankılanır - mitolojide en ünlü olduğu bir eylemdir.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Perseus ve Medusa’nın kesik başı(Bu heykel İtalya’nın Floransa şehrindeki Signoria Meydanı’ndadır.)

Ölümdeki Medusa

Medusa'nın hikayesi, trajik sona ermesinden önce bir miktar alâka ve sembolizme sahip olsa da, muhtemelen ölümünde en fazla etkiye sahip olan kişidir. Vefatı ile dünyaya mitolojiye ve tıbba önemli katkılar sağlarken, halka yeni bir koruma biçimi de sağlıyor.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Medusa'nın Çocukları Geliyor

Perseus, Medusa'nın kafasını keser kesmez iki çocuğu doğar. Boynundan uçuyorlar, tamamen büyümüşler.

Bir Mitolojik Yaratık: Pegasus

Pegasus'la ilgili detaylı bilgi için Bence'me gidebilirsiniz.☝

İlk ortaya çıkan, tüm mitolojideki en ünlü yaratıklardan biri olan Pegasus'tur. Pegasus, doğada saf beyaz ve güçlü olan kanatlı bir aygırdı. Medusa'nın başının kesilmesinden doğduğunda, Zeus tarafından karşılandığı cennete yükseldiği söylenir. O zaman Pegasus'a Olimposlular adına şimşekleri ve şimşekleri taşıması talimatı verildi. Pegasus'un bir diğer gücü de, toynaklarını yere vurduğunda Dünya'dan sihirli ve ilham verici çeşmeler ve pınarlar fışkırtabilmesidir. Bu güç muhtemelen Pegasus'un soyundan gelmektedir. (çünkü Poseidon'un oğludur.)

Medusa'nın boynundan çıkan ikinci kişi ise Chrysaor'dur. Elinde altın bir kılıçla doğduğu söylenir ve Callirrhoe ve babası Geryon ile evlendiği bilinmektedir. Ayrıca İberya kralı olarak hüküm sürdüğü de biliniyordu.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Diğer Fışkıran Yaşam Ruhları

Perseus toprak boyunca seyahat ederken, Medusa'nın başından kan damlaları düşmeye başladığında önemli değişiklikler olmaya başladı. Libya üzerinde uçarken yere düşen her kan damlası zehirli bir engereğe dönüşüyor. Bu nedenle, Libya bugün hâlâ zehirli engereklerle dolu.

Medusa'nın kanı aynı zamanda bir ejderhaya benzeyen ve kuyruğunun ucunda bir yılan kafası olan korkunç bir yaratık olan Amphisbaena'yı yaratmasıyla da tanınır.

Son olarak - ama belki de en ilginç olanı - ünlü Gorgon'un kanının Kızıldeniz mercanlarının oluşmasının nedeni olduğu düşünülmektedir. Birçok yazar, mercanların aşağıdaki sularda yosunlara kan damlaları döküldüğünde oluştuğunu iddia ediyor.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Medusa'nın Kafası Atlas'ı Yenmek İçin Kullanıldı

Efsaneye göre, Perseus Medusa'nın kafasını kestikten sonra, gökyüzünü tutan dev Titan Atlas'a geldiğinde annesini kurtarmak için geri dönüyordu. Perseus, Titan'dan dinlenmesine izin vermesini istedi, ancak Atlas reddetti ve ona saldırmaya çalıştı. Perseus, Atlas'la tek başına savaşamayacağını biliyordu, ancak hızlı düşünerek Medusa'nın kafasını kendi lehine kullanabileceğini fark etti. Başını hemen bir dağa dönüşen Atlas'ın bakışlarına doğru tutuyor. Bu, Medusa'nın güçlerinin Gorgonların koruyucu doğasını göstermek için kullanıldığı ilk örneklerden biridir.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Medusa'nın Kafası Cetus'u Yenmek İçin Kullanıldı

Perseus, Etiyopya üzerinden uçarken, deniz canavarı Cetus'a kurban olarak bir kayaya bağlı genç Prenses Andromeda'yı gözetler. Andromeda, kızının Nereidlerden daha güzel olduğuyla övünecek kadar aptal olan Cassiopeia'ya (annesi) bir ceza olarak kurban ediliyor. Perseus, Medusa'nın güçlü başı ile canavarı alt edebilir ve Andromeda'yı (daha sonra karısı olacak) kurtarmayı başarır.

Medusa'nın Kafası, Perseus'un Annesini Kurtarmak İçin Kullanıldı

Perseus sonunda görevinden döndüğünde, Kral Polydectes genç kahramanı canlı görünce şaşırır. Genç kahramanın annesiyle evlenebilmek için Perseus'u öldürmeyi planlar, ancak Perseus, Polydectes ve suç ortaklarını taşa çevirmek için Medusa'nın kafasını kullanarak saldırıyı durdurabilir. Böylece annesi Medusa'nın koruyucu güçleri tarafından kurtarılır.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Perseus, Medusa'nın Kafasını Athena'ya Hediye Ediyor

Athena'nın Medusa'ya ihanetinin yol açtığı onca beladan sonra, yolculuğunu tamamladıktan sonra Perseus'un Medusa'nın kafasını Athena'ya vermesiyle ikisi sonunda sembolik olarak bir araya gelirler. Athena daha sonra başını kalkanının üzerine koyar - Aegis.

Athena ayrıca Medusa'nın kopmuş kafasından çıkan kalan kanı da kullanır. Başının sol tarafından gelen kanın can alma, sağ tarafından gelen kanın ise ölüleri diriltme gücüne sahip olduğu söylenir. Bu güç, ona göre kullanan Asklepios'a verilmiştir.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Ayrıca bir şişeye iki damla kanının konulduğu da biliniyor. Yukarıdaki güçlere benzer şekilde, bir damla kan herhangi bir hastalığa veya zehre şifa olurken, diğer damla kan dünyadaki en ölümcül güçtü.

Sonunda saçından bir tutam kesilip bir kavanoza konuldu. Saç tutamının kendisi rakip bir savaşçıyı taşlaştırma gücüne sahip olmasa da, onu görme talihsizliğini yaşayan herkesin yüreğinde korkunç bir korku uyandırırdı.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Medusa Koruyucu Oluyor

Medusa, Athena tarafından haksız yere cezalandırılır ve hayatının geri kalanını korkunç bir canavar olarak yaşamaya zorlanırken, ölümde bir miktar kurtuluş yaşar. Başı Athena'nın kalkanına (Aegis) yerleştirildiğinden ve kanının hem yaşamın hem de ölümün gücünü taşıdığı ortaya çıktığından, Medusa'nın başı bir koruma sembolü haline geldi. Aslında, kafası zamanının en güçlü tılsımlarından biri olan Gorgoneion'a ilham vermeye devam etti.

Gorgoneion, bir Gorgon'un başını taşıyan bir muskaydı. Bu sembolün, onu bir kolye olarak takarak korumasına başvuranlardan kötülüğü uzak tuttuğu düşünülüyordu. Büyük bir güç gösterdiği biliniyordu ve hatta ilahi soy veya koruma anlamına geldiği düşünülüyordu. Bu muhtemelen kısmen Gorgoneion giydiği bilinen Zeus ve Athena'dan kaynaklanmaktadır.

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA

Mitin Yorumlanması

Medusa'nın hikayesi zaman içinde birçok büyük düşünür ve sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Canavara dönüşen kız, birçok büyük sanat ve felsefe eserine ilham kaynağı oldu ve modern günlerde yeniden popülerlik kazandı.

Hiyerarşinin Hatırlatıcısı

Son olarak, kesinlikle en az değil, birçok kişi Medusa'nın hikayesini, dünyanın daha büyük güçleri (bu durumda, Olimpos Dağı'nın tanrıları) iş başındayken devreye giren birçok dinamiğin bir hatırlatıcısı olarak görüyor. Medusa, Athena'nın dindar bir rahibesi olmasına rağmen, Poseidon tarafından saldırılmaktan korunmadı ve üzerinde kontrolü olmayan bir durum nedeniyle haksız yere cezalandırıldı. Medusa'nın hikayesinin bu kısmı, tanrıların ölümlülere bakış açısı hakkında net bir fikir veriyor - onlar doğumlarından önce var olan ve gittikten çok sonra da devam edecek olan bir oyunda anlamsız piyonlardır.

Belki de o zaman Medusa, yanlış yapmayanların uğradığı büyük adaletsizliğin ve bu adaletsizliklerin bu dünyanın daha büyük güçleri için önemsizliğinin hikayesidir.

Bir Mitolojik Yaratık: Echidna/Ehidna

Medusa'nın annesiyle ilgili detaylı bilgi almak için ''Echidna'' adlı Bence'me gidebilirsiniz.☝

Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA
Hikâye Zamanı: Bir Efsanevi Kadın - MEDUSA
10
3
Görüşünü yaz
3Kız Görüşü
10Erkek Görüşü

En İyi Erkek Görüşleri

 • Sonjin
  Ancak Athena'nın bilmediği bir şey varmış. Güzel Medusa, Poseidon'un kendisine zorla sahip olduğu gece denizlerin kudretli Tanrısından hamile kalmış. Perseus'un gözleri kamaştıran kılıcı Medusa'nın kafasını bedeninden ayırdığı anda Poseidon'un Medusa'nın rahmine bıraktığı çocukları Pegasus ve Chrsyar, Medusa'nın cansız bedeninden dışarı çıkıvermişler. Athena, denizler tanrısı Poseidon'dan olma bu iki kardeşi kendisine köle yapmaya karar vermiş. Kardeşlerden Chrsyar'ın iyi bir savaşçı olacağını düşünen Athena onu kendisine, kanatlı beyaz bir at olarak doğan Pegasus'u da Korinthos şehrinin kralı Glaukos'un oğlu Bellerophone'e vermiş. Pegasus'u ona vermesinin nedeni de Bellerophone'nin ağzından ateşler saçan, aslan başlı, keçi gövdeli ve yılan kuyruklu Khmimaira adında bir canavarla savaşmaya gidecek olmasıymış. Athena, uzun zamandır bu canavarla savaşmak için yardım isteyen Bellerophone'a Pegasus'u vererek yardım çağrılarına da kayıtsız kalmadığını göstermiş böylece. Athena "Pegasus, Bellerophone için bu savaşta oldukça işe yarar, ne de olsa denizler Tanrısı güçlü Poseidon'un oğlu" diye düşünmüş. Bellerophone, Pegasus'u iyi bir savaşçı olarak eğitmiş ve çok güzel bir dostluk kurulmuş aralarında. Zamanı gelince de Bellerophone kanatlı atı Pegasus'a binerek Khimaira ile savaşmaya gitmiş. Pegasus canavarın ağzından fışkırttığı alevlerin kendilerine ulaşamayacağı bir yüksekliğe çıkmış. Bellerophone da canavara havadan oklarıyla saldırmış. Kurşun ve demir karışımı oklarının birbiri ardına fırlatmış korkunç canavara. Canavar yaralanıyormuş ama bu yaraları hiç de ölümcül değilmiş. En sonunda elinde tuttuğu, Tanrıların onu kutsadığı mızrağını kaldırmış ve canavar Khimaira'nın en zayıf yerine, yani tam çenesine saplamış.
  Canavar Khimaira'nın ağzından fışkırttığı alevler mızrağın kurşun ucunu hemen eritmiş. Eritince de kurşun canavarın boğazından içine doğru akmış ve canavar oracıkta ölüvermiş. Bellerophone canavarın cansız bedenine gururla bakmış. Yakın dostu büyük ve güçlü Tanrı Poseidon'un oğlu Pegasus'la birlikteyken yenemeyeceği hiçbir düşman olamayacağını düşünmüş. Bellerophone bu büyük zaferinin sarhoşluğu içinde kendinden geçmiş ve artık kendisini de bir Tanrı olarak görmeye başlamış. Yerinin de Tanrıların yaşadığı Olympos Dağı'nın zirvesi olduğunu düşünerek oraya doğru yola çıkmış. O sırada Olympos'taki tahtında olup biteni izleyen Tanrıların Tanrısı Zeus, Olympos'a doğru kanatlı atıyla gelen Bellerophone'u görünce çok sinirlenmiş. Hemen bir atsineğini göndererek Pegasus'u ısırmasını emretmiş. At sineği Baştanrıdan aldığı emirle birlikte hızla Bellerophone ve Pegasus'un yanına gitmiş ve Pegasus'u ısırmış. At sineğinin ısırmasıyla canı çok yanan Pegasus gökyüzünün engin mavilerinin ortasında çırpınınca sırtındaki Bellerophone'u da atıvermiş. Böylece Bellerophone tanrılara karşı işlediği bu büyük günahının cezasını ölene kadar insanların ondan iğreneceği bir şekilde çirkin, kör, sakat olarak geçirmeye mahkûm olmuş. Pegasus ise yükselmeye devam etmiş. Sonunda Olympos'un tepesine varmış. Zeus buraya kadar gelebilen bu kanatlı beyaz atı çok sevmiş ve kendisinin silahlarını taşıyan bir hizmetkâr olarak yanında görevlenmiş...
  Görüş hala geçerli mi?
 • CappuccinoGibiyiim
  Benim bildiğim ve birkaç yerde okuduğum şu:
  Medusa çok güzel bir kadın ve Athena'nın yanında kalıp bakirelik yemini etmiş biri. Fakat yarışmalarda Athena'ya malup olan Poseidon gözünü bu güzel kadına diker ve ona tecavüz eder. Fakat daha sonra Poseidon gerçekten ona aşık olur ve onunla birlikte olmak ister. Tabi bunu öğrenen Athena bu hırsını Poseidon'dan değil bir nevi kıskandığı Medusa'yı cezalandırarak verir ki Medusa'nın saçları çok övüldüğü için onları yılana dönüştürür ve sürgün eder. Sonra ki olaylarda zaten hepimizin aşina olduğu olaylar. Öyle ki Roma'da çokça mimari veya askeri yerlerin olduğu binalara Medusa kafası konur. Bunun sebebi ise yaklaşan düşmanı uzak tutması içindir.
  Görüş hala geçerli mi?

Diğer Görüşler İçin Aşağı Kaydır

Kızlar & Erkekler Ne Diyor?

38
 • SwordOfDemocles
  İstanbul'da yerebatan sarnıcında iki tane Medusa ikonası vardır. Biri yana yatık, diğeri baş aşağı tasvir edilmiştir.
 • ωιтcнєя
  Merhabalar,

  Gerçekten çok güzel ve sıra dışı bir bence olmuş. Çokta büyük bir emek var. Eline sağlık. Zevkle okudum.
  • Serein

   Merhabalar, teşekkürler beyefendi. Onur duydum, istek üzerine de yazıyorum. Öneri alabilirim. 😊

  • Troller olurmuş diyecektim ama onu da yazmışsınız :) Çok derin inceleyemedim. Bakıp haber veririm :)

  • Serein

   Tamamdır, bekliyorum.😊

 • FloraBacchus
  Merhaba...
  Uzunca bütün detaylarıyla yazılmış bir bence olmuş.
  Medusanın hikayesini yüzeysel biliyordum, derinliklerine inmek güzel oldu.

  Medusanın hikayesinin Osmanlı'ya dayandığı söyleniyor, yer altı sarnıçlarında bir lahitin içinde bulunduğu, tekrar yerine konulmak isterken ortadan kaybolduğuna dair bir yazı okumuştum.
  Asla bozulmayacak ve ilelebet lanetli olacak bir beden medusa.
  Korkularımızın sebebi olsada masum narin bir varlık olup istemsiz kötülükle lanetlenmiş bir tanrı.

  Mitolojiler herzaman ilgimi çekmiştir, ilgi çekici bilgi dolu bir bence olmuş.
  Eline emeğine gözlerine sağlık ❤️

  Sevgilerimle flora🥰
  • Serein

   Merhaba canım, bilgi için teşekkür ederim 😊. Evet mitolojiler de birbiriyle bağlantılı.

  • FloraBacchus

   Günaydın 🥰
   Diğer bencelerine misafir olurum 💖

  • Serein

   Günaydın tatlım, beklerim zevkle.❤️😊

  • Hepsini Göster
 • Thorneux
  ovidius (ms8) e göre medusa poseidon tarafından tapınakta tecavüze uğrar. bu yüzden de medusa kuvvetli bir kadının tecavüze uğradıktan sonra şeytanlaştırılması ve ataerkillik tarafından katledilmesi olarak tanımlanır. hikayenin hangi boyutta evrildiğinden ziyade değişmeyen bir gerçek masum bir yaşamın iktidar tarafından kontrol edilerek bir yaşamı şeytanlaştırmasının en güzel örneklerindendir medusa ve bence dünyadaki bütün kadınların okuması gereken bir hikayedir. paylaşım çok güzeldi, emeğine sağlık, devamını dilerim. :)
  • Serein

   Teşekkürler, dediklerin doğru aslında daha açık yazacaktım dediklerini fakat site izin vermedi, kısaltılmış hali bu. :) Medusa aslen çok güzel bir kadındı ve Medusa, Athena tapınağında Poseidon tarafından tecavüze uğradığı için Athena tarafından lanetlendi. Medusa bir gorgondur (bir tür canavar) ve Athena'nın laneti nedeniyle saçları yılan olan tek kişidir. Devam edeceğim, istek üzerine de yazıyorum varsa istediğin. :)

  • Thorneux

   sansür uygulamasının, kurunun yanında yaş da yanar deyiminin vücut bulmuş en güzel örneği bu olsa gerek. çok güzel bir toplumuz :) evet içinden onlarca hikaye çıkartılabilir :) isteklerim olabilir bunu ilerleyen günlere saklıyorum çünkü şu an ki kurgu güzel gidiyor bölmek istemem

  • Serein

   😂😂😂 Valla eş anlamlı kelimeler kullandım hayatımda duymadığım mesela 'intihar' kelimesini kabul etmiyor site onun yerine 'ölünç' dedim. Tuhaf oldu biraz ama olsun paylaşmazsam içim rahat etmeyecekti. Teşekkürler. 😊

  • Hepsini Göster
 • Baranliveme
  Medusa yılan başlı kadın olmanın ötesinde dram kraliçesidir.
  • Serein

   Kesinlikle, hikâyesi çok acı. Kafasının kesilmesine üzüldüm özellikle.

  • @Serein evet insanlar onun sadece kötü bir karakter olarak bilir.

 • IAmarPresterAen
  Ah Medusa vah Medusa
  Emeğine sağlık medusayı severim
 • Alpwins
  Gerçekten çok güzel ve bence olmuş. Eline sağlık. Zevkle okudum.
 • sozdemir
  şahmeran hikayesine benzerliği var. Bilgi için teşekkürler.
 • Tonymontana03
  Valla benim bildiğim medusa massakanın pitbullu medusa
 • Bnçbn
  Eline sağlık 💫
 • nirhamm
  Bunun filmi bile var izlemiştim
YÜKLENİYOR...