Bir insanın öz güvenini kazanabilmesi için ne yapması gerek?

Özgüven! Peki, nedir bu çok önemli özgüven? Sıklıkla duyduğumuz özgüven, kişinin kendi değeri, yetenekleri, becerisi, gücü hakkında olumlu ve gerçekçi bir anlayışa sahip olması, kendi özelliklerinin ne ölçüde olumlu ya da olumsuz olduğu hakkındaki yorumudur.

Özgüven kalıtsal bir özellik değildir. Çocukluk çağında, hatta doğumdan itibaren yaşadıklarımızla, maruz kaldıklarımızla, aile, okul ve çevre gibi faktörlerin etkisi ile yani birey yaşadıkça şekillenmektedir. Özgüvenin oluşumunda ve gelişiminde anne-baba tutumları, akademik başarı, kendini değerlendirme, zeka, fiziki görünüm, cinsiyet ve çevre önemli belirleyiciler arasındadır.
Özgüven, iç ve dış özgüven olarak ikiye ayrılmaktadır. İç özgüven; kendini sevme, kendini tanıma, kendine hedefler belirleme ve geleceğe dair olumlu düşünceyi içeren, bireyin kendisinden hoşnut ve kendisiyle barışık olduğuna dair duygu ve düşünceleridir. Dış özgüven ise çevreyle olan iletişim, kendini iyi ifade edebilme, diksiyonuna ve beden diline dikkat etme, duygularını kontrol altında tutabilmeyle ilgilidir ve dışarıya karşı bireyin kendisinden hoşnut ve emin olduğu şeklinde gösterdiği tavır ve davranışlardır. Farkında olmadan kullandığımız iç ve dış özgüvenin iyi dengelenmesi gerekmektedir.

Özgüven, “benlik”, “ideal benlik” ve “özsaygı” kavramlarıyla ilgilidir. “Benlik”, kişinin “ben neyim?” sorusuna verdiği yanıt; “İdeal benlik”, olmak istediğim “ben”; “Özsaygı” ise kişinin ne olduğu ve ne olmak istediği arasında bulunan farkla ilgili duygulardır. Bizim mevcut halimizle, olmak istediğimiz kişilik arasındaki fark azsa ya da hiç yoksa özgüvenimiz yüksek, aradaki fark fazlaysa özgüvenimiz düşük olur. Eğer olmak istediğiniz yerde, pozisyonda, psikolojide değilseniz kaç yaşında olursanız olun özgüven eksikliği yaşarsınız.
Bir insanın öz güvenini kazanabilmesi için ne yapması gerek?
Bir insanın öz güvenini kazanabilmesi için ne yapması gerek?
Cevapla