Ne sıklıkla yıkanıyorsunuz?

SymrnaCity
Ne sıklıkla yıkanıyorsunuz?
Hergün
Haftada 3-4
Haftada 2
Haftada 1
Daha az
Yaşını ve cinsiyetini belirt, oyunu kullan:
Ne sıklıkla yıkanıyorsunuz?
55 Cevap