Fake olan bir Facebook hesabı kapandıktan sonra ıp adresinden bulunur mu?

Eylulhira12
Bulunur mu bulunursa nasıl bulunur?
Fake olan bir Facebook hesabı kapandıktan sonra ıp adresinden bulunur mu?
7 Cevap