Çocukların haklarını biliyor musunuz?

Çocukların haklarını biliyor musunuz?
Pek çoğumuzun, çocuk hakları dendiğinde bir fikri vardır elbette. Ama çoğunlukla ya haklar tam olarak bilinmemekte ya da günlük hayatta uygulaması kanıksanmamaktadır. Örneğin, okulda oyun oynayan bir çocuğa haklarını biliyor musun? diye sorulduğunda eğitim ve oyun hakkını söyleyememesi gibi. Oysa sorulduğu anda eğitim hakkının bir parçası olan okuldadır ve oyun oynamaktadır.

  • Sizin gözlemlerinize göre çocuk hakları biliniyor mu?
  • Günlük hayatta çocukların haklarını kullandığına ya da kullanamadığına dair gözlemleriniz nelerdir?
Çocukların haklarını biliyor musunuz?
7 Görüş