Merhaba KizlarSoruyor.com üyeleri :)

Sağ ve Sol nedir ?

Sol ve Solculuk nedir?

Kapitalizm düzenine karşı olan, siyasal ve ekonomik gücün halka yayılmasını savunan, bu alanlarda kökten değişiklik amaçlayan, toplumcu, ilerici akımların genel adına SOLCULUK veya SOL denir.

Sosyalizm nedir?

Üretim araçlarının kamunun, devletin elinde olması, ekonomik etkinliklerin kâr yerine insanların gereksinimlerini karşılaması gerektiğini öne süren, değer olarak emeğe önem veren, toplumun örgütlenmesinde köklü değişiklikler amaçlayan siyasal öğreti ve özgürlükçü ideolojiye sosyalizm denir.

Komünizm nedir?

Özel mülkiyetin olmayacağı ve bütün malların, üretim araçlarının topluma ait bulunduğu, bunları herkesin ortaklaşa kullandığı toplum düzenine komünizm denir.

Anarşizm nedir?

Özel mülkiyeti toplumdaki baskı kaynağı ve devleti onun bir aracı olarak gören, bunların ortadan kalkmasıyla insanın özgürleşeceğini savunan siyasi ideolojidiye anarşizm denir.

Sağ ve Sağcılık nedir?

Hiçbir yenileşmeden yana olmayan, kurulu düzenin olduğu gibi kalmasını isteyen, dini anlamda tutuculuğu da içine alan akımların genel adına SAĞCILIK veya SAĞ denir.

Liberalizm nedir?

Bireyin özgür olmasını ve ekonomik güçler arasında özgür yaşamasını, devletin bireysel sınıflar ve uluslar arasındaki ekonomik ilişkilere karışmamasını isteyen siyasal ve ekonomik ideolojiye liberalizm denir.

Ülkücülük nedir?

Belli bir ülküyi çıkar gözetmeden bağlanma, ülküsü uğruna her türlü güçlüklere göğüs germe biçimindeki tutum ve bu tutumu bir dünya görüşü olarak benimsemeye ülkücülük denir.

Faşizm nedir?

Demokratik düzen yerine aşırı, çarpıtılmış bir ulusçuluğa dayanan bir baskı düzeni kurmayı amaçlayan ideolojiye faşizm denir.

KEMALİZM nedir?

Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine erişebilmesini Atatürk’ün başlattığı devrimlerin yürütülmesini isteyen ideolojiye KEMALİZM denir. ( KEMALİZM ) ne sağdır ne de soldur !


4|1
12

Senin görüşün nedir?

Kızlar Ne Diyor 1

Erkekler Ne Diyor 2

Yükleniyor...