Hakaret Suçu

HAKARET SUÇU

Sitede bence yazmak gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmamıştı. Fakat , sitedeki bir takım üyelerin; şahısların , şeref , onur ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde kelimeleri yaygın bir şekilde kullanması, yapılan şikayetlere rağmen bu yorumların site yöneticileri tarafından kaldırılmıyor olması, beni bu satırları yazmaya zorladı. Ayrıca şikayet butonunda hakaret içerikli paylaşım kategorisi de eklenmeli diye düşünüyorum.

Öncelikle kısaca hakaret suçunun tanımını yapmakta fayda olduğu kanısındayım. TCK nın 125. maddesinde düzenlendiği şekliyle;HAKARET SUÇU...

TCK 125:Hakaret

(1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Günlük hayatta kullanmış olduğumuz bir çok söz hakaret suçunun oluşmasına, bundan daha önemlisi karşımızdaki kişinin şeref , onur ve saygınlığını rencide etmemize neden olabilir. Sosyal medya üzerinde denetimlerin yeterli sevide olmaması bazı şahısların bu alanı suç işlemek açısından rahat bir alan olarak algılamasına neden olabilmektedir.

Bir sözün hukuki açıdan hakaret olarak değerlendirilebilmesi için söylenilen sözün söylendiği yer ve anlam olarak sözün muhatabının şeref , onur ve saygınlığını rencide etmiş olması gerekmektedir.

Dolayısıyla söylenen söz itham edilen kişinin şeref , onur ve saygınlığını rencide ediyorsa o söz artık TCK da tanımlanan hakaret suçunun maddi unsurlarını oluşturuyor demektir. Suçun manevi unsuru ise kast unsurudur. Söylenilen söz hakeret etme kastıyla söylenmiş olmalıdır.Kullanmış olduğumuz dilin yapısından kaynaklanan bazı durumlarda, ifadelerin konuşma gidişatına ve söylenişine göre hakaret olup olmadığını değerlendirilmesi Cumhuriyet savcısı ve hakim tarafından yapılacaktır.

Genel itibariyle kişilere karşı söylenmesi hakaret sayılabilecek bir takım sözler, bir çok kez yargılama konusu olmuş, gerek yerel mahkemeler ve gerekse Yargıtay bu sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu yönde kararlar oluşturmuşlardır.

 • Sin kaflı kelimeler. Bunların açık ve net olarak hakaret suçunu oluşturduğu herkes tarafından bilinmektedir.
 • Aşağılayıcı, rencide edici anlamda kullanılan hayvan isimleri Hayvan,öküz,köpek, kardeşim …)
 • Aşağılayıcı rencide edici anlamda kullanılan toplumca kötü sayılan fiiller (hırsız, ayyaş, üçkağıtçı, bacım, rüşvetçi, dolandırıcı, sahtekar, düzenbaz…)
 • Kişilerin dinine küfretmek, inancına küfretmek, inandığı değerlere küfür etmek v.b)
 • Kişinin siyasi görüşlerinden bahisle kişiyi rencide etmek amacıyla söylenen sözler (komünist, faşist,yobaz ….)
 • Kişinin bedenî arızasını ifade etmekle veya kişiye bir hastalık izafe etmekle de hakaret suçu işlenmiş olur. kör, şaşı, topal, kambur, kel , psikopat, frengili veya AİDS’li demekle, hakaret suçu işlenmiş olur.

Hakaret olarak nitelendirilebilecek sözleri yukarıdaki bahsedilenlerle sınırlandırabilmek mümkün değildir. Fakat yukarıda ayrıntılı olarak anlattığımız gibi, sözün hakaret suçunu oluşturup oluşturmadığı saptanırken dikkat edilmesi gereken en önemli kriter, söylenilen sözün söylendiği yer ve anlam olarak sözün muhatabının şeref , onur ve saygınlığını rencide edip etmediği hususudur. Söylenen söz, itham edilen kişinin şeref , onur ve saygınlığını rencide ediyorsa o söz artık TCK da tanımlanan hakaret suçunu oluşturuyor demektir

Hakaret suçlarında zaman aşımı süresi 6 aydır. Mağdur olan kişi fiili ya da faili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde savcılığa şikayette bulunmak zorundadır. Şayet bu süre zarfında adli makamlara başvurmazsa , hakaret sebebiyle şikayet etme hakkını kaybedecektir.

Tüm bu anlatılanlar Hakaret suçunun cezai kovuşturmasına yönelik bilgilerdir. İşin birde Hukuk Mahkemelerinde açılabilecek "Manevi Tazminat" davasına ilişkin kısmı vardır. Manevi tazminat davası hakaret eden şahsa karşı Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmaktadır. Bu konuya ilişkin belki yeni bir bence 'de daha teferruatlı yazarım.

Sosyal medyada hakarete maruz kalan arkadaşlar için bir dilekçe örneği hazırladım. Umarım faydalı olur. Bu dilekçe isteğe göre şekillendirilebilir.

………………… CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

(İkamet ettiğiniz Cumhuriyet Savcılığı)

MÜŞTEKİ :(Ad, Soyadı, TC Kimlik Numarası)

ADRESİ :

ŞÜPHELİ : (Biliniyorsa ;Ad, Soyadı, TC Kimlik Numarası) Bilinmiyorsa …………İsimli sitede ……….Nickname 'i kullanan kişi.

ADRES :(Biliniyorsa)

SUÇ TARİHİ : (Suç Konusu eylemin işlendiği, öğrenildiği tarih.)

AÇIKLAMALAR

1- Yukarıda belirtilen suç tarihinde …….. adlı internet sitesinin …………. adlı kullanıcısı, ……… nickname hesabımdaki mesaj kutuma …………………………………….ifadeleri içeren ileti göndermiştir.

Veya; …………adlı internet sitesinin …………..adlı kullanıcısı sormuş olduğum bir soruya, yapmış olduğum bir yorumun altına şahsıma yönelik ağır ithamlarda bulunarak onur, şeref ve saygınlığımı rencide etmiştir.

2-)İlgili ileti/mesaj/yorum kişilik haklarıma saldırı niteliğinde olup hakaret suçunun maddi manevi unsurlarını barındırmaktadır.

3)-İlgili internet sitesine yazılacak müzekkere ile şüphelinin bilgililerine ulaşılması mümkündür.Kullanıcının sahte bir hesap olması ihtimalinin değerlendirilmesini talep etmekteyiz.

4-Tarafıma yönelik hakaret içerikli eylemi gerçekleştiren kişi/kişilerin cezalandırılmasını talep ederim.

HUKUKİ DELİLLER:

Not:(Ekran görüntüsü , yazıcı çıktısı dilekçeye ek olarak belirtilip eklenmelidir suçun isnad edildiği şahsa ulaşılmasını sağlayacak her türlü bilgi mail adresi, telefon numarası, kişisel hesabında yer alan iletişim bilgileri dilekçe de belirtilmelidir.

NETİCE-İ TALEP: Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak suç delillerinin tespiti için gerekli emniyet birimlerine müzekkere yazılmasını elde edilecek deliller sonucunda şüphelinin eylemine uyan TCK veya sair mevzuat gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederim. …../…../……….

MAĞDUR

(İmza)


1|1
42

En İyi Kız Görüşü

En İyi Erkek Görüşü

 • Güzel bir bence olmuş... Tebrikler.

  0|0
  0|0

Senin görüşün nedir?

Kızlar Ne Diyor 3

 • saçma sapan kim nasıl aşık bencelerinin arasından sıyrılan bir bir bence... resmen tertemiz bir su içmiş gibi oldum.

  faydalı benceniz için teşekkür ederim

  0|1
  0|0
 • Bilgilendirici güzel bir paylaşım, emeğine sağlık
  ama kimse ilgilenmez
  erkeğinizi nasıl tavlarsınız kadınızını nasıl tavlarsınız kıvamında aşk meşk mevzulu yazı olsa ergenusların ve düşünmeye üşenen ya da bunu beceremeyenlerin daha çok dikkatini çekerdi maalesef...
  bir de hakaret meselesi olduğunda site yetkililerine ulaşılıyor ki çoğunlukla onlarda bir şey yapmıyor
  kimse dava açacak kadar olayı resmileştirmez, uğraşmaz
  sokakta bile başına bir iş gelse aman bana bulaşmasın diye yolunu değiştiren tipler çoğunlukta
  ağzına da edilse gıkları çıkmaz ne yazık ki...

  0|0
  0|0
  • Teşekkür ederim...
   Kimsenin dikkatini çekmemesi beni çok şaşırttı. Sizin gibi duyarlı bir arkadaş dışında belkide kimse okuma zahmetinde bulunmadı.
   Ben insanlara faydalı olsun diye yazmıştım. Sitede her hangi bir ünvan kazanma gayesi de gütmedim.
   Arz talep meselesi...
   İlgi ve alakanız için teşekkür ederim...

 • Çok teşekkürler bilgilendirdiginiz için. Emeginize sağlık

  0|0
  0|0

Erkekler Ne Diyor 1

 • Faydalı bilgiler ama insanımız ilgilenmekten aciz

  0|0
  0|0
Yükleniyor...