Kaba Söz mü Yoksa Hakaret mi̇? Farkları Nelerdi̇r?

Kaba Söz mü Yoksa Hakaret mi̇? Farkları Nelerdi̇r?

Birçok kez biri ile tartıştım ve şöyle söyledim. Bu söz hakaret suçunu oluşturur mu diye sorulduğuna şahit olmuşsunuzdur. Belki siz de zaman zaman merak etmişsinizdir. Bu yazıda tek tek kelimelerin üzerinde durmaktansa bu konuda genel bir şablon çizmek istedik.

5237 Sayılı TCK'nın 125. Maddesinde düzenlenen hakaret suçu, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırılması olarak tanımlanmaktadır.

Tanımdan da anlaşılacağı gibi, kanun koyucu hakaret sayılacak tüm sözleri tek tek saymamış, bir çerçeve çizmekle yetinmiştir. Bu sebeple her olayın özelliğine göre kullanılan sözlerin hakaret mi kaba söz mü olduğuna her olay için ayrı ayrı karar verilecektir.

Toplumda bir tartışma sırasındaki her istenmeyen sözü hakaret suçu olarak değerlendirse de Yüksek yargı kararlarında bunlar kaba ve nezaketsiz sözler olarak değerlendirilebilmektedir. Misal olarak, lan, ulan, saygısız, kimsiniz lan siz gibi, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyuta ulaşmayan kaba sözler hakaret suçu olarak kabul edilmeyebilmektedir.

Yüksek yargı kararlarına örnek verecek olursak; Yargıtay 18. Ceza Dairesi, 2017 tarihli bir kararında. "Sanığın mağdura yönelik olarak söylediği, ‘Kalsın muayene olmuyorum bu ne biçim doktor bunu kim koymuş buraya bunda doktor kılığı yok’ şeklindeki ifadelerinin mağdurun, onur şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğuna ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığına karar verilmiştir."

Yargıtay’ın bir başka kararı da şöyledir. “Sanığın katılana yönelik kullanmış olduğu; 'terbiyesiz, saygısız' şeklinde kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunu oluşturmayacağı gözetilmelidir” denmekle kaba söz ve hakaretin sınırlarını çizmektedir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi - 2016/6745 karar)

Önemle belirtmek gerekir ki, kelimenin kendisi önemli olduğu kadar paylaşım alanı, şekli ve cümle bütünlüğü içerisindeki ne anlama geldiği ve toplumun bundan ne anladığı da önem arz emektedir. Örnek verecek olursak, bir kişinin dikkatsizliği nedeni ile “Allah’ın körü” demek kaba söz olarak kabul edilebilecekken, gözleri görmeyen bir insana engeli nedeni ile “Allah’ın körü” demek hakaret suçunu oluşturacaktır.

Hakaret sayılsın ya da sayılmasın her zaman, kaba ve nezaketsiz sözlerden uzak durmak gerektiğini hatırlamanız dileği ile,

Sevgi ile kalın

Kaba Söz mü Yoksa Hakaret mi̇? Farkları Nelerdi̇r?
24 Görüş