Aylık geliriniz hangi aralıkta?

ElfElif0
8.500 - 12.000
12.000 - 16.000
16.000 - 20.000
20.000 ve üstü
Yaşını ve cinsiyetini belirt, oyunu kullan:
Aylık geliriniz hangi aralıkta?
40 Cevap