Hiç toplum önünde herhangi bir sosyal faaliyette bulundun mu?

Bendenedim

Aramızda ne gibi cevherler var ondan sordum 🙏

Hiç toplum önünde herhangi bir sosyal faaliyette bulundun mu?
7 Cevap