Osmanlı Devleti'nin En Çok Eleştirilen Yönleri

Türkiye Cumhuriyeti'nden önce Osmanlı Devleti, ondan önce Selçuklular ve ondan da önce Orta Asya Türk Devletleri, Türkleri temsil eden başlıca devletler arasında yer alıyor. Fakat söz konusu dillerden düşmeyeni 3 kıta ve 7 denize hâkim olan Osmanlı Devleti'dir. 600 yıllık bir imparatorluğun eleştirilen yönleri elbette fazladır. Fakat getirilen bazı eleştirilere ve özellikle de bu sitede sıkça sorulan sorulara cevap getireceğim.

Osmanlı Devleti Türk düşmanı mıydı?

En tartışmalı konudan bir tanesi de Osmanlı Devleti'nin Türk düşmanı olup olmamasıdır. Bu soruya cevap vermeden önce Osmanlı Devleti'nin çok sayıda etnik unsuru, yani birden fazla milliyeti ve dini bir arada barındırdığını unutmamak gerekir. ABD'de son yıllarda yaygınlaşan ırkçılık faaliyetleri Osmanlı Devleti'nin tarihini yakından incelemeye yöneltmiştir. Bu uğurda üniversitelerinde Osmanlı tarihi okutmuş ve Türkiye'den bir grup tarihçiyi kendi üniversitelerine çağırmıştır. Aslında bütün bunların sebebi Osmanlı Devleti'nin 500 yıl boyunca nasıl bu kadar etnik kökeni bir arada tutabildiği yönündedir.

Osmanlı Devleti milliyetçilik duygusu ile hareket etseydi 600 yıl ayakta kalamazdı.

Buna en yakın 1789 Fransız İhtilâli'ni örnek gösterebiliriz. Fransız İhtilâli sonrası milliyetçilik duygusu gelişmiş ve millet adıyla anılacak bir devlet kurma politikası izlenmeye başlanmıştır. Bundan dolayı Osmanlı Devleti Balkan savaşlarında birçok ulusu kaybetti. O zamanlarda ''Osmanlıcılık'' akımı ortaya atıldı ve azınlıklara daha fazla hak tanınarak birlik ve beraberlik sağlanmaya çalışıldı. Balkan savaşlarından sonra ise ''İslamcılık'' akımı ortaya çıktı. Bu akım, bütün Müslümanların bir arada yaşayacağını ve her yönden birbirlerine destekçi çıkacağının bir göstergesi idi. Fakat bu akım da I. Dünya Savaşı sırasında Arapların İngiliz çıkarlarını desteklemesi üzerine etkisini kaybetmiştir. İslamcılık akımının etkisini kaybetmesi üzerine ''Türkçülük'' akımı ortaya atılmış ve birçok yazar ve şair bu yönde eserler vermiştir. Artık ''Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.'' ideolojisi benimsenmeye başlanmıştı. Fakat bu akımın en başlarda benimsenmiş olması milliyetçiliği doğuracağından kopan Balkan milletlerinin çok daha erkenden Osmanlı'dan ayrılacağının bir göstergesidir.

Osmanlı Devleti neden saf ırkı önemsememiştir?

Aslında tarihte bunu önemseyen bir millet var mı önce ona bakmak lazım. Saf ırk üzerine yapılan kıyaslamalarda genelde Eski Türkler ele alınır fakat Eski Türklerin de saf ırk olmaya özen göstermedikleri çok açıktır. Eski Türklerin Çinli kadınlarla evlilik yapmaları bunun bariz örneğidir. Hatta Osmanlı Devleti'nin eleştirilen yönlerinden biri olan çok eşlilik bizzat Eski Türkler için de geçerli bir durumdu. Eski Türklerde evli olan bir erkeğin karısının hamile kalamaması durumunda başka bir kadınla evlenme hakkına sahipti. Aynı şekilde erkekler, ölen erkek kardeşin karısıyla da evlenebilme hakkına sahiplerdi. Evlenilen ikinci eş eğer Çinli bir kadın ise ''kunçay'', Türk ise ''kuma'' denirdi. Bütün bunlara bakıldığında Eski Türklerin saf ırka yönelik bir anlayış güttüğünü söylemek yanlış olur.

Osmanlı padişahları neden yabancı kadınlarla evlilik yaptı?

Osmanlı padişahları genelde Slav ırkı kadınlarıyla evlilik yaparlardı. O dönemde Slav ırkı kadınların erkek çocuk doğurma potansiyelinin yüksek olduğuna yönelik bir inanış vardı. En önemli neden ise evlenilen Türk kadının akrabalarının devletin yönetiminde hak sahibi olmak isteyebileceği yönündedir. Tabii kimileri bu inanışı bahane edip ''Padişahlar ağızlarının tadını biliyordu.'' der ki bunun için net bir şey söylemek de mümkün değildir. Hükümdarların yabancı kadınlarla evlilik yapma gelenekleri bizzat Eski Türklerde de vardı. Eski Türklerdeki hakanlar Çinli kadınlarla evlilik yapar ve bu kadınlara çeşitli siyasî haklar tanırdı. Osmanlı Devleti'nden ayrılan tek yönü, Eski Türklerde hakanın yalnızca Türk kadından olan çocuğunun tahta geçmesi idi. Fakat Mukan Kağan'ın oğlu Töremen Kağan bu anlayıştan münezzehtir. Töremen Kağan'ın annesi Çinli bir prenses idi. Orta Asya'daki Türklerin ırklarını ele aldığımızda saf ırkın tam manasıyla sürdürülebildiğini söylemek mümkün değil.

Osmanlı padişahlarından sadece Osman Gazi ve Genç Osman'ın eşi Türk'tür.

Osmanlı Devleti Alevileri sevmez miydi?

Alevi konusu açıldığında akla genelde Yavuz Sultan Selim gelmekte. O dönemlerde çıkan Şah Kulu İsyanı bu cezalandırmanın temelidir. İran'da hüküm süren Safeviler Osmanlı Devleti'ne karşı Şii propagandası yapmaktaydı. Siyasi ve dini provokasyonları Anadolu'da uygulayan Alevilerin rivayet edildiğine göre 42 bin tanesi Çaldıran Seferi'ne giderken Yavuz Sultan Selim'in emri ile öldürülmüştür. Buna katliam demek doğru olmaz, zira Eski Türklerden bu yana iç kargaşaya neden olacak her türlü teşebbüsün cezası ölüm idi. Şayet Osmanlı Devleti Alevilere karşı kişisel bir nefret besleseydi bizzat yeniçeri ordusunda bulunan Bektaşi Alevilerini temizlemekle işe başlardı. Yeniçeri ordusunun hemen hemen tamamı Bektaşi Alevilerinden oluşmaktaydı. Devlete baş kaldırmanın örfî hukukta cezasının ölüm olması ve diğer Alevilerin orduda yer alması Osmanlı Devleti'nin Alevi düşmanı olmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Tüm sistemi değiştiren Mustafa Kemal Atatürk'tür.

Şu anki zihniyet yapısı ile tarihi olay ve olgular incelenemez. Şu anda bize yanlış gelen bir eylem 500 yıl önce normal gelebilirdi. Bundan dolayıdır ki o toplumun zihniyet yapısı bilinmeli ve incelenirken şu anki zihniyet yapısıyla incelenmemelidir. Bazıları Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlı düşmanı olduğunu söylüyor fakat bu büyük bir yanılgıdan ibarettir. Mustafa Kemal Atatürk de bir Osmanlı subayı idi ve Osmanlı Devleti için çeşitli cephelerde subaylık yapmıştı. Fakat değişen sistem Osmanlı Devleti'ni zayıflatınca Mustafa Kemal Atatürk bu sistemle hiçbir ilerleme katedilemeyeceğini, yönetim biçimi de dahil olmak üzere devleti oluşturan tüm etmenlerin değiştirilip yeni bir devlet kurulması gerektiğini savunuyordu. Sistemi değiştirme yönünde hiçbir adım atmasaydı bugün Ankara ve çevresinde başka devletlerin mandası altında ikamet ediyor olurduk. Yeni bir devletin kurulması şart idi. İşte Mustafa Kemal Atatürk; İstanbul hükûmetine karşı çıkarak cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık, laiklik ve inkılapçılığı sunmuştur. Kongreden kongreye, cepheden cepheye koşuşturan Mustafa Kemal Atatürk'ün azmi ve ileri görüşlülüğü, hiçbir devletin zorlaması olmadan; dil, din, kısacası kültürümüzü rahatça yaşayabilmemizin temelleridir.


1|5
310

En İyi Kız Görüşü

 • Her ne olmuşsa olsun, hamamda çocuk kovalayan, harem adı altında "zinayla" zevk-i sefa süren eli uçkurunda insanlardan başkası gelmiyor aklıma. Kendi çocuklarını boğazlayan insanları bugünün müslümanlarının savunuyor olmasını da anlamıyorum.

  0|3
  1|1

En İyi Erkek Görüşü

 • Eleştirilen yönleri hakkında bilgi vermen iyi olmuş, emeğine sağlık.

  0|0
  0|0

Senin görüşün nedir?

Kızlar Ne Diyor 2

 • Ne yani Osmanlı milliyetçilik kavramını önemsemeyerek mi 600 yıl ayakta kaldı? Milliyetçilik akımından önceki 5 asır nasıl yaşadı diye de sormak lazım. 1 asırdan fazla durdukları yerde durmuşlar. Önceden milliyetçilik değil hanedancılık yaygınmış. Millet değil de hanedan ve devletçilik politikası izlenmiş. Yaptıkları bazı şeylere rağmen Osmanlı tarihine hiçbir zaman ısınamadım. İnsanların 600 yıl diyerek gözlerinde kalp oluşmasını da komik buluyorum. Çoğu kişi şöyle:
  +Osmanlı Devletini neden seviyorsunuz?
  -Çünkü 600 yıl tamam mı. s
  Komik Yani.

  0|0
  0|0
  • Türk milliyetçiliği fazla ayakta kalamayacağı en azından doğal sınırlara ulaşamayacağı kesin idi.

  • Hepsini Göster
  • @DüşKokusu Nefret? Öyle bir şey mi demişim göremedim? Bence sen önce ısınamamak ve nefret arasındaki büyük farkı öğrenmelisin. Artı olarak bu söylediğin şeyleri açık bir şekilde yorumlarsan ben de kendi fikrimi ortaya atabilirim. Buradan bakınca 'savaş psikolojisi',' kültür' gibi kavramlarından haberdar olan bir insan gibisin daha çok. Google'a bana yazdığın şekilde nedirli sorarsan cevabını alacaksındır. Sentezini bekliyorum. Yazdıklarımda da yanlış bir şey göremiyorum. İçinizdeki nefret duygusu sizde kalsın benim işim Yok öyle duygularla. Bu tarz şeyleri lanse etmek işiniz sanırım. Osmanlı'dan nefret ettiğimi senden öğrendim. Bu da ayrı bir komik.

  • Osmanlı tarihine hiçbir zaman ısınamadım demişsiniz Bu tamamen Göreceli bir kavram olup amaç psikolojik olarak Osmanlı'yı küçük düşürmeye yöneliktir Osmanlı'nın 600 yıl hükmetmiş olması belki Tarih kitaplarında sık sık vurgulanır ancak Unutma ki o tarih kitaplarını bu Cumhuriyet yazdı aynı Cumhuriyet bir taraftan Osmanlı'yı küçük düşürmeye çalışırken Diğer taraftan halkına 600 yıllık tarihi ile gurur duyduğunu öğretiyor milliyetçilik duygularını pekiştirmek için uygulanan bu psikolojik öğreti hepimizin kafasını karıştırmış durumda gerek Osmanlı gerekse Selçuklu Devleti dönemin şartlarına göre son derece modern devlet yönetimi anlayışına sahip oldular bugün Osmanlı'yı eleştirenlerin beyinlerinin arkasındaki gerçek neden Osmanlı'nın onlara miras bırakamam ış olmasıdır Osmanlı'nın çöküşünün arkasındaki tek kelimelik neden ise aşırı refah tır Tıpkı bugünkü Avrupa'nın hasta adam oluşu gibi

 • Yanılıyorsun sadece osman gazi ve genç osmanın eşlerinin türk olduğu söylenir oysaki kanuni sultan süleymanın ilk eşi veliaht şehzade mustafanın validesi mahidevran sultan çerkez asıllı bir türktür babasıda bir türk beyidir

  0|1
  0|0

Erkekler Ne Diyor 9

 • Ceddimiz de olsa yanlışa yanlış demeliyiz..
  Haydi diyelim, Yavuz Alevileri Sasanilerin şii propagandası ve isyan sebebiyle katliam etmiş olsun..
  Peki, Memlüklerle neden savaşıp onları katliam etti? Sünnilik propagandası yaptıkları için mi?
  Şurası bir gerçek ki; taht düşkünlüğü sebebiyle babasını bile deviren bir oğul; çocuklarını bile katleden bir baba; kardeşlerini bile boğduran bir ağabey.. Yine bu taht için ve dünya düşkünlüğünden sair millet ve mezhepleri katliam etmede sakınca görmez..
  Bunu kabullenmeliyiz.. Atalarımız yüce de olsa bazen saltanat düşkünlerine hizmet edip katliamlara ortak olmuşlardır..
  "Tüm bunlar devletin bekası içindi" diye bu katliamları "ak"lamaya çalışan gerizekalılar da var gerçi.. Onlar da bilmelidir ki; "bebek katliyle devlet ayakta duracaksa hiç durmasın. yıkılsın, yok olsun.."

  0|0
  0|1
  • Memlüklülerin Cem Sultan'ı savunmaları, Hac yolu için ıslah çalışmaları yapmamaları ve şehzadeleri kışkırtmaları gibi nedenlerden ötürü Yavuz, Merdicabık ve Ridaniye'de Memlüklüleri mağlup etti. İki İslam ordusu karşı karşıya geldi ve her ikisi takımdan da ölenler şehadet şerbeti içerek öldü. Bu dini yönden tartışılan bir konu fakat siyasî ssebepleri dine bağlayarak tartışmak yeterli olmaz. Tarihte aynı dinden ve aynı milletten olup kan döken birçok devlet var. Ha Osmanlı'nın bu tutumu doğru mu? Bana göre hayır, bu İslam'ın cihat anlayışına aykırı bir kere.

  • İslam'ın cihat anlayışına aykırı değil çünkü Yavuz aslında Rodos seferine çıkmak istiyor ancak ulema doğudaki Safeviler yüzünden fetva vermiyor önce buranın halledilmesi gerekiyor nedeni Osmanlı batıya "küffar ile cenk" etmeye çıktığı zaman arkasından doğuda 1. Bayezid zamanında Timur gibi veya 1. Selim devrindeki Safeviler gibi bir tehdit beliriyor. İşte bu yüzden ulema,"gazaya mani olmak" sebebiyle Safeviler ile savaşa fetva vermiştir yani burda İslam'ın cihat anlayışına ters bir durum yok.

  • @MMustafa86 Abi siz daha o dönemde Sasaniler değil Safevi devletinin İran'da hakim olduğu bilmiyorsunuz. Bence biraz daha okuyarak bu konularda yorum yapmalısınız.

   40 bin Alevi katliamı pek mantıklı bir şey değil 16. yy dünyasının şehirlerini düşündüğümüzde 40 bin tane Alevinin katledilmesi demek bir belki birkaç şehrin yok edilmesi demektir. Şahsi görüşüm sebebi ne olursa olsun bir devlet bir anda böyle büyük bir nüfusu kaybetmek istemez çünkü onlardan vergi alacak, orda o insanlar toprak işletecekler bu gibi faaliyetlerin bir anda sekteye uğraması devleti olumsuz yönde etkileyecektir ancak bu eleştirilerim "40 bin" sayısına..."Şah propagandası" yapan her Alevi öldürülmemiştir. Elbetteki öldürülenler de olmuştur ancak bu da gene anlaşılabilir bir sebebtendir. Bunların birçoğu ya sürgün edilmiş bir bölgeye ya da sınır dışı edilmiştir.

 • ~Emeğine Sağlık ~

  3|0
  0|0
 • prof. dr. Mikail BAYRAM ın youtube da videoları var. ilginç bilgiler mevcut tavsiye ederim.

  0|0
  0|0
 • Mükemmel olmuş eline sağlık. Son madde ile ilgili kapanan profilimde şunu sormuştum. Atatürk elde ettiği tüm yetkilere yine sahip olmak şartı ile padişaha bağlı kalsaydı, adı Osmanlı İmparatorluğu olarak bugünkü modern devlet oluşturulabilir miydi?

  0|0
  0|0
  • Ayrıca son maddede Atatürk ün yeni devleti padişaha rağmen kurduğunu düşünmüyorum. Bana göre padişah ta durumun farkında idi ve bu yüzden halk dahil herkesten gizli Atatürk ü destekledi. Aksi halde dönemin şartlarına göre, Atatürk gibi ileri görüşlü birinin, ileride doğabilecek muhtemel monarşi-cumhuriyet kavgasını önlemek için, padişah dahil tüm eski yönetimi öldürmesi gerekirdi ama yapmadı. Ayrıca koca imparatorluk tarihe gömülürken olması gereken hiçbir direniş ile karşılaşılmadı. Neden?

 • Sondakinin çıkacağını daha başlıktan anladım. Yinede emeğe saygı öznel bir düşünce

  0|0
  1|0
 • Tarih bölümü okudunuz mu yoksa sadece ilginiz ile edindiğiniz bilgiler ile mi yazdınız bunları?

  0|0
  0|0
 • Bir noktaya ekleme yapmak istiyorum. Osmanlı padişahlarının yabancı kadınlarla evlenmesinin temelinde yatan olay şudur: 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Yıldırım Bayezid yenilip esir edildiğinde, Timur savaş ganimeti olarak Yıldırım Bayezid'in Türk eşine el koymuştur. Onu çırılçıplak soyundurup, kendi ordusundaki askerlere o şekilde içki servisi yaptırdığı söylenir. Yıldırım Bayezid'den sonra bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için böyle bir önlem alınmıştır. Hani savaş kaybedilip padişah eşi esir olsa bile hiç olmazsa Türk olmasın mantığı...

  0|0
  0|0
  • Bazı tarihçiler ise Yıldırım Bayezid'e ve onun eşine çok iyi baktığını söyler. Bazıları ise Yıldırım Bayezid'i kafese koyup sarayda eşine kadeh doldurma görevi verdiğini söyler. Bu net değil ama bu sebeple olmayacağı kesin.

  • Bu mantıklı bir söylenti değil. Yıldırımın eşi de mi savaş meydanındaymış.

 • Ellerinize sağlık.
  Eleştiri mantıklı bir açıklama ile çürütme girişiminiz çok iyi...

  0|0
  0|0
Yükleniyor... ;