Dünyanın En Başarılı 10 Hükümdarı

Dünya tarihinin gördüğü en başarılı 10 hükümdarı (imparatoru) anlatacağım. Bakalım bu 10 büyük ismin dünyada ne faaliyetleri olmuş. Başlayalım.

1. Büyük İskender

Dünyanın en başarılı 10 hükümdarı

Makedonya'nın hala övündüğü en büyük isim olan Alexander Makedonski başka diyişle Büyük İskender ya da orijinal adıyla III Alexander, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük hükümdarı olarak kabul edilir. M.Ö 356 - M.Ö 323 yılları aralığında kısa yaşam zamanına rağmen büyük başarılar gösteren İskender. Yunanistan'dan Hindistan'a kadar antik çağın en büyük imparatorluğunu oluşturmakla beraberinde Helenistik dönem olarak bilinen yunan medeniyetinin tüm bilinen arazilere yayılmasında büyük rolü vardır.

İskender'i böyle büyüten Babası III Filip'in ölümü ile tahta çıkması ve tez zamanda doğuya doğru istilalarının başlamasıdır. Özellikle M.Ö. 332 yılında Pers imparatoru III Darius ile girdiği Gaughamela savaşında 40 bin ordusu olmasına karşın büyük strateji becerisiyle Darius'un 250 binlik ordusunu mağlup etmiştir. İlerleyişlerini sürdüren İskender Afganistan ve Hindistan'ı ilk işgal eden hükümdardır. Afganistan'ı ondan sonra sadece İran hükümdarı Nadir işgal edebildi. İskender hakkında bilinen en belirgin özellik ise kendisini askerlerinden ayırmamasıdır. Afganistan işgali zamanı 4 bin metre yüksekliğe 100 bin askerin tırmandırılmasında İskender'in askerleri üzerindeki etkisini göstermektedir.

Rivayetlere göre susuzluğun hakim olduğu dönemde askerleri İskender'e su getirirler ancak o suyu yere döker ve "Öleceksek birlikte öleceğiz" diyerek askerlerine büyük moral kaynağı olmuştur. Hindistan işgalinden sonra çok az kalan asker sayı dolayısıyla "Büyük Doğu İşgali" sona erdirilir ve Babil'e geri dönülür. Kimilerine göre hastalıklı sineklerin, kimilerine göre ise çok fazla içki ziyafeti İskender'in zatürre olmasına ve sonuçta ölümüne sebep olduğu kanısındadır. İskender'i diğer hükümdarlardan farklılaştıran her yerde yunan medeniyeti izleri bırakmasıydı. İskender'in meşhur miğferi sonraki savaşçılar için sembol olmuştur. Ayrıca daha 10 yaşındayken huysuz olarak satılması planlanan at'ı sahiplenmiş ve Bukefalos ismini takmıştır. Bukefalos M.Ö. 326 yılında Hindistan seferindeyken yerli Hintliler tarafından savaş sırasında öldürülmüştür.

2. Cengiz Han

1206-1227 yılları arasında yaşayan Moğol hükümdar Cengiz Han, gaddarlığı ve işgal becerisiyle dünyanın görmüş olduğu en büyük imparatorlardan biridir. Yüksek disiplin ile ölene kadar Asya'nın büyük bölümünü işgal eden Cengiz Han, bu kadar işgal edilen topraklara rağmen hiç bir Moğol medeniyeti bırakmaması da şuanda Moğolistan'ın dünya çapında söz sahibi olmaması ve kaybedilen o kadar toprağın sorumlusu olarak gösterilir.

Bazı kaynaklarda Cengiz Han'ın türk kökenli olduğu söylenmektedir. Yüksek gaddarlığı ile tanınan Cengiz Han, orduda bir kişinin ihaneti olarak tüm grubu öldürdüğü söylenmektedir. Ölene kadar Moğolistan ve Orta Asya'yı işgal eden Cengiz Han'ın mezarı bulunmamaktadır. Yinchuan'da ölen Cengiz Han'ın mezarı sır gibi saklanmakta ve bilen kimse de yoktur.

3. Fatih Sultan Mehmet

1432-1481 yılları arası yaşayan II Mehmet veya bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmet, 29 Mayıs 1453'de İstanbul'un işgalini gerçekleştirerek dünyanın görmüş olduğu en büyük imparatoru sıralamasında ilk 10'a girmeği hak ediyor. Zira İstanbul'un işgali Bizans İmparatorluğu gibi 19 asır süren bir imparatorluğu tarihe gömdü.

İstanbul veya o dönemki adıyla Konstantinopolis dünyanın merkezi olarak görülmekte ve birçok hükümdarın işgal etmek istediği ancak başaramadığı bir şehirdi. II Mehmet bunu sadece 21 yaşında başararak Dünya tarihinde önemli bir yer almayı başardı. Bundan başka Balkanlarda Bosna'nın işgali, Arnavutluğun işgali doğuda Trabzon Rum İmparatorluğunun mağlup edilmesi, Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletleri ile barış sağlanması ile Osmanlı devletinin gelişmesinin en önemli aktörlerinden birisi olmuştur. 1481 yılında Anadolu seferi zamanı hastalanarak vefat eder. Mezarı Fatih Camii'nde bulunmaktadır.

4. Julius Sezar

M.Ö 100 - M.Ö 44 yılları arasında yaşayan ve Yeni Antik Çağın en önemli isimlerinden olan Julius Sezar, Güney Avrupa, Anadolu ve Kuzey Afrika olmakla onlarca ülkeyi işgal etmiş Roma İmparatorluğunu zirveye çıkaran isimdi. Fransa, İspanya gibi ülkeleri işgal eden Sezar, Britanyalıların Roma'yı işgal etmesini de önlemiştir. Başarılı yöneticiliği ile ömür boyu diktatör olarak ilan edilmiştir. M.Ö. 44 yılında eski arkadaşı Marcus Brutus tarafından suikast sonucu öldürüldü. Öldürüldükten 2 yıl sonra 'tanrı' ilan edildi. Halen İtalyan ve birçok medeniyetin yayıcısı olarak bilinmekte ve dünyanın gördüğü en başarılı hükümdarlardan biri olarak kabul edilmektedir.

5. Napoleon Bonapart

1769 - 1821 yılları arası yaşamış olan Fransız hükümdar. Fransa'ya en güçlü dönemlerini yaşatan Napoleon siyasi gücünün yanı sıra hukuki başarısı ile de ünlüdür. Dünyanın dörtte birine uyarlanmış Kod Napoleon adlı kanun metni dünyada hukuki başarısını göstermektedir. Fransız devrim savaşlarındaki başarısı ile öne çıkarken, topçu subayıyken Fransız devrimini desteklediği için Korsika adasına sürgün edildi ve 2 yıl sonra Fransız birliklerini kurtardığı için genel komutanlığa getirildi.

1796'da Fransız savaşlarının birinci aşamasını yaparak Avrupa'da tanındı. 1802'de Britanya ile anlaşma ile Fransız Devrim Savaşları sonlandırıldı ve Napoleon Fransa İmparatoru oldu. Avrupa'nın büyük kısmına sahip çıkan Napoleon imparatorluğu güçlendirmek amacıyla Rusya üzerine taarruza geçti. Ancak 500 bin'lik ordu Rusya karşısında mağlubiyete uğrayınca Fransız birlikler büyük hayal kırıklığına uğradı ve imparatorluğun gücü azalmaya başladı. 1813 yılında Altıncı Koalisyon olarak adlandırılan Rusya, Prusya, Britanya ve Avusturya, Fransa'yı Leipzig savaşında mağlup etti ve Napoleon Elba adasına sürgün edildi.

Çeşitli yollarla buradan kaçan Napoleon tekrar Fransa'nın başına geçti ancak 1815'in temmuz'unda Waterloo savaşını da kaybedince yenilgiyi kabul etti ve bu sefer Saint Helena adasına sürgün edildi ve burada 1821 yılında öldü ve Les Invalides anıtına getirildi.

6. Firavun III Thutmose

M.Ö. 1479 - M.Ö. 1425 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen 18. hanedanlığın 6. firavunudur. Thutmose'nin döneminde Nil nehri sahilleri, Mezopotomya ve Orta Doğu, Mısır İmparatorluğunun elindeydi. Firavun olduğu 54 yılın, 20 senesini annesiyle beraber yöneten Thutmose, modern mimari olan Dikilitaş'ların yaratıcısıdır.

54 yıllık hükümdarlık döneminde yaz döneminde çıktığı hiç bir savaşı kaybetmeyen Thutmose, şu an ismi İskenderiye olan Pharos limanını da inşa ettiren Firavundur ve tarihin en başarılı Firavunu olarak görülür. Mısır'da bulunan meşhur Firavun heykeli ve İstanbul'da Sultanahmet meydanında yaptırılmış Dikilitaş da onun adınadır.

7. Kanuni Sultan Süleyman

1494 - 1566 yılları arasında yaşamış I. Süleyman adıyla da bilinen ve Osmanlı tarihinin yükseliş devrini simgeleyen en başarılı padişahlardan biri. Tahta çıktığı 1520 yılında 6,5 milyon km kare olan toprakları öldüğünde 14,8 milyon km kareye kadar genişletmiştir. Sırbistan, Macaristan, Cezayir ve Ortadoğu'nun büyük bölümünü işgal etmeyi başarmıştır. Safevi'lerle yaptığı 4 savaşı da kazanan Süleyman Osmanlı devletinin doğu sınırlarının korunmasında büyük rol oynamıştır.

Bu savaşlar sonunda Gürcistan, Kuzey ve Güney Azerbaycan'ın batısını işgal etmiştir. Böylelikle Osmanlı'ya tarihinin en büyük topraklara sahip devrini yaşatmıştır. I. Süleyman devrinde imparatorluğun sınırları Macaristan'dan Hazar Denizi'ne kadar, Kırım'dan Kızıl Deniz, İran Körfezi ve Cezayir'e kadar geniş bir bölgeyi kapsamaktaydı. 1566 yılında tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi gut ve buna ek olarak dizanteri ile gelen felç sonucunda vefat etti. Mezarı, Mimar Sinan'a yaptırdığı Süleymaniye Camii'nde bulunmaktadır.

8. I. Petro

Pyotr adıyla da anılan 1672-1725 yılları arasında yaşayan Rus tarihinin en önemli hükümdarı. 1682-1725 yılları arasında Rus İmparatorluğunu büyüten ve dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri yapan Petro, rus devletini genişletmek için ilk hedefi liman'a sahip olmaktı. 1695 yılında Azak Kalesinin işgali ile Rusya'nın ilk deniz limanına sahip olmasını sağladı. Sonrasında 1697 yılında gizli kimlik ile yurtdışına çıkarak Gemi yapımcılığını öğrendi.

Döndüğünde orduyu güçlendiren Petro'nun dünya'ya getirdiği en önemli kurallardan biri erkeklerin sakal traşı yapması ve Grogeryen takviminin kabulu idi. Petro'nun emriyle tüm ordu sakal traşı olmak zorundaydı. Traş olmayanlar vergi vermekle yükümlüydü. 1700 yılında Osmanlı ile yapılan İstanbul Anlaşmasıyla Ruslar Karadeniz'e çıkışı tamamen ele geçirdiler. Ancak bunun yetersiz olduğunu ve boğazlardan geçiş olmaksızın okyanusa çıkamayacağını düşünen Petro 1701 yılında 10 yıl süren İsveç savaşına girdi ve Baltik denizine de çıkışı sağladı.

Petro'nun diğer bir hedefi de Hazar Deniz'inin sahillerini işgal etmekti. Burada İran, Osmanlı ile karşı karşıya gelen Rusya girdiği savaşların tümünü kazanarak Hazar sahili toprakları ele geçirdi ve burada da Gemiciliği geliştirmeye devam etti. Ancak 1725 yılında karısı I. Yekaterina tarafından zehirlenerek öldürüldü. Ölmeden önce gelişmekte olan bir rus devleti ve söylediği bu lafı bıraktı: "Ne zamanki Ruslar İstanbul'u başkent yapacak o zaman Dünya'ya sahip olacaklar. Tek Hedefimiz İstanbul'dur"

9. Nadir Şah

1698 - 1747 yılları arasında hükümdar olmuş İran şahı. İran tarihinin en başarılı hükümdarlarından biridir. Ayrıca Afganistan'ı işgal edebilen iki hükümdardan biridir. Safavi'ler devletinde ordu kurmayı olarak çalışan Nadir, iç çekişmeler yaşanan Safavi'lerde ordudaki başarısı nedeniyle dış işler generali olarak atandı. Aslında Nadir Safavi'leri geliştirmek yerine kendi hakimiyetini kurmaya başlamıştı. 1732 yılında geldiği görevde öncelikle isyanları dindirdi ve sonra gaddar yüzünü göstermeye başladı.

Acımasız yollarla Güney Azerbaycan, İran'ın iç kesimlerinde isyanları dindiren Nadir, 1735 yılında Safavi devletinin son hükümdarı 6 yaşlı III. Abbası öldürerek, Kura ve Aras nehrinin kesiştiği noktada kendi imparatorluğunu ilan etti. Bundan sonra acımasız işgallerini sürdüren Nadir'in hedefi Horasan ve Afganistan'dı. Horasan'ı işgal eden Nadir, Afganistan'da ise eşi görülmemiş bir gaddarlık yaptı ve askerlerine ülkedeki tüm erkek çocukları öldürmeyi emretti. Ülkede yaş fark etmeden tüm erkekler öldürüldü ancak biri unutuldu.

Nadir işgalden sonra Azerbaycan'daki isyana dönerken Afgan kadınlar işgale karşı isyan çıkardı ve bağımsızlık aldılar. Ancak bunu da önleyen Nadir, 1747 yılında gece uyurken yakın adamları tarafından suikast sonucu öldürüldü. Acımasız yollara el atan Nadir buna rağmen İran ve Dünya tarihini en önemli hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. Özel eşyalarından bazıları İstanbul'da Topkapı sarayında sergilenmektedir.

10. Atilla

434-453 yılalrı arasında yaşayan Hun Türk imparatoru. Büyük Hun İmparatorluğunu hükümdarlığına 11 yaşında ulaşan Atilla acımasızlığı ile Avrupa'da "Tanrının Kırbacı" olarak anılmakta ve yüzlerce Alman Got'ları öldürmekle meşhurdur. Moskova çevresinde bulunan Hun devletiyle Avrupa'ya işgale geçmiş, Almanya, Polonya, Balkanları işgal etmiştir.

Roma'yı işgali sırasında Papa Leo'nun araya girmesiyle katliam yapmamış ve işgali vergi alımına bağlamıştır. Orta çağların en cesur hükümdarı olarak görülen Atilla Konstantinopolis ve Persiya'ya birçok sefer düzenlemiş ama buraları işgal edememiştir. Atilla'nın hükümdarlık devrinde İmparatorluğun sınırları Hazar'ın kuzeyinden İtalya ve Almanya sınırlarına kadar uzanmıştır.

Beğeneceğinizi umarım :)


1|0
06

En İyi Erkek Görüşü

 • İşin ilginç tarafı nedir bilir misiniz? Attila sadece Alman efsanelerinde iyi ve adaletli bir hükümdar olarak anlatılır.

  0|1
  0|0

Senin görüşün nedir?

Kızlar Ne Diyor 0

Kendi cinsiyetinde ilk görüşü sen paylaş ve
1 Xper puan fazladan kazan!

Erkekler Ne Diyor 5

 • Kanuni Sultan Süleyman benim gözümde bir mirasyedidir. O sınırları genişletme işinin ciddi bir kısmı kendisi tarafından değil zaten o devirde Akdeniz'e hükmetmekte olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın işidir.

  Kanuni başarılıdır doğru, ama başarısı kendisinden çok, dönemdeki Los Galacticos misali yönetim kadrosundan gelir.

  Adamın bizzat alıp da elinde tutabildiği bir Macaristan var. Onu da elde tutmak için defalarca sefer yapmış birisi.

  0|0
  0|0
 • güzel olmuş eline sağlık fakat ben yapsaydım ekleyeceğim ve çıkaracağım kişiler olurdu

  0|1
  0|0
 • Sıralamayı beğenmedim açıkçası. Attila'nın alt sıralarda olması, kanuni gibi bir adamın bu sıralamaya girmesi ama Augustus Caesar ve Timur'un bu sıralamaya girememesi bence olmamış.

  Hele hele XIV. Louis gibi bir frenk kralı varken, Pyotr oraya yakışmamış.

  0|0
  0|0
 • emeğine sağlık.
  yalnız atatürkü ve hitleri de görmek isterdim

  0|0
  0|0
 • fatih sultan mehmet hüküm dar üstün zekası mühendis dahisi kumandan komutan savaş kazan istanbulu fetheden fatih sultan mehmet han hazetleri

  1|0
  0|0
Yükleniyor...