Hristiyanlık Hakkında Yaygın Yanılgılara Cevap

Gizli Üye

Merhaba, bu bencede Hristiyanlığa yöneltilen bazı soruları cevaplandıracağım. Kafanızı kurcalayan ama burada olmayan sorularınızı da bekliyorum.

İsa Mesih
İsa Mesih

İsa Gerçekten Yaşamamıştır

En temelde bu soruya bakalım. Bazıları İsa Mesih'in gerçekte yaşamadığını savunurlar. Oysa İncil'in kendisi bile kanıt olsa da biz Romalı tarihçilere bakalım.

Tacitus: “[Hıristiyanlık] isminin kaynağı olan Hıristos (İsa), Tiberius’un saltanatı sırasında vali Pontius Pilatus’un verdiği hükümle ölüm cezasına çarptırılmıştı.” (Annales, XV, 44).

Suetonius: "Chrestus’un [Hıristos] kışkırtmasıyla durmadan karışıklık çıkaran Yahudileri [Claudius] Roma’dan kovdu.” (Tanrısal Claudius, XXV).

Hristiyanlıkta Üç Tanrı'ya Tapılır

Teslis inancını yanlış anlayanlar tarafından öne sürülen bu yanılgıyı düzeltelim. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh hepsi tek bir Tanrı'nın farklı uzuvlarıdır aslında. Hepsi eşittir ve birdir. Yani 1x1x1 = 1 olması gibi.

En az anlaşılan olan Kutsal Ruh ise Tanrı'nın aslında vahyidir. İlahi gücü, ilhamıdır. Örneğin Yeni Ahit'i kaleme alanlar Kutsal Ruh'un esiniyle Tanrı sözünü yazmışlardır.

Kutsal Ruh
Kutsal Ruh

İncil Tahrif Edilmiştir

Sözde binlerce İncil var fakat toplanılan İznik Konsülü ile dördü seçiliyor diğerleri yakılıyor iddiası. Bu tamamen Barnabas İncil'ini haklı çıkarma ve Müslümanların kendi dinlerini haklı kılma çabasıdır.

Oysa bilmezler ki kendi kutsal kitapları bile İncil'in Tanrı sözü olduğunu ve Tanrı'nın sözünün değiştirilemeyeceğini, Tanrı'nın kitabını koruyacağını söyler.

Fakat yanılgalara düşen bazı Müslümanlar doğru İncil'in Barnabas olduğunu ve İslam'ın koruduğu İncil'in o olduğunu söylerler. Oysa tarihi 0'la başlayan Hristiyanlığın kutsal kitabı nasıl olurda 16. yy'da yazılır?

Evet, Barnabas, yani Müslümanların doğru dediği İncil 16. yy'da yazılmıştır. Yani İsa'dan 1500 yıl sonra! Kaldı ki içinde çok büyük hataların olduğu da görülür. Örneğin Nasıra'nın coğrafyasını bilmemesi gibi. Çünkü yazan kişi hiç kutsal topraklara gitmeden, İslâmî öğelerle, İslam'ı doğrulayacak şekilde bir yalancı İncil kaleme almıştır.

Oysa ilk konsülden önce de dahil olmak üzere eski zamanlardan birçok elyazması İncil de günümüzdeki İncil'i doğrular vaziyettedir.

İncil değiştirilmemiştir
İncil değiştirilmemiştir

İsa Peygamberdir, Tanrı Değil

Hayır, İsa Mesih Tanrı'dır. Tanrı'nın kuzusudur, oğludur. O üçlü birlik (teslis) inancının "oğul" ya da "söz" kısmını oluşturur. Yani İsa Mesih peygamber değil, bizzat Tanrı'dır.

RAB İsa Mesih
RAB İsa Mesih

Akıllara Gelebilecek Bazı Sorulara Kısa Yanıtlar

İsa Mesih yeni din getirmemiştir, eskinin doğrulayıcısı ve tamamlayanıdır.

İsa'ya kitap inmemiştir, Yeni Ahit Kutsal Ruh'un esiniyle öğrencileri tarafından yazılmıştır ama Tanrı sözüdür.

İncil'de yeni peygamber geleceği söylenmez ve öyle bir şeyde yoktur.

İsa Mesih acizlikten ölmemiştir. O, dünyaya en başından kendisinin bildiği ve daima söylediği gibi insanların günahlarının bedeli olarak, Tanrı'nın kuzusu olarak kendini feda etmeye gelmiştir. Yani bizler için ölmüştür.

RABbin sevgisi üzerinize olsun!
RAB'bin sevgisi üzerinize olsun!
Hristiyanlık Hakkında Yaygın Yanılgılara Cevap
10 Cevap