Hayatta En Gerçek Yol Gösterici Bilimdir

Carl Sagan: İnanmak değil, bilmek istiyorum.
Carl Sagan: "İnanmak değil, bilmek istiyorum."

Bilimin ne olduğuna dair yanıtlar tarih boyunca pek çok kez değiştiğinden, evrensel tek bir açıklaması olduğunu söylemek zor.

Bilim, farklı dönemsel ve kültürel koşullar altında farklı ekol ve disiplinler tarafından farklı biçimde tanımlanmıştır. Ancak bilimin mantıksal ve sistemsel gerekçelendirme ile karakterize edilmesi, tüm bilim tanımlarının ortak yanıdır denebilir.

Bilim; deneyim ve aklı bir araya getiren entelektüel ve pratik etkinlikler aracılığıyla yararlı, doyurucu ve nesnel bilgiye erişme çabasıdır. Doğal fenomenleri inceler, sistematik gözlem, hipotez, deney, analiz ve çıkarım yoluyla bağıntılı ilkeler geliştirir.

Bilim, evrendeki herhangi bir sorunun çözümünden elde edilen ve sınama yoluyla ölçülebilen bilgi birikimidir. Bilim dinamik ve birikimlidir. Yalnız bilgi derlemekle kalmaz, aynı zamanda bu birikimi çok boyutlu olarak anlamayı ve açıklamayı da amaçlar.

Bunlara ek olarak bilim; mantık yürütmeye dayalı yöntemler geliştirerek insanın gerçeği bulma ve anlama girişimine aracı olur. Düşüncenin erişebildiği her olgu bilimin konusu olabilir ve bu konularda kuramlar geliştirilebilir. Bununla birlikte bulguların tutarlılığı deneyle kanıtlanmamış kuramlar bilimsel sayılmaz.

Bilim, karşıt ya da farklı görüşlerin hoşgörü içinde karşı karşıya geldikleri bir ortamdır. Bilim eleştireldir, eşitlikçidir ve demokratiktir, sonuçta kimden ya da nereden geldiği değil elbette bilginin kendisi önemlidir.

Bilimin amacı; sezgilerden, önyargılardan, dış etkilerden bağımsız olarak nesnel gerçeği aramaktır. Ayrıca belirli yöntemler çerçevesinde yeni bilgiler üretmeyi, mevcut bilgiyi genişletmeyi, düzeltmelere izin vermeyi ve paylaşmayı amaçlar. Her bilimsel önermenin yanlışlamaya açık olması beklenir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün gericiliğe, cehalete karşı bilimi öneren "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." sözlerinin açılımı şudur: "Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir." 2022 Türkiye'sinde bu sözlerin hala tam anlaşılamadığı kanısındayım.

Sevgili KS okurları, sizler bilim hakkında ne düşünüyorsunuz? Yukarıda yaptığım bilim tanımına getireceğiniz tüm eleştirilere açığım. Eleştiri ve katkılarınızla lütfen ortamı yeşillendirin!

Hayatta En Gerçek Yol Gösterici Bilimdir
17 Görüş