Kadınların İş Dünyasında Yaşadığı Cinsiyet Eşitsizliği

CharlieBrown

Kadınların iş hayatında yaşadığı cinsiyet eşitsizliği, ne yazık ki dünya genelinde bir sorun olarak yer almaya devam ediyor. Birçok ülkede, kadınlar erkeklerle eşit iş şartlarına sahip olmakta zorluk yaşıyor. Bu eşitsizlik kadınların işe alımına, terfilerine ve ücretlerde ayrımcılığa uğramalarına kadar etki ediyor.

Bazı şirketler cinsiyet eşitliğine yönelik kampanyalar yürütmekte, kadınların eğitim ve iş hayatına katılımını teşvik etmekte, kadınların iş hayatında karşılaştıkları zorluklar hakkında farkındalık yaratmaktadır. Cinsiyete dayalı herhangi bir ayrımcılığı yasaklayan politika benimsemişlerdir.

Bunlardan birisi Microsoft'tur. Şirket, cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele etmek için 2015 yılında "Daha İyi İşyeri İçin Kadınlar" programını başlatarak kadınlara geniş fırsatlar sunmuştur.

microsoft
microsoft

İkinci bir örnek olarak ise Google'dan bahsedebiliriz. 2017 yılında "Kadınlarımızın İşleri" adlı bir kampanya başlatmıştır. Kadınların teknoloji sektöründeki katılımını arttırmak için çeşitli programlar yürütmektedir. Ek olarak düzenli bir şekilde cinsiyet eşitliği konusunda raporlama yapmaktadır.

google
google

Bir başka örnek olarak ise Boyner Grup'u konuşabiliriz. “İş yaşamında cinsiyet eşitliği” konusunu bir ‘kadın-erkek eşitliği’ meselesi olarak değil ‘demokrasi’ meselesi olarak görüyoruz diyen Boyner Grup, her tür ayrımcılık hali üzerine bilgilendirmeler, eğitimler yaptıklarını, ters durumlarda ise Etik Kurul’larını devreye soktuklarını söyledi.

boyner
boyner

Kadınların iş hayatında yaşadığı en genel sorun, erkek egemen iş kültürü olmaya devam etmektedir. Bu kültüre sahip bir toplumda erkeklerin liderlik pozisyonları daha fazladır. Kadınlar daha düşük seviyelerde çalıştırılabilir. Ayrıca kadınların evli ve anne olması da iş yerindeki pozisyonunu etkiler. İşveren, anne olan bir çalışanın tam verimiyle çalışamayacağını düşünüp onu işten çıkarabilir ya da terfi ettirmeyebilir. Oysaki şirketler, kadınların çalışma saatleri, emzirme izni, doğum izni, ücretsiz kreş hizmetleri gibi konularda eşit haklara sahip olmaları konusunda hassas olmalıdır.

çalışan kadın
çalışan kadın

Kadınların iş hayatında yaşadığı cinsiyet eşitsizliği, sadece kadınları değil toplumu ve işverenleri de etkilemektedir. Kadınlara iş hayatında daha fazla yer verilmesi ekonomik olarak olumlu etki ederken toplumun kültür olarak gelişmesini de sağlar.

Sonuç olarak iş yerlerinde kadınlara uygulanan ayrımcılık hala devam etmektedir. Bu sorunun çözümü için başta büyük firmalar olmak üzere tüm işverenlerin bu konuya karşı daha hassas ve ilgili olması gerekir. Bu soruna yönelik seminerler düzenlenerek insanlar bilgilendirilebilir. Daha eşit iş fırsatları için hep beraber çalışmalıyız. Siz çalıştığınız yerde cinsiyet eşitsizliği olduğunu düşünüyor musunuz?

Kadınların İş Dünyasında Yaşadığı Cinsiyet Eşitsizliği
23 Cevap