Size göre hayatın amacı nedir?

Kalendوr


Hâlbuki bu dünya hayâtı, bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey değildir. Şübhesiz âhiret yurdu ise, elbette asıl hayat odur. Keşke bilselerdi!
Kuran-ı Kerim (Ankebut 64)

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Kur'an-ı Kerim...(Mülk)

Ahireti gerçekten dünyadan daha çok istediğinde, sana yanlış yapanları ve seni kızdırmış olan insanları affedeceksin.
Nouman Ali Khan

Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur...
[Aliya izzetbegovič]

“İnsan başı boş bırakılacağını mı sanıyor”(Kıyame 36)

Ne için yaşıyorsunuz? Hayatın amacı nedir?
Güncellemeler:
+1 yıl
Ve iyi bilin ki, ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Kur'an-ı Kerim (Zariyat,56)
Size göre hayatın amacı nedir?
15
13
Görüşünü yaz