Başkalarının ön yargısı, sizi duygusal olarak etkiler mi?

TheLaady
Başkalarının ön yargısı, sizi duygusal olarak etkiler mi?

Başkasının ön yargısı, sizinle iletişime geçmemiş birinin söyledikleri sizi duygusal olarak etkilier mi?

Başkalarının ön yargısı, sizi duygusal olarak etkiler mi?
71 Cevap