Senin en kötü huyun ne?

Sirocider
Hepimizin kötü bir huyu veya alışkanlığı vardır, senin en kötü huyun nedir?
Senin en kötü huyun ne?
Senin en kötü huyun ne?
128 Görüş