İçinde bulunduğumuz dijital çağa ne kadar hakim oluruz?

Biröylebirböyle__
İnterneti doğru ve en yararlı biçimde kullanabiliyor musunuz?
Bir harita kullanmayı, world kullanmayı, bilet almayı, wifi ile alakalı konuları bilmeyen bir çok gence denk geldim.
Siz ne kadar anlıyorsunuz?
İçinde bulunduğumuz dijital çağa ne kadar hakim oluruz?
15 Cevap