28 gü

492 yıl önce bugün 1. Viyana Kuşatması başladı! Sizce Viyana Kuşatması başarılı olsa ne olurdu?

Mario45
Merhaba,
Bugün tarihi bir olayla sizlerleyim 📚.
492 yıl önce bugün yani 27 Eylül 1529 günü Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu Avusturya'nın başkenti Viyana'yı muhasaraya başladı.

Avusturya ve Macaristan bölgelerinde süren Osmanlı Avusturya çekişmeleri bir hayli kızışınca 10 Mayıs 1529'da İstanbul'dan yola çıkan Kanuni Sultan Süleyman, Eylül'de Budin'i kuşattı. Teslim teklifinin reddedilmesi üzerine şiddetli bir muhasara savaşına başladı. 8 Eylül'de Budin kalesinin kapılarından biri ele geçirilip genel hücum başlatılınca, ümit kalmadığını anlayan müdâfiler, hayatlarına dokunulmamak şartıyla kaleyi teslim ettiler. Kısa zamanda gösterilen bu muvaffakiyet karşısında, Osmanlı hâkimiyetine daha fazla karşı duramayacağını anlayan Boğdan voyvodasi IV. Petru Rareş de ordugâha gelerek bir tâbiiyyet antlaşması imzaladı. Kanunî, 12 Eylül'de Macar taht şehrinden ayrılıp Viyana üzerine yürüdü.
Kanunî Sultan Süleyman, 22 Eylül'de Avusturya sınırını geçti. Ertesi gün Bâli Bey'in kardeşi Semendire sancakbeyi Sultanzâde Mehmed Bey, Alman öncü kuvvetlerinin büyük bir kısmını Viyana'nın on beş kilometre güneydoğusundaki Bruck kasabası yakınlarında imha etti. Esir edilen Alman kuvvetleri komutanı Christophe Von Zedlitz ve altı general Sultan'a gönderildi. 27 Eylül'de Viyana önlerine gelen ordu, Avusturya Arşidüklüğü'nün başkentini kuşatmaya başladı.
Kanunî Sultan Süleyman, 120.000 kişilik bir orduyla Budin'den ayrılıp Viyana üzerine yürüdüğü haberi duyulunca, sadece Avusturya ve Almanya'da değil, bütün Avrupa'da bir korku başlamış, Osmanlı ilerlemesi karşısında, o sırada had safhada olan mezhep mücâdeleleri bile bir tarafa bırakılarak, Viyana'ya yardım seferi başlatılmış ve Avrupa'nın her yerinden muhtelif milletlere mensup yardım kuvveti gelmeye başlamıştı. Kuşatmadan biraz evvel bu kuvvetlerin büyük bir kısmı kaleye yerleşmişti. Ferdinand şehri terk ederek kaçmış, yerine ihtiyar ve tecrübeli bir asker olan Kont Nicolos Von Salm'i kale komutanı olarak bırakmıştı. Savunma hazırlıklarına baslayan Kont Salm de, Türk ordusu gelmeden Viyana yakınlarındaki mahalleleri tamamen yakıp yıkmış, birinci istihkâm hattından yirmi adım içeride ikinci bir istihkâm inşâ etmiş, Tuna sahillerine kazıklar diktirerek müdâfaa için gerekli tedbirleri almıştı. Ayrıca iki ay yetecek kadar erzak temin edip, şehirdeki sivil halkı dışarı çıkarmıştı.
Kaleyi muhasaraya başlayan Kanunî Sultan Süleyman, on yedi gün boyunca döverek, şehrin surlarını iyice tahrip etmişti. Bununla birlikte kuşatma uzuyor; kış aylarının tahrip edici etkisi ve beklenen top mühimmatının gecikmesi Osmanlı ordusu için kuşatma şartlarını zorlaştırıyordu. 16 Ekim'de Viyana önlerinden hareket eden ordu-yı hümâyûn, 25 Ekim'de Budin'e, 16 Aralık'ta da İstanbul'a döndü.
Peki sizce Viyana Kuşatması başarılı olsa ne olurdu?
492 yıl önce bugün 1. Viyana Kuşatması başladı! Sizce Viyana Kuşatması başarılı olsa ne olurdu?
492 yıl önce bugün 1. Viyana Kuşatması başladı! Sizce Viyana Kuşatması başarılı olsa ne olurdu?
492 yıl önce bugün 1. Viyana Kuşatması başladı! Sizce Viyana Kuşatması başarılı olsa ne olurdu?
#Mario
#Mario45
#TarihçiMario

27 Eylül 2021
Pazartesi 18.50
Avrupa'da kalıcı olunabilirdi
A seç
Avrupa, bu kuşatma sonrası Osmanlı'nın karşısında duramaz ve tamamen kontrol altına alınırdı
B seç
Kuşatma sonrası tüm Avrupa birleşir ve büyük bir koalisyon kurarak Osmanlı'yı kısa sürede Avrupa'dan atardı
C seç
Coğrafi Keşifler Osmanlı lehine sonuçlanır ve Osmanlı altın çağını yaşamaya devam ederdi.
D seç
Büyüyen ülke sınırları daha büyük sorunlara yol açardı ve devlet daha büyük sıkıntılar yaşardı
E seç
Cinsiyetini ve yaşını belirt, oyunu kullan:
KızımErkeğim
492 yıl önce bugün 1. Viyana Kuşatması başladı! Sizce Viyana Kuşatması başarılı olsa ne olurdu?
2
15
Görüşünü yaz