Bir Asırlık Yolculuk Başlıyor: “Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz!”

100. Yıl Kütüphanesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak için büyük bir heyecan ve umutla gün saydığımız bu günlerde, bizi aydınlığa çıkaran geçmişimizi anmanın tam sırası!

Bir Asırlık Yolculuk Başlıyor: “Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz!”

Tam bir asır önce, Türk milleti bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zorlu yolculuğunda tarihi bir adım attı ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. Bugün geleceğe umutla bakıyorsak, bizlere bağımsızlığımızı kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarının sonsuz gayret ve inancına minnet borçluyuz.

100 yıl boyunca kararlılıkla ilerledik ve büyüdük. Şimdi, daha aydınlık yarınlara adım atmak için bu büyük mirası koruma ve güçlendirme sorumluluğunu taşıyoruz. Gelin birlikte, bu kutlu yolculuğun başlangıcına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna biraz daha yakından bakalım. Yeni yüzyılda atacağımız her adımı daha anlamlı kılmak için nasıl aydınlığa kavuştuğumuzu tekrar hatırlayalım!

Kurtuluş Savaşı

Bir Asırlık Yolculuk Başlıyor: “Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz!”

Türk milletinin tarih sahnesindeki en önemli dönemeçlerinden biri olan Cumhuriyetin ilanı, 29 Ekim 1923 tarihinde gerçekleşti. Bu büyük adım, yıllar boyu süren mücadele ve fedakarlıkların sonucunda elde edildi. İşte, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu tarihi anı Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele ile kazandık.

Bağımsızlık Yolunda Kongreler

Bir Asırlık Yolculuk Başlıyor: “Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz!”

Kurtuluş mücadelesi devam ederken yeni Türk devletinin temelleri de atılıyordu. Mücadeleyi güçlü kılacak olan, birbirinden habersiz aynı kurtuluş arzusu taşıyan milletimizi bir kılmaktı. Bu amaçla Havza ve Amasya Genelgeleri düzenlendi. Genelgelerde yapılan çağrılar, birlik ve bütünlüğümüzü güçlendirdi. Ardından Erzurum Kongresi'nde bağımsızlık meşalesi bir kez daha yakıldı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği kararlaştırıldı. Sivas Kongresi'nde ise tüm direniş örgütleri birleştirildi ve bu kararlar, Kurtuluş Savaşı'nın ilerleyen aşamalarının temelini oluşturdu.

TBMM'nin Kuruluşu

Bir Asırlık Yolculuk Başlıyor: “Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz!”

Bağımsızlık mücadelemizin bütünlüğü elzemdi. Bu sebeple Kurtuluş Savaşı'nın yönetimi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara 'da açıldı. TBMM, Türk milletinin temsil organı olarak, bağımsızlık mücadelesinin merkezi haline geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, milletin iradesi TBMM çatısı altında birleştirildi ve millet egemenliğine dayalı bir hükümet kurdu.

Aydınlığa Doğru Zafer Bayramı

Bir Asırlık Yolculuk Başlıyor: “Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz!”

Türk milletinin milli mücadele sürecinde gösterdiği azim, birlik ve kararlılık sonucunda büyük bir zafer kazanıldı. Milli mücadele döneminde, Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki milletimiz, işgalci güçlere karşı büyük bir direniş gösterdi. Bu süreçte, Kuvay-i Milliye birlikleri, cephede ve cephe gerisinde büyük fedakarlıkla savaştı. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz gibi önemli zaferler elde edildi. Sonuç olarak, Türk milleti, milli mücadeledeki bu kararlılık ve birlik sayesinde zaferi elde ederek bağımsızlığını kazandı.

Saltanatın Kaldırılması

Bir Asırlık Yolculuk Başlıyor: “Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz!”

Yürüttüğümüz bu mücadelenin tek kazananı Türk milleti olmalıydı! Egemenliğimiz için Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesi ve yeni bir Türk devletinin kurulması gerekiyordu. Bu sebeple 1 Kasım 1922'de saltanat resmen kaldırıldı ve son Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahdettin İstanbul'dan ayrıldı. Bu, Türkiye'nin yeni bir yönetim şekline, aydınlık Cumhuriyete doğru ilerlediğinin bir göstergesiydi.

Cumhuriyetin İlanı Hazırlıkları

Bir Asırlık Yolculuk Başlıyor: “Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz!”

Yurdumuz işgal altındayken, Türk milleti varını yoğunu bu kutsal mücadeleye kurban ediyorken tüm zorluklara rağmen Cumhuriyetin ilanı için hazırlık süreci titizlikle yürütüldü. Sonunda hiç sönmeden tütecek o ocak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu duyuracak bir bildiri hazırladı. Bu şanlı gün, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferle sonuçlandığı gün olarak tarihe geçti.

Cumhuriyetin İlanı

Bir Asırlık Yolculuk Başlıyor: “Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz!”

29 Ekim 1923 tarihinde, Ankara'daki hareketli bir gece sonucunda Cumhuriyet ilan edildi. Bu büyük adım, sadece Türkiye'nin monarşi yerine yeni bir yönetim anlayışını benimsemesini simgelemiyordu, bu topraklarda doğan her çocuğun aydınlık geleceği, çağdaş yarınları anlamına geliyordu.

Atatürk'ün İlk Cumhurbaşkanı Oluşu

Bir Asırlık Yolculuk Başlıyor: “Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz!”


Kurtuluş destanımızın önderi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçildi ve ülkeyi çağdaşlaştırma, modernleştirme hedefleri doğrultusunda büyük bir reform sürecine öncülük etti.

İşte bir asır önce atılan bu büyük adım, Türk milletinin bağımsızlık, özgürlük ve çağdaşlık yolundaki kararlılığıyla bugünlere geldi. Cumhuriyet, Türkiye'nin bugünkü şeklinin temel taşıdır ve ülkemizin gururla sahip olduğu en büyük değerdir.

Bu tarihi anı birlikte anmamız, bize Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde daha aydınlık bir geleceğe doğru yol aldığının bir hatırlatıcısı olsun. Cumhuriyet Bayramı’mız şimdiden kutlu olsun!

Bir Asırlık Yolculuk Başlıyor: “Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz!”
42 Cevap