Korkudan Marşa Basamaz Olduk: Dizel Ucuzdu Neden Pahalı Oldu?

Gizli Üye

Motorin ve Benzin Arasındaki Fiyat Farkının Perde Arkası

Motorin ile benzin arasındaki fiyat farkı konusu oldukça pek karmaşık değil. Birazdan anlayacaksınız ve bu durumu etkileyen faktörlere hep beraber bakacağız.

Korkudan Marşa Basamaz Olduk: Dizel Ucuzdu Neden Pahalı Oldu?

Öncelikle, ham petrolün rafineride işlenmesiyle elde edilen ürünler arasında özgül ağırlık farkı bulunmaktadır. Rafineri tankında en üstte LPG ardın benzin, kerosén, dizel ve daha ağırları... Hafiften ağıra doğru fiyat yükselir. Rafinerilerde işlemler sonucunda benzin ve motorin elde edilir, ancak motorinin üretimi daha maliyetli ve zahmetlidir.

Peki Üretim Maliyetinden Dolayı Mı Fiyatı Yüksek?

Hayır! Herhangi bir şeyin üretim maliyeti, onun piyasa değerini tam olarak belirlemez; hatta bazen bir ürün zararına bile satılabilir. Nasıl mı? Asıl olay, arz-talep ilişkisinde yatıyor. Diyelim ki 4 milyon ton mazotun var (arz), ama az sayıda kullanıcısı var (talep); bu durumda mazotu satabilmek için fiyatı düşürmek zorundasın. Şimdi de tam tersini düşünelim: Sende 4 milyon ton mazot var, ama alıcısı 40 milyon; o zaman talep yüksek olduğu için fiyat da yükselir.

Korkudan Marşa Basamaz Olduk: Dizel Ucuzdu Neden Pahalı Oldu?

Dizel araçların popülaritesinin artması da fiyat farkını etkileyen bir faktördür. Son yıllarda, dizel motor teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle birçok insan dizel araçlara yöneldi. Bu durum, dizel yakıt talebinin artmasına ve benzin talebinin azalmasına neden oldu. Rafineriler, talebe göre üretim yaptıklarından, artan dizel talebi karşısında benzin üretiminde fazlalık oluşabilmektedir. Bu fazlalık, benzinin fiyatını düşürüp, motorininkini yükseltebilmektedir.

Artan Vergi Yükü de Talebi Çok Olan Motorini Pahalı Yaptı

Ayrıca, ülkeler arasındaki enerji politikaları, vergi uygulamaları ve ithalat-ihracat dengeleri de motorin ve benzin fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bazı ülkelerde motorin, benzin kadar sübvanse edilmeyebilir ve dolayısıyla daha pahalı olabilir.

Korkudan Marşa Basamaz Olduk: Dizel Ucuzdu Neden Pahalı Oldu?

Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları da motorin ve benzin fiyatlarını doğrudan etkiler. Türkiye'deki mazot pahalılığı, çoğunlukla arz-talep ilişkisinden dolayı kaynaklanıyor, ancak tamamen diyemeyiz. Bir diğer etken ise yüksek vergi uygulamalarıdır.

Korkudan Marşa Basamaz Olduk: Dizel Ucuzdu Neden Pahalı Oldu?
14 Cevap