Trigonometri sorusu değil ama?

TsubasaTR
Trigonometri sorusu değil ama?

Bu işlemleri, yapamayanları ayıplama gereksinimi duyar mısınız, gerçekten de ayıplanması gerekiyor mu?

Trigonometri sorusu değil ama?
6
5
Görüşünü yaz