Olmayacağını bile bile yine de o kişiyi istemeye devam eder misiniz?

Amortentiaa m
Olmayacağını bile bile yine de o kişiyi istemeye devam eder misiniz?
30 Cevap