Dünyaya bir çocuk getirmek sizin için ne anlam ifade ediyor? İhtiyaç mı mecburiyet mi yoksa zevk mi?

Freud der ki: “Çocuk yapmayı doğal ihtiyacın zaruri olarak giderilmesi gibi karmaşıklıktan çıkarıp, üzerinde düşünülmüş sorumlu bir eylem seviyesine çekebilseydik, insanlık için en büyük zaferlerden birini kazanmış, doğanın koyduğu sınırlardan esaslı şekilde özgürleşmiş olacaktık.''
Dünyaya bir çocuk getirmek sizin için ne anlam ifade ediyor? İhtiyaç mı mecburiyet mi yoksa zevk mi?
Sizin için dünyaya çocuk getirmek ne anlam ifade ediyor?
Dünyaya bir çocuk getirmek sizin için ne anlam ifade ediyor? İhtiyaç mı mecburiyet mi yoksa zevk mi?
10
11
Görüşünü yaz