Kadın-Erkek İlişkilerinde Inner Game/Outer Game Kavramları

Aesir
Kadın-Erkek İlişkilerinde Inner Game/Outer Game Kavramları

Hayatımız; kişisel hayat, aile hayatı, iş/okul hayatı ve özel hayat olmak üzere dört temel parçadan oluşan bir yapboz gibi. Öyle ki bunların birinde olan bir olumluluk/olumsuzluk diğer temel parçaları da hayli etkiliyor. Kişisel hayat kendimizle geçirdiğimiz zamanı, aile hayatı birinci ve ikinci derece akrabalarımızla olan ilişkilerimizi, iş/okul hayatı yaşamımızın profesyonel kısmını, özel hayat ise hoşlandığımız cinsle olan libido temelli ilişkilerimizi ifade ediyor. Yani kadın-erkek ilişkileri (eşcinseller kendilerine uyarlayabilirler) hayatımızın dört atlısından biri.

Hâliyle sitede özellikle 18-25 yaş bandında birçok genç erkeğin, hayatlarının bu boyutunda yaşadıkları bazı sorunlara çözüm aradıklarını görüyorum, normal olarak. Fakat çoğu da nereden başlayıp nasıl bir strateji izleyeceklerini bilemiyorlar gibi gözüküyor. Erkek dayanışması diyelim, başlangıç için en ideal noktayı vereceğim size.

Kadın-Erkek İlişkilerinde Inner Game/Outer Game Kavramları

Öncelikle "game" kavramından bahsedeyim. Piyasada bir erkeğin cinsel pazar değerini belirleyen üç temel parametre vardır: tip, para ve oyun.

Biraz sokak ağzıyla yazdım. Tip ile genel olarak dış görünüşünüzü kastediyorum. Para ile sağlayıcılık özelliğinizi ve aynı zamanda sosyo-ekonomik seviyenizi, yani sosyal statünüzü kastediyorum. Game, yani oyun, ise genel olarak kadınlarla iletişim konusundaki becerilerinizi ifade eden bir kavram.

Ses tonu, konuşma tarzı, sözcük seçimi gibi ögeler iletişimde önemli bir yer tutsa da iletişimin temel fonksiyonu, bireyin duygu ve düşüncelerini karşı tarafa aktarması için bir araç olmasıdır. Dolayısıyla kendimize dair algılarımız, duygu ve düşüncelerimiz, neyi ne şekilde söyleyeceğimizi biz farkına bile varmadan belirler. Örneğin benlik bütünlüğü zayıf, öz güveni düşük kişiler biriyle nispeten iyi bir iletişim yakaladıklarında çok ve hızlı konuşma, kendilerini çok fazla anlatma, kendilerine dair çoğu insanın mahrem olması gerektiğini düşüneceği özel bilgileri gündelik sohbet gibi anlatma gibi eğilimler gösterirler. Dolayısıyla kendi iç dünyanızda halletmediğiniz şeyler, bir iletişim esnasında dış dünyanıza yansıyacak ve oldukça utanç verici, itici ve nahoş bir profilde algılanmanıza sebep olacaktır.

Outer Game, yani Dışsal Oyun; iletişim esnasında ses tonunuz, sesinizi ve kelimeleri kullanma şekliniz, söylediğiniz sözler gibi somut şeyleri ifade eder.

Inner Game, yani İçsel Oyun ise iyi bir iletişim sürdürüp muhatabınızda pozitif etkiler bırakabilmeniz için kendi iç dünyanızda kazanmanız gereken savaşları ifade eder.

İçsel savaşınızı kazanmadan dışsal savaşta başarılı olmanız imkânsızdır ve bence içsel oyun, kadın-erkek ilişkilerinde başarılı olmak isteyen bir erkeğin başlangıç noktası olmalıdır. Geri kalan çoğu şey içsel oyunun kazanılmasına binaen oturacaktır.

Konuyla ilgili girişi "İlişkiler Vol I - Inner Game" başlıklı bir yazıda yapacağım. Görüşmek üzere.

Stay strong, masculine and stoic...

Kadın-Erkek İlişkilerinde Inner Game/Outer Game Kavramları
6 Cevap