İzinsiz Ses ve Görüntü Kayıtlarının Ceza Yargılamasında Delil Olarak Kullanılması

İzinsiz Ses ve Görüntü Kayıtlarının Ceza Yargılamasında Delil Olarak Kullanılması

Çok sık sorulan ve sıkça gündeme gelen bir konudur izinsiz ses ve görüntü kayıtlarının delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı. Zira, suç mağduru kişi savcılığa başvurduğunda kendisinden, olaya dair deliller sorulacaktır.

Peki böyle bir durumda mağdurun elinde, failden izinsiz olarak çektiği ses ve görüntü kayıtları varsa bunları delil olarak sunabilecek midir?

Hadi hep birlikte kısaca soruya cevap bulmaya çalışalım.

Bunun için önce CMK ya bir göz atalım. CMK 217/2 maddesi şu şekildedir. “yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir.” peki hukuka uygun delili nasıl tespit edeceğiz? Zira, CMK 206/2-a maddesine göre hukuka aykırı deliller reddedilecek ve esasa dair kararda dikkate alınmayacaktır. Üstelik TCK'nın dokuzuncu bölümünde düzenlenen "özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar" dan birisinden yargılanma ihtimalimiz gündeme gelebilecektir.

İşte ne şekilde izinsiz ve ve görüntü kayıtlarının hukuka uygun delil olarak ceza soruşturmasında kullanabileceğimizi anlayabilmek için bu kez Yargıtay kararlarına bakmalıyız.

Yargıtay uygulamasına göre aşağıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda bu görüntü ve ses kayıtları delil olarak kullanılabilecektir.

  • Kişinin kendisine ya da bir yakınına karşı işlenmekte olan hakaret, tehdit, şantaj, cinsel istismar, taciz gibi bir suçun olması.
  • Kişinin kendisine ya da yakınına karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak, yetkili makamlara başvurma ve bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmaması.
  • Suçun ani gelişmiş olması.
  • İzinsiz ses ve görüntülerin hukuka uygun delil kabul edilebilmesi için kaydın, suç soruşturmasında kullanılmak ve yetkili makamlara teslim etmek için yapılmış olması.

Yukarıda sayılan şartların gerçekleşmesi durumunda bu tür kayıtlar hukuka uygun delil olarak kabul edilebilecektir. Ancak, alınan kayıtların savcılıklar gibi yetkili makama verilmek yerine sosyal medyada yayınlanması durumunda delil olarak kullanamayacağınız gibi, ceza alma riski ile de karşı karşıya kalınacaktır.

İzinsiz Ses ve Görüntü Kayıtlarının Ceza Yargılamasında Delil Olarak Kullanılması
43 Görüş