Çocuk İstismarında İhbarın Önemi: İhbar Öncesi Yapılan Hatalar Nelerdir?

Çocuğun Cinsel İstismarından Şüpheleniliyorsa Duraksamadan İhbar Etmek Gerekir!

Toplumu derinden yaralayan ve ismi bile insanı insanlığından utandıran bu suç ile mücadelede, suçun ihbarı çok önemli bir yer tutmaktadır. Elbette suçun önlenmesi ve önlenemediği durumlarda faillerin cezalandırılması devletin görevidir, ancak bu görevin devlette olması bizleri sorumluluktan kurtarmamaktadır.

Çocuğun sesi olmak ve istismarla mücadele etmek bir gelecek savaşıdır.
Çocuğun sesi olmak ve istismarla mücadele etmek bir gelecek savaşıdır.

İHBAR NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? İHBAR EDİLMEZSE NE OLUYOR?

İhbar, ceza soruşturmasının başlayabilmesi için bir anahtardır. Her ne kadar çocuğun cinsel istismarı şikayete tabi bir suç olmayıp, savcılığın kendiliğinden soruşturma yapabileceği bir suç olsa da, savcının bu suçtan haberdar olabilmesi ihbara bağlıdır. Bu nedenle ihbar edilmeyen her istismar vakası cezasız kalacaktır. Bu suçların cezasız kalması durumunda ise;

  • Oluşan cezasızlık algısı sapıkları daha da cesaretlendiriyor ve başka çocuklarında istismar edilmesine yol açıyor.
  • Mağdur çocuk açısından ise oluşan bu cezasızlık algısı, umutsuzluğa, istismara karşı sessiz kalmasına, kendisini suçlamasına ve istismarı saklamasına yol açıyor.

Bu nedenle, suçun ihbarının toplumda yasal zorunluluktan öte çocukları yani geleceğimizi korumak adına insani bir görev olarak kabul edilmesi, mücadelenin başarıya ulaşması için vazgeçilmez bir şarttır.

Çocuğun sesi olup, çığlığı olup, o çirkin elleri masum bedenlerinden uzaklaştırmalıyız...
Çocuğun sesi olup, çığlığı olup, o çirkin elleri masum bedenlerinden uzaklaştırmalıyız...

NEDEN İHBAR EDİLMİYOR?

Uygulamada sıklıkla yapılan hataların bir kaçına göz atacak olursak;

  • İhbar edecek kişilerin, suçun yasal unsurlarının oluşup oluşmadığı yönünde hukuki değerlendirme yapmaya çalışmaları ve ihbarda tereddüt yaşamaları yapılan hatalardan bir tanesidir. Oysa bu durumda yapılması gereken, ihbar edip, hukuki mütalaayı hukukçulara bırakmaktır.
  • İstismarcının kimliği, sosyal statüsü ve mağdura yakınlığı nedeni ile “bu kişi yapmaz” algısı ile ihbardan kaçınmak bir diğer hata olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, yapılan araştırmalar faillerin çoğunlukla mağdurun tanıdığı kişiler olduğunu ve her sosyal statüden kişiler olabileceğini ortaya koymaktadır.
  • İstismarcının, suça tanık olan yani ihbar edecek kişinin yakını, sevgilisi, eşi olması ve bu nedenle faili korumaya çalışması.
  • Önemsememek ve adli sürecin içine dahil olmaktan kaçınma gibi bir çok sebeple maalesef ihbar edilmeyebilmektedir.

İHBAR ÖNCESİ DELİLLERİ KARARTMAYIN

En yaygın hata ise ihbar öncesinde toplumdaki kirlenmişlik algısı ile çocuğun banyo yaptırıldıktan ve kıyafetleri değiştirildikten sonra ihbarın yapılmasıdır. Bu durum, olası delillerin yok olmasına sebep olabildiği için failin cezasız kalmasına sebep olacak çok büyük bir hatadır. Unutulmamalıdır ki, mağdur çocuk hiçbir surette kirlenmemiştir.

Çocuk İstismarında İhbarın Önemi: İhbar Öncesi Yapılan Hatalar Nelerdir?
41 Görüş