27 gü

İslam dininin direği: NAMAZ!

Sakaryalim

Sevgili KS canlar.

Beni bileniniz bilir. Dinim yani İslamiyet konusunda bayağı bir hassas insanım. Son zamanlarda sitede gördüğüm bazı görüşleri baz alarak bilinmesi gereken bazı hususları size açıklamak üzere bu benceyi beğeninize sunuyorum.

Bilindiği üzere Namaz, İslam dininin direği, temel yapı taşıdır. Bazı üyecanlar namazın işlevini, kılınış şekli hakkında ayet olmadığını dolayısıyla istenildiği şekilde kılınması gerektiğini savunmuşlar. Bende buna binaen kendimce güvendiğim kaynaklardan araştırıp sizlere namazı, anlatmak istiyorum.

Öncelikle namaz nedir ondan başlayalım;

İlk insan, ilk Peygamber Hz. Âdem’den itibaren bütün ümmetlerde farklı usullerle varlığı kabul edilen, imandan sonra en kıymetli ibadet olan, bütün ibadetlerin özünü teşkil eden Allah’ı anmanın ve şükrün en güzel göstergesi olan, kişiyi hem ruhen hem de bedenen arındıran, Allah’a en yakın olma anını temsil eden, her gün belirli vakitlerde kılınmak sureti ile kişinin hayatını disipline eden bir ibadettir. Şahsıma göre ise Rabbin bizleri huzuruna kabul ettiği, arada herhangi bir aracı ya da engel olmaksızın onunla sohbet etme şeklimizdir. Dolayısıyla Kulun Allah ile arasındaki en kuvvetli iletişim aracı Namazdır.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in kendisine peygamberlik gelmeden önce namaz kılıp kılmadığı ile alakalı farklı görüşler öne sürülmüştür. O, “şu şekilde namaz kılmıştır” diyemesekte, O’nun bir hanif gibi yaşadığını, o şekilde düşündüğünü söylememiz yanlış olmaz. Zira o dönemde Hicaz - Arap toplumunda şekil ve mahiyet değiştirerek de olsa Hanif dini devam etmekte olup Varaka b. Nevfel gibi Haniflik dini üzerine yaşayan ve ibadet edenler vardı.
Hz. Muhammed’e (sav) peygamberlik geldikten sonra başlangıçta Hz. Muhammed
(sav)’in namazlarını iki rekât ve sabah ve akşam olmak üzere iki vakit olarak kılmış olması,
abdestte de vurgu yapılarak gece namazı ilavesiyle, Miraç ile birlikte beş vakit namazın ikişer
rekât olarak farz olması ve daha sonra akşam ve sabah namazı hariç diğer vakit namazlarının dört rekât olarak farz oluşu, seferi durumlar da ise iki rekât olarak kalması, namazın tarihsel
sürecindeki tedriciliği ortaya koyar.

Namaz ibadeti, İslâm’da meşru olduğu gibi, İslâm öncesi dinlerde de farklı usul ve
mahiyette var olan bir ibadettir. Yahudilik ve Hristiyanlıkta iki rekâtlık bir namaz var olduğu bazı
kaynaklarda vardır. Cahiliye dönemindeki müşrik Araplar “salat, namaz” kavramını biliyorlardı.Hatta ibadet adına bir takım uygulamaları dahi vardı. Ancak onların ibadetleri şirk unsuru içeriyordu. Hz. Peygamber (sav) de içinde yaşadığı doğal çevre olarak bunlardan haberdardı.
Bugün kılınan namaz, tedrici olarak tekâmül etmiş ve namazın nihai form kazanmış
şeklidir. Namazların tarihsel tekâmül süreci hakkında kesin olarak bir kronoloji vermek
zordur. Çünkü Kur’an-ı Kerim ayetlerinin iniş tarihlerini ve kronolojisini kesin bir şekilde
bilmek mümkün değildir. Aynı şekilde Mekke dönemi olaylarını da kesin bir kronolojiye göre
sunmak zordur. O döneme ait olayların birçoğunun tarihi birbirine yakındır.
Hem Müzzemmil suresinde geçtiği hem de Hz Ayşe'nin de bildirdiği üzere İslam'ın ilk
yılının ortalarında emredilen gece namazı “kıyam-ı leyl” Hz Peygamber'e farz edilmişti. Bu
namaz daha sonraları Hz. Peygamber'e farz olarak devam ederken ümmetten farziyeti
kaldırılmış, Teheccüd namazı adı ile sünnet olarak devam ede gelmiştir.
Bugün kılınan namaza benzer rükûlu ve secdeli icra edilen namaz, İslâm’ın ilk
yıllarında sabah ve akşam kılınan ikişer rekâttan ibaret iken, Miraç olayından sonra beş vakit
olarak Müslümanlara farz kılınmıştır. Miraçta emredilen bu namazlar yine ikişer rekat olarak
emredilmişti. Hicretten kısa bir zaman sonra, ikişer rekat olarak farz kılınan namazlardan
öğle, ikindi ve yatsı namazları dörder rekata çıkarılmıştır. Ancak bu namazlar, sefer
durumunda ilk emredildiği haliyle kalmıştır. Buna dair deliller, fıkıh kitaplarında ve sahih
hadis kaynaklarında bol miktarda mevcuttur.
Cuma namazı, hicretten önce Hz. Peygamber’in izniyle Medine’de kılınmış olmakla
birlikte, hicret esnasında farz olmuştur. Cuma namazının icra süreci olarak hicretten önce Es’ad b. Zürâre’nin Müslümanları cuma günü Cuma namazına ilk toplayan kişi olduğunu, Mus’ab b.
Umeyr’in ise ilk Cuma namazını kıldıran kişi olduğunu tercihe şayan olduğunu düşünmekteyiz.
Hz. Peygamber’in kıldırdığı ilk cuma namazı, hicret esnasında mola verdiği Kuba’dan ayrıldıktan
sonra Rânûnâ denilen vadide kıldırdığı namazdır. Hicret tamamlanıp Mescid-i Nebevî yapıldıktan sonra Hz. Peygamber cuma namazlarını burada kıldırmaya devam etmiştir.
Sonuç itibari ile risaletin ilk yıllarından itibaren var olan namazın, başlangıçta dua,
tezkiye ve arınma formunda olduğunu ve ortalama olarak bi’setin beşinci yıllarından itibaren
rükûlu secdeli bir ibadet şeklini aldığını söyleyebiliriz.

Bu arada namaz ile ilgili herkes aynı fikirde olmayabilir lakin bizim gibi kulların İslamiyeti en doğru şekilde anlatması boynumuzun borcudur.

Sürçi lisan ettiysem affola..

Hayırlı ve nurlu cumalar olsun inşallah.. 🤲🤲🤲

Sakaryalım

İslam dininin direği: NAMAZ!
İslam dininin direği: NAMAZ!
32
11
Görüşünü yaz
Kapat

Bi’Bot Seçimi

Çok Süper Görüş
 • Psikologman
  Allah razı olsun. Namazın nasıl kılanacağıyla alakalı ayetlerde çok önemli bir ifade geçer.
  Bakara Suresi, 3. ayet: Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.
  Bakara Suresi, 43. ayet: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.
  Bakara Suresi, 45. ayet: Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz, huşû duyanların dışındakiler için ağır (bir yük) dır.
  Bakara Suresi, 83. ayet: Hani İsrailoğulları'ndan, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anneye-babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin" diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç, döndünüz ve (hala) yüz çeviriyorsunuz.
  Bakara Suresi, 110. ayet: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin; önceden kendiniz için hayır olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah Katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı görendir.
  Bakara Suresi, 125. ayet: Hani Evi (Ka'be'yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kılmıştık. "İbrahim'in makamını namaz yeri edinin", İbrahim ve İsmail'e de, "Evimi, tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rüku ve secde edenler için temizleyin" diye ahid verdik.

  Ayetlerde de namazın dosdoğru kılınması açıkça belirtilmiş. Rüku ve secdenin önemi anlatılmıştır. Nasıl uygulanacağının örneği elbette Peygamber Efendimizdir. Bunun tartışılması bile çok manidardır.

  Peki Namaz insana neler sağlar. Vücut hareketliliğiyle tembellikten kurtarır. Ezber yeteneğiyle unutkanlıktan kurtardığı gibi bazı hastalıkların ön habercisidir. İnsana huzur ve dinginlik, sakinlik ve duruluk verir. ne güzel bir nimettir.
  Görüş hala geçerli mi?
  • Sakaryalim

   Normalde bu yazu daha uzun olurdu ama kimsenin uzun uzadıya okuyup sıkılmasını istemediğimden kısa tuttum. Benim eksiğimi siz tamamlamışsınız. Allah razı olsun. Sağolun 🤲🤲🤲

  • Psikologman

   Eksiklik demeyelim. Sadece ekleme yaptım. Allah paylaşandan da okuyandan da idrak edip uygulayandan da razı olsun.

  • Sakaryalim

   Amin. Sizden de razı olsun inşallah 🤲🤲🤲

En İyi Erkek Görüşleri

 • azelcan
  Emeğinniçin çok teşekkürler, yüreğine sağğlık kardeşim. Malesef, "Kuran bana yeter, hadislere güvenmiyorum" diyen bir kısım hoca nın yaklaşımlarının sonucu, sünnet ile hadisi bile ayıramayan genç kesimin bir kısmın da, böyle bir etki yaptı.
  'Kuran bana yeter" diyenler art niyetli, kelime oyunları yapmakta. Bir hoca da malesef "kuran tek başına yetmez" lafını ağzın dan kaçırınca, bunların cerbezeliğine düştü ve 'Kuran yetmez diyenler" diye videolar yaptı. Kuran, herşeyi anlatmaya yeter yeter de, onları alabilmeye akıl nerde? Madem öyle de, bu adamlar neden sürekli kitap yazıyor, kitağşarın da din bölücülüğü yapıp, gelenekselviler ve çağdaşlar diye yazılar yazıyorlar? Neeyse peygamberimizin sünnetleri var. Kendisi o kadar büyük bir ilmin vücuda kavuşmuş hali ki, alimler onun her halini konulara bölmüş, açıkşamak için ciltlerce kitap yazmış. Peygamberimizin şemaili, hasaisi, delaili, fezaili gibi bir çok özelliği konu edilmiş. Hasaisi özelliklerinden birisi de teheccüt namazı, üstelik bize 2 gün iftarsız üst üste oruç haram ken, o tutardı. Konuyu toparlamak gerekirse, daha sünneti bilmeyen hoca (imış) gibi insanların sünnetlere iftirasının bedelini yüzlerce yıldır çekiyor bu islam alemi.
  Çok güzel bir yazı teşeklürler tekrar.
  Görüş hala geçerli mi?
  • Sakaryalim

   Ah abicim bu yazıyı hazırlarken keşke senden fikir alıp yazsaydım. O kadar güzel açıklamışsın ki.. Allah razı olsun senden.
   Evet çok haklısın. Rabbimizi, peygamberimizi o kadar yanlış aksettiren insanlar var ki! Bunlar yüzünden koca bir nesil zehirlendi. Koca bir gençlik İslamiyeti düşman bildi.

   Tekrardan Allah razı olsun abicim 🤲🤲🤲

  • azelcan

   Estağfirullah swnden de kardeşim.

 • nenasıl

  Yalniz bir konu var ki allah sonradan fikir degistirmez bu sikintili bir konu allah sonraki seriatlerden mesh etti eskide iste gece namazi farz kilindi sonra 5 vakite dustu gibi seylerde gorulebiliyor.
  Bu anlamda kafa karistirmak degil amacim ama ilahiyat konusacaksak oncelikle bu mesh ayetlerini cozmek gerekiyor, cunku allah sonradan fikir degistirmez.
  Ehli sunnet sunu diyebilir sanane lan allahtir sonsuz ilim sahibidir yapar, fakat farabici ibni sinaci ibni arabici ibni rustcu suhreverdi ve kindi yci bakisla allah sonradan fikir degistiremez.

  Cunku allah kanunlarin kanunudur ve en basit bir varliktir. Adi anlaminda degil yalniz komplike.
  Basit komplikeden sonra olusan birsey oldugu icin daha zordur.
  Peki namaz neden dinin diregidir?
  Cunku sen inanmak isteyip nereden baslayacagini bilmedigin icin ilk sarilacagin sey namazdir. Bu anlamda da kendini asabilecegin ilk adimdir.
  İbni sina ben herseyi secde de ogrendim der mesela, bilmiyorum nasil bir durum hali.
  Görüş hala geçerli mi?
  • Sakaryalim

   Rabbin fikrinin söylediğinin değişmeyeceğine zaten inanıyor ve ima ediyoruz. Bunda hemfikiriz yanlış anlamadıysam.
   Lâkin bazı aklını dini konularda iman ve itikattan farklı olarak sorgulama gereği duyma olan bazı insanlar için namazın şekli şemali hakkında kanıt olmadığını savundukları için bu bendeydi yazmaya çalıştım.

   Zaten bana göre namazın ne deruni manaya geldiğini yazmışım.

  • nenasıl

   Onlar ayaktayken otururken ve yatarken allahi anar ve ontoloji epistomoloji dusunusler der ali imrandi sanirim.

  • Sakaryalim

   Anlayamadım. Yorumunu açıklar mısın?

  • Hepsini Göster

Diğer Görüşler İçin Aşağı Kaydır

Kızlar & Erkekler Ne Diyor

1129
 • hayatadayir
  Yüce dinimizi bu denli sahiplenmen ne kadar hoş. Güzel bir kalpten gelen içten sözler. Ama bir çok insan gibi ben de yanıldığını düşünüyorum. Hemen açıklayayım da tam şu anda suratındaki o şaşkın ifade gitsin :D Çocukken bana da aynısını söylerlerdi. ''Namaz dinimizin temeli''. Namaza dair sürekli bir dikkat çekme ve önemini vurgulama vardı. Ve evet, namaz gerçekten çok önemlidir. Asla önemsiz olduğu savunulamaz. Ben sana namazın önemini kendi bildiğimce aktarayım. Bilirsin ki, bazı müslümanlar daha bu dünyadayken cennetle müjdelenmiştir. Ama ne gariptir bu insanlar namazı bırakmamış. Düşünsene, Allahın sana bir vaadi var. Kesinlikle cennetliksin. E bu vaatten sonra namaz kılmasan da olur. Ama bu insanlar namazı terk etmemiştir. Özellikle sahabelerden cennetle müjdelenenler. Veya peygamber efendimizin istanbulu fethedecek asker ve komutan için yaptığı atıfları düşün. Ne yani, fatih constantinapolisi fethetti diye namazı bıraktı mı? Tüm bunlardan beş şunu anlıyorum. Demek ki namaz sadece bizi cennete götüren bir vasıta değil! Ahnı zamanda bir ihtiyaç olsa gerek. Yoksa cenneti garantilemiş bu adamlar niye ısrarla devam etsinler ki! TAbi bu benim düşüncem. Ve bir düşüncem daha var.
  • Sakaryalim

   Bu zamana kadar şaşıracağım bişey okumadım. Belli ki yorumun yarıda kaldı. Devamını bekliyorum. Bu arada güzel düşüncen için teşekkür ederim 🙂🙂

  • hayatadayir

   Diğer düşüncem o ki, çok önemli olmasına rağmen namaz islamın temeli değildir. Belki ana kolonlardan biridir. Ama temel değil! Çünkü bana göre durum öyle olsaydı, efendimize inen ilk vahiy oku değil; namaz kıl şeklinde olurdu. İlk emir gayet açık. Oku! Yaradan Rabbinin adıyla oku. Belki farkında değilsin ama bu namaz konusuna açıklık getirirken sen bile o emre uyarak yapmışsın. Eğer okumayı elinin tersiyle itmiş birisi olsaydın, sadece namazı baz alan bir müslüman olsaydın, nerden aklına gelecekti çeşitli kaynakları araştırıp islam diye ortaya atılan bazı yanlışları düzeltmek? Dediğim gibi bu benim düşüncem. Sonuçta 3 milyar müslümanın pek çoğu namaz kılıyor. Ama bu islam dünyasının dünyadaki gariban yerini değiştirmiyor. İslam adına birbirini kıran ülkeler, biriyle savaşan ülkeler, islam diye sağda solda bomba patlatan manyaklarr, islam diye kafa kesen psikopatlar... Baksan hepsi namazında niyazında. Ama islamı yüceltmek adına tek bir icraatları yok. Maalesef namaz islamı içinde bulunduğu bu kaostan kurtarmıyor. Ama senin yaptığın bu şey; okumak, araştırmak, doğrusunu öğrenmek ve diğer insanlara aktarmak... İşte insanlar bunu yapsaydı bu gün dünya genelinde islamafobi diye bir korku 0lmazdı. Bu da nacizane benim düşüncem.

  • Sakaryalim

   Kurtarmıyor lakin şuda unutulmamalıdır. Her kılınan namaz kabul olunmadığı gerçeği vardır. Dolayısıyla her namaz kılana alim gözüyle bakamayız. Namaz dinin direğidir çünkü insanı tüm kötülüklerden alıkoyması gerekir ve bu söylediklerinin tüm dünyada olmaması gerekirdi. Kötülükten alıkoymuyorsa sana engel olmuyorsa namazında ya da başka bişeyde eksiğim mi var diyerek muhasebemizi yapmamız gerekir.
   Buna istinaden yine söylüyorum..

   Bana göre Namaz dinin direği ve İslamin temel taşıdır...

   Bakınız, İslamin ve imanın şartları...

  • Hepsini Göster
 • Dilrüba22
  Emeğine sağlık canım 🤗 namaz tüm dini kitaplarda geçer mekkeliler İbrahimi geleneklerinden kalma kabe ziyaretlerinde namaz kıldıkları
  "onların beytin yanında kıldıkları salatları ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka birşey değildir" (Enfal 8:35)
  • Sakaryalim

   Evet canım. İslamiyet öncesi tüm dinlerde namaz var. Lâkin bizimki kadar değerli değil. :)

 • Miraç’tan sonra kıyamete kadar insanlara farz (!) olan bir ibadetin, yıllar içinde değişip dönüşüme uğrayacağını düşünmek kadar saçma bir düşünce olamaz!

  Allah bu kadar aciz mi? Haşa ve kella!
  Bu zamanın insanlarını kendi haline bırakıp kafalarına göre namaz kılıp kıyamette “Siz yanlış kıldınız!” mı diyecek?
  Peygamberini niye insanlara rehber göndermiş? Sadece 100 yıl için mi?
  Kur’an ve Sünnet kıyamete kadar geçerlidir..

  Emeğine sağlık..

  #Vesselam
  • Sakaryalim

   Seyyahım. Hayırdır kardeşim. Yanlış bir kelam mi etmişim de bu şekilde tepki vermişsin?

  • Estağfurullah sana değil :))
   Namazı istenildiği gibi kılınması gerektiğini söyleyenlere sözüm..

   Yanlış mı anlaşıldım :)

  • Sakaryalim

   Bunda seninle hemfikiriz kardeşim. Aramızda kötü bişey olamaz biliyorsun. Lâkin birde tepkili yazınca acaba dedim :)

  • Hepsini Göster
 • Kamelyalı_Kadinnn
  Namaz kıldıktan sonra başlar ehemmiyeti. Namaz kılan insan ona göre hareket etmeli, ağırlığını taşıyabilmeli. Yoksa abdes yüz yıkamaktan namaz ise çeşitli akrobatik hareketlerden ibaret olur. Allah hakkıyla olanlardan olmayı nasip etsin. Sürekli klan kisilerden olmak dileğiyle ellerine sağlık.
 • MezarlıkBekcisi03
  Abla benceni beğendim eline saglık yorumları okuyordum sonunda sıkîldım cok uzun görüşler var bir cogu cok haklı dogru onlar yazmış zaten uzun uzun benimde uzun uzun yazmama gerek yok. Bencen icin sitedekiler adına teşekkür ederim bilmeyenler okurda az bilgi edinirler inşallah kılana da kılmayana da saygı duyarım sonuc da her kes kendisi icin yapıyor ne yapıyorsa
  • Sakaryalim

   Tabii ki kardeşim. Allah razı olsun okumuşsun. İnşallah birime vesile olurum diye çabam. 🤲🤲🤲

  • realsanalvefa

   Açıklama yorumun ile içeriğindeki ince düşünceli, empatili, saygılı vede güzel anlamlı açıklamalarını yansıttığın için, Allah Razı Olsun Vede Teşekkür Ederim Sana '' MezarlıkBekcisi03''. Ayrıca görüşüme beğeni tıklama düşüncen vede uygulaman içinde teşekkür ederim. Saygılarımla..

  • Önemli degil begendigim icin ben teşekkür ederim sizlerden bir sürü cahil insanlar var onlar inşallah okurlarda anlayışla karşılarlar inanmazlarsada dinine sadık olan insanlara şiddet tepki uygulamasınlar ibadet yapanada ypmayana da saygı duysunlar her kesin kendi bilecegi şey dinde zorlama olmaz

  • Hepsini Göster
 • Emeğinize sağlık. Güzel bir "Bence" olmuş. İnsanda fıtri olarak ibadet etme dürüstüsü her daim olmuştur. Bu bazen doğaüstü varlıklara olmuş, bazen kendi yaptığı şekillere olmuş, en tekamül etmiş haliyle semavi dinlerde de ibadet ihtiyacı (emir olarak) olagelmiştir. İslam dininde namaz ibadeti, imandan sonra en büyük hakikattir...
  • Sakaryalim

   Çok haklısınız. İnsan Rabbini bilirse her şekilde onu anar. Bizim gibi müslümanlar için de en büyük iletişim aracımız Namaz ımızdır.
   İlginiz için teşekkür ederim..

  • Rica ederim. Ben teşekkür ederim...

  • Sakaryalim

   Rica ederim 🤲

 • İslam nedir dense ağzında geveleyecek kişilerin namaz hakkında yorum yapmaları zaten ne kadar cahil olduklarını gösterir insan açıp okuyup araştırmadan ondan bundan duyupta bu vardır bu yoktur diyemez..
  Eline gönlüne sağlık kardeşim çok güzel bir bence olmuş☺ Allah razı olsun🌹🌸
 • cankall
  Allah (celle celalûhû) razı olsun ellerine sağlık.

  Ayrıca Namazın nasıl kılınacağının tam formu Cebrail (aleyhi vesselam) tarafından peygamber efendimize öğretilmiştir.

  Bu kısacık notu da eklemek isterim.
  • Sakaryalim

   Allah razı olsun. Eksiğimi tamamlamışsınız. 🤲🤲

  • cankall

   Cemi cümlemizden razı olur. inşAllah

  • Sakaryalim

   Amin inşallah 🤲🤲🤲

 • hakan_ist
  Teşekkür ederiz hocam ellerinize sağlık. Yazılacak cok sey var daha tabi ama platform uygun degil. Allah hepimize nasip etsin hakkıyla kılmayı.🤲
  • Sakaryalim

   Amin hocam amin. 🤲🤲
   Bu yazı normalde bana göre daha uzundu lakin platformu ve ilgi alanları göz önüne alarak kısa tutmak daha evladır diye düşündüm 🙂

  • hakan_ist

   İsabet olmuş👍

  • Sakaryalim

   😉😉😉

 • cunnulinguscandır
  ellerine emeklerine sağlık.
  bir konu eklemek istiyorum.
  allahın en öncelikli emri okumak ilim araştırma ikinci sırada namazdır. allah cahil bilgisiz müslüman istemiyor.

  sürekli tüm emirlerini dikkat ederseniz direk emretmiyor AKIL EDİN, NEDEN AKIL ETMEDİNİZ, NEDEN AKIL ETMEZLER, NEDEN AKIL ETMEZSİNİZ... şeklindedir.
  okumak araştırmak aklı kullanmak ilk şart ilk göevdir.

  namazı da kuran okurken kıraat emri vardır. kraat emri okuduğunu anlayarak okumak demektir. ezbere okumak değil anlayarak okumak. yani namazı tam manasıyla başarmak için kıranı da ilk önce bilmek öğrenmek araştırmak ve anlamak gerek.
  basit bir mecaz yapayım. hiç hayatında kurban kesmemiş birine al şu bıçak ve koyunu derseniz hayvanı mundar eder. önce bıçağı nasıl kullanacağını öğretmek, kurbanın anlamını öğretmek biraz da hayvan bilgisi vermek gerek.
  yani işin başı eğitim öğreniim okumak araştırmak bilimdir.

  namaz sizin dediğiniz gibi allahımızla buluştuğumuz en yakın ortamdır. asla aracı yoktur. namaz şahsımıza münasırdır. ama okumak tüm alemle alakalıdır bizim tüm allahın yarattığı aleme karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemiz için ilk yapacağımız allahın ilk emri olan okumak araştırmak bilim ve akıldır.

  bu toplum okumaktan kuranı anlamaktan men edildi.

  keşke bu günkü bilimsel gelişimleri bir jıristiyan bir dinsiz ya da bir musevi değil de bir müslüman bilim adamı ortaya koysaydı

  kuran 1400 yıl evvel her bilimsel veriyi kurana koymuş ama bizler farkında değiliz. elin hıristiyanı hatta dinsiz bilim adamı keşfediyor. bu içler acısı. keşke müslüman bilim adamı kuran okusa anlasa da ona göre buluşları gerçekleşse

  1400 yıl önce dağların kökleri olduğu bilinmez iken kuran söylüyorsu. bu günün jeoloji uzmanları keşfetti ki dağların neredeyse görünen yüzeyinin on katı altta kökü var.
  1400 yıl önce bebeğin 3 karanlık evrede oluştuğu kuranda yazılır ama ne yazık ki bu yğz yılda yabancılar keşfetti.
  kuran zülüf bölgesinden sürekli bahseder. ve allah cezalandrma sistemini buraya dikkat çekerek akıl etmeyenler için zülfünden tutar yere süreriz der. zülüf alın bölgesidir ve doğru ya da yanlış karar vermeyi sağlayan loplar alın bölgesindedir. ne acı ki bunu yabancı bilim adamları keşfediyor.

  okumalıyız arkadaşlar. ilk ve en temel olan okumak araştırmak, allaha layık bilgili bilinçli kul olmaktır. namaz ise bizim zaten kişisel allaha hem borcumuz hem iletişim yolumuz.
  namazın bahanesi yoktur. asla kimse yan çalmasın. namaz kılmamak için asla bahane yoktur. akla gelebilecek hiç bir bahane namaza engel değildir.

  tekrar size emeğinizden dolayı teşekkür ediyorum. allaha emanet olun
 • Velhasılı..
  Kılmak gerek kılmıyorsan kılana engel olmamak lazım..
 • Dilers
  Namaz dinin direğidir. peygamber efendimiz namazı tarif etmiştir. Bu doğrultuda ibadet lerimizi yapalım.
  • Sakaryalim

   Amenna.
   Lâkin inkar edenleri gördükçe yazmaya çalıştım bende

 • Namaz cok onemli yani bir insana gunah olarak namazi bilerek terk etmek yeter de artar... kulluk burcu bu dunyada rahat rahat kilmayana obur tatafta kaldıracaklar namazi terk etmeyen dunyadan kârlı göçer
  • Sakaryalim

   Çok haklısın abi. Hoşgeldin soruma 😊😊

 • CzarnaKawa
  • Sakaryalim

   Kaynak belirtmeyi unutmuşum. Teşekkür ederim.

 • azbuka
  Allah namaza düşkün kullarından eylesin bizi. Güzel bir yazıydı
  • Sakaryalim

   Amiiin. Allah razı olsun 🤲🤲🤲

 • Bravhearts
  Hassasiyet gösterip, böyle bir konuda yazı yazman çok hoş, emeğine sağlık ☺️
  • Sakaryalim

   Uzun zamandır aklımda olan bişeydi. Ve her gördüğüm görüş yorumu canımı sıkan türdendi. Bende bu akşam mümkün mertebe kısa tutmaya çalışarak bu benzeri yazdım. Bilirim pek rağbet görmez ama bakarsınız biri görür bilgisini vermiş oluruz. 🙂🙂

  • Bravhearts

   Sadece ve anlaşılır bir yazı olmuş amacının rağbet görmek olmadığı da aşikar zaten görsel ile süsleyerek sunmayarak da samimiyetini göstermiş oldun. ☺️

  • Sakaryalim

   Böyle yorumlamanız mutlu etti. Allah razı olsun 🤲

  • Hepsini Göster
 • Gladyatorx
  Bunlar çok hassas konular olup. Bilmediği halde fikir üretmek yanlış olur.
  Yapmayacaksam saygı gösteririm.
  • Sakaryalim

   Hassas konular olduğunu zaten biliyoruz. Lâkin bu benceyi yazarken konuyu araştırıp soruşturarak dikkat ettiyseniz de ayetlerle açıklamaya çalıştım..

  • Gladyatorx

   Bu kadar çabanızı gözardı etmek doğru olmaz zaten. Araştırdığınızda apaçık ortada.
   Emeğine sağlık.
   Ancak bir yorum katmam yanlış anlaşılmaya sebebiyet vereceğinden dolayı. Konuya daha fazla hakim olan yorumları incelemeyi foğru buluyorum.

  • Sakaryalim

   Anladım. Sizde haklısınız.
   Aşağıda yazımı tamamlayan üyelerin yorumları bulunmakta. O yorumları da okuyabilirsiniz. :)

 • Mad_Soldier
  Harika bir bence olmuş çok beğendim ellerine emeğine sağlık
 • mMaxcodeRİMm
  Ablam Allah şükrünü arttırsın
  Sevilelim sevelim inşallah
 • empati82
  Teşekkürler @Sakaryalim
  Emek döküp, vakit ayırıp buradaki insanlara bilgi ikram etmişsin
  Allah da sana güzel ikramlarda bulunsun
  • Sakaryalim

   Amin. Allah razı olsun 🤲🤲🤲

 • Crayz12345
  Allah razı olsun. Namazın nasıl kılanacağıyla alakalı ayetlerde çok önemli bir ifade geçer.
  Bakara Suresi, 3. ayet: Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.
  Bakara Suresi, 43. ayet: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.
  Bakara Suresi, 45. ayet: Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz, huşû duyanların dışındakiler için ağır (bir yük) dır.
  Bakara Suresi, 83. ayet: Hani İsrailoğulları'ndan, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anneye-babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin" diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç, döndünüz ve (hala) yüz çeviriyorsunuz.
  Bakara Suresi, 110. ayet: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin; önceden kendiniz için hayır olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah Katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı görendir.
  Bakara Suresi, 125. ayet: Hani Evi (Ka'be'yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kılmıştık. "İbrahim'in makamını namaz yeri edinin", İbrahim ve İsmail'e de, "Evimi, tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rüku ve secde edenler için temizleyin" diye ahid verdik.

  Ayetlerde de namazın dosdoğru kılınması açıkça belirtilmiş. Rüku ve secdenin önemi anlatılmıştır. Nasıl uygulanacağının örneği elbette Peygamber Efendimizdir. Bunun tartışılması bile çok manidardır.

  Peki Namaz insana neler sağlar. Vücut hareketliliğiyle tembellikten kurtarır. Ezber yeteneğiyle unutkanlıktan kurtardığı gibi bazı hastalıkların ön habercisidir. İnsana huzur ve dinginlik, sakinlik ve duruluk verir. ne güzel bir nimettir.
 • Güzelmuallimee
  cok güzel ve bilgilendirici olmuş eline sağlık.
 • Sams7v
  Allah'a şükür sonunda bir değerli insan şu yazıyı yazdı bende bunu bekliyordum. Çoook teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bütün iyi dileklerimle. Kaderiniz güzel olsun @Sakaryalim.
  • Sakaryalim

   Senden de Allah razı olsun kardeşim. Ne demek. Birine faydalı olabilirsem mutluluk duyacağım. Umarım vesile olurum 🤲🤲🤲

 • EldrithcArrow__
  Çok çetrefilli konuda yazmışsın. Bu devirde herkes birilerini alim konumuna koyup fikirlerine peygamber gibi inanıyor hatta buna inancsizlarda dâhil. Yakup deniz denilen filozof kesilen Allah tanımaz a bile birisi bizim peygamberimiz sensin demişti 😀Birde kuran ışığıyla konuştuğunu söyleyip zinaya farklı boyut kazandıranlar var. Heleki mezhepleri hatta sünniliği Emevi icadı olduğunu söyleyen her programında aşağılayan sözde proflar varken. Soyle düşününce Emeviler hiç var olmamiş olsa aç kalırlardı muhtemelen. Yoksa baska argümanları yok. Kuran bize yeter diyipde peygberi postaci konumuna sokanları ve Hz. Ali gibi islam için hayatı pahasına didinip duran birisini bile şehit eden haricilere değinmiyorum bile. Bir takım kişilerde çıkar kuranda namaz yok salat var Bu da dua etmektir diyip tercüme edenler namaz olarak çevirmiş diyenler mevcut. Diğer ayetlere değinmezler. Insanlarda nefislerine hangisi hoşlarına gidiyorsa onu hoca alim kabul ediyor.
  Kısa kesiyin. Emeğine sağlık
  • Sakaryalim


   Yorumun için teşekkür ederim. Keşke uzun yazabilseydin. Ben severek dinlerdim.
   Söylediklerinde sonuna kadar haklısın.
   Az önce @azelcan abimin yorumunda söylediği gibi. İslamiyeti karalayan, bir nesli mahveden sözde hoca kılıklılar olduğu sürece beyinleri kullanmayı beceremiyoruz.
   Rabbim herkese verdiği aklını kullanabilmeyi nasip etsin inşallah 🤲🤲🤲

  • Aslında sorun aklını kullanamamaktan ziyade işimize hangisi gelirse onu kabul edip işimize gelmeyenleri dinlemememizden kaynaklanıyor. Kendimize göre müslümanız. Herkes birşey uyduruyor ona sıkı sıkıya sarılıyor.
   Allah a inanmak yeter diyorlar. Yalnızca Allah a inanmak gerekiyor yoksa hem Allah a ianana hemde putları araci kılan mekkeli müşriklerden ne farkımız kalıyor. Birde şey diyorlar. Allah kul hakkıyla yanıma gelmeyinde neyle gelirseniz gelin demiş diyorlar. O kadar ayet boşuna inmiş sanki 😀Bunu herkeste biliyor ama işlerine böyle geldiğin için buna iman ediyorlar

  • Sakaryalim

   Haklısın. Herşeyi kendimize yontmaya çalışıyoruz.

  • Hepsini Göster
 • realsanalvefa
  32 Farzı bilmeyenin öğrenmesi gerek..
  • Sakaryalim

   Aynen öyle.

  • realsanalvefa

   Faydalı ve güzel bir bence paylaşımınız olmuş. Emeğiniz için Allah Razı Olsun Vede Teşekkür Ederim. Sayın : Sakaryalım.

  • Sakaryalim

   Rica ederim ne demek :)

 • hayalmee
  Emeğine sağlık
 • Klavyene emeğine bilgine sağlık 👍
  • Sakaryalim

   Sağolun Nadiye hanım. Teşekkür ederim 🙂

 • Soyersoyer
  Sonra okumak üzere bu yorumu yapıyorum
 • meyvelisedaaaa
  Allah razı olsun🙏💜
 • ÖldürülenMasumiyet
  Yüreğine emeğine sağlık
 • iSLaNDBaZaR
  Yüreğine eline sağlık topram guzel bence olmus..
 • novel
  Güzel anlatım ellerine sağlık :)
 • fangoria
  Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin
 • Red_baron__
  Güzel bence emeğine sağlık
 • Allah razı olsun
 • referee10
  Eline emeğine sağlık ;)
 • pep_89
  Eline sağlık toprağım.
 • Dark_Many
  Emeğine sağlık
 • Elime sağlık , Namaz dinin direğidir.
 • Namaz önemli ve yapılması gerek eline sağlık
YÜKLENİYOR...