Ekonomik Kriz Nasıl Oluşur?

KIZILİNKA

Marx'ın Gözlüğünden: Krizlerin İronik Hikayesi!

Karl Marx'ın düşüncelerine bakarak krizlerin nasıl meydana geldiğini anlatan güzel bir Bence. Ekonomik kriz nedir, nasıl meydana gelir?

Ekonomik Kriz Nasıl Oluşur?

Bir zamanlar bir adam vardı adı Karl Marx. Bu Marx diyor ki: "Bakın buradaki olay şu, parayı tutanlar daha da güçleniyor, diğerleri ise işçi oluyor gittikçe. Zenginler de hileler yapıp servetlerini koruma peşinde, bu da krizlerin artmasına sebep oluyor." Diyor ve ekliyor "Kapitalizm kendiliğinden gitmeyecekmiş. Karmaşık ekonomik bağlantılar yüzünden yine sistemin bağımlısı kapitalistler tarafından darboğaza sürüklenip çökecek."

Cifte Standart: Zengin, Fakir Ayrımı!

Ekonomik krizler dediğimiz olaylar, Karl Marx'ın da dediği gibi, kapitalist sistemdeki temel çelişkiler ve eşitsizliklerden kaynaklanır. Kapitalizm denen şey, servetin azınlığın elinde toplandığı bi' sistemdir. Bu sermaye sahipleri adamlar, kâr peşinde koşmak için üretim araçlarını kontrol ederler ve işçilerin emeğini sömürürler. Yani temelde burada bi' sınıf ayrımı var, üretim ve takas işlerinde adaletsiz bir dağılım oluyor. Peki "kapitalizm hep mi kötü?" Diye sorabilirsiniz lakin kapitalizmin saymakla bitmeyen faydaları var. Bunları daha önceki iki Bencemde anlatmıştım. burada tekrar bahsedip konuyu uzatmak istemiyorum. (Bkz. 1 2 )

Ekonomik Kriz Nasıl Oluşur?

Zam, Yine Zam Zama Zam!

Krizler, mal ve hizmet fiyatlarının beklenenden hızlı ve tahmin edilenin üzerinde değişmesiyle ortaya çıkıyor. Buna enflasyon da diyebiliriz. Krizlerin sebepleri farklı olabilir tabii, ama asıl mesele kapitalizmin eşitsiz gelişim yasasıyla alakalı. Bu yasa göre, zamanla sermaye bir avuç insanın elinde birikip yoğunlaşıyor. Yani para çoğalıp zenginlik artarken, bunun büyük kısmı azınlığın cebinde toplanıyor ama çoğunluğun geliri aynı oranda artmıyor. İşte bu yüzden, üretim artsa bile malların satılamaması ve durgunluk dediğimiz bi' durum kaçınılmaz oluyor.

Ekonomik Kriz Nasıl Oluşur?

Çarkı Çeviriyoruz

Krizler genellikle dört aşamalı bir dönemsel çevrim içinde ortaya çıkar: canlanma, genişleme, durgunluk ve çöküş. Bu çevrimlerin sıklığı ve süresi kapitalist sistemdeki evrimsel gelişime bağlı olarak değişir. Krizlerin ne zaman meydana geleceği tam olarak önceden kestirilemez, ancak kapitalizmin içinde bulunduğu çelişkiler ve eşitsizlikler nedeniyle krizlerin gerçekleşeceği bilinir.

Artık krizden çıkılmaz, onunla yaşamak zorundayız.

Kara Bulutlar ve İflas Rüzgarları

Krizler, mal ve hizmet üretimindeki aşırı genişlemeler ve spekülasyonlar sonucu finansal sektörde yaşanan sorunlarla da ilişkilidir. Örneğin, finansal bunalımlar ve kamu borç krizleri genellikle aşırı üretimin sonucudur. Bu süreçte, sermayedarlar borçlanarak yatırımlarını finanse ederken, borçları geri ödeyemeyen kurumlar iflas edebilir ve finansal krizler yaşanabilir.

Ekonomik Kriz Nasıl Oluşur?

Kapitalist Sistemdeki Krizlerin Kaynakları

Sonuç olarak, kapitalist sistemde ekonomik krizler, sermayenin bir azınlığın elinde toplanması, üretim ve bölüşüm arasındaki adaletsizlikler ve eşitsizliklerden kaynaklanır. Marx'ın teorileri, bu temel çelişkilerin krizlere yol açabileceğini ve kapitalizmin kendi içinde çöküş eğilimi olduğunu öngörür. Ancak krizlerin nasıl meydana geleceği ve ne zaman gerçekleşeceği tam olarak önceden kestirilemez.

...ve böylece iki övgü ile bir eleştiriden oluşan kapitalizm serisinin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın 🙂

Ekonomik Kriz Nasıl Oluşur?
24 Cevap