Her şeyin yapıtaşı olan bir ilk madde var mıdır?

Gizli Üye
-Felsefe içerir-

Yunan kolonilerinden Miletos'ta yaşamış olan Thales'e göre her şeyin kökeni suydu.

Anaksimandros'a göre ilk maddenin su gibi sıradan bir şey olamayacağı, "belirsiz" bir şey olması gerektiğini savunmuştur.

Anaksimenes'e göre su sıkışmış havadan başka bir şey değildi. O halde ilk madde havadır görüşünde olduğunu savunmuştur. Yani ona göre toprak, su ve ateş hep havadan oluşmuştu.

Ve birçok filozofun bu konuda görüşleri vardır. (Tek bir madde yoktur; hava, su, ateş ve toprak olarak adlandırılan 4 madde vardır.)

Sizce ilk madde var mıdır? Tek midir? Ve ne olabilir?
Her şeyin yapıtaşı olan bir ilk madde var mıdır?
9
3
Görüşünü yaz