Ankara Savaşı Öncesi ve Sonrası

Merhabalar. Bu bencemde sizlere Ankara Savaşı'nın nedenlerini ve sonuçlarını anlatacağım. Tarih kitaplarından az çok Ankara Savaşı'nı duymuşsunuzdur. Burada savaşın derinliklerine inip, savaşı zihninizde canlandırmaya çalışacağım. Ayrıca bu bencedeki bilgiler YGS, LYS, KPSS, DGS, ALES ve devletin yaptığı diğer sınavlara girecek olan öğrencileri ilgilendiren bilgiler barındırmaktadır.

GERGİNLİKLERİN BAŞLAMASI

Devletin kitaplarında, özellikle sınava yönlendiren Tarih kitaplarında Timur'un, Osmanlı'ya saldırmasının temel sebebini, Timur'un Çin'e sefere çıkması üzerine, arkasını sağlama almak istemesi düşüncesi yatar. Bu doğrudur. Fakat tam olarak böyle değil. Timur arkasında bulunan Karakoyunlu Devleti'ni yıkmak istemiştir. Bunun üzerine ordusuyla buraya gelerek Karakoyunlu Devleti'ne son verir. Karakoyunlu hükümdarı Osmanlı Devleti'ne sığınır. İşte bela, Osmanlı Devleti'ne buradan geliyor. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid, Karakoyunlu hükümdarına ev sahipliği yapar. Timur, Yıldırım Bayezid'e mektup göndererek, Karakoyunlu hükümdarının kendisine teslim edilmesini ister. Yıldırım Bayezid mektuba olumsuz yanıt verir. Timur tekrar mektup gönderir, Yıldırım Bayezid tekrar olumsuz yanıt verir. Bu mektuplaşma sıklaşarak artık kişisel meseleye dönüşür. Artık mektuplarda birbirlerini aşağılayıcı ithamlarda bulunurlar. İlk mektupta Timur, Yıldırım Bayezid'e saygın bir şekilde ''Rumeli'nin Hükümdarı'' tarzında cümleler kurarken, Yıldırım Bayezid Timur'a aşağılayıcı ithamlarda bulunur. Timur'un topal olduğunu bilen Yıldırım Bayezid, bu yönüyle dalga geçer. Timur ilk başlarda tatlı bir dil kullansa da, sonrasında o da Yıldırım Bayezid'in sağ gözünün kör olmasını kullanarak mektuplarda Yıldırım Bayezid'in bu yönüyle dalga geçer. Sonrasında Timur Bağdat'ı da aldıktan sonra ordusunu Anadolu'ya sürer.

TİMUR GELİYOR !Ankara Savaşı Öncesi ve Sonrası

Timur, Bağdat'ı da aldıktan sonra Sivas'a ulaşır ve burayı katleder. Yanında getirdiği fillerle ekinlere zarar verir. Burada bulunan Kadı Eretna Beyliği'ne son verir. Timur'un Anadolu'ya gelmesinin sebepleri arasında; Karamanoğlu Beyliği ve Akkayonlu Devleti hükümdarının Timur'u, Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması önemli rol oynar. Diğer bir neden ise aynı dinden ve milletten olan bu iki hükümdara bu dünyanın dar gelmesidir.

SAVAŞ BAŞLIYOR !

Osmanlı Devleti ile Timur Devleti orduları, Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşı karşıya gelir. 28 Temmuz 1402 tarihinde yapılan bu savaşta Osmanlı Devleti mağlup edilmiştir. Savaşın sonunda Yıldırım Bayezid, eşi Devlet Hatun ve Yıldırım Bayezid'in oğlu Şehzade Mustafa Çelebi, Timur'a esir düşmüştür. Osmanlı Devleti'nin bu savaşta yenilmesinin nedenleri;

1) Timur'un savaşta filleri kullanması.

Timur'un bu savaşta tam olarak 33 tane fil kullandığı söylenir. Timur Hindistan'ı fetheden bir hükümdardır. Hindistandan getirdiği filleri savaşta kullanarak rakip askerlerin savaş cesaretini kırmayı amaçlamıştır. Buna benzer durum Gazneli Devleti'nde de görülür. Gazneliler de Hindistan civarlarında hüküm sürdüğü için buradaki filleri savaşta kullanmışlardır. Günümüzde Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Esenboğa Havalimanı'nın ismi, Ankara Savaşı'nda Timur'un ordu komutanı ve filleri yöneten İsim Bugay'ın lakabı Esenboğa isminden gelmektedir.

2) Osmanlı Devleti'nin savaşlarda uyguladığı turan taktiğini, Timur'un ordusu üzerine uygulayamaması.

İlk Türk devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti de savaşlarda turan taktiğini uygulamıştır. Peki turan taktiği kimler üzerinde işe yarar ? Tabiki de turan taktiğini bilmeyenler üzerinde işe yarar. Timur bir Türk. Moğol ırkından gelen bir Türk. Turan taktiğini biliyor ve savaşta savunma amaçlı önlemler alıyor. Ordusunun sağ ve sol kanatlarına filleri yerleştiriyor. Fil derilerinin kalın olması ok darbelerinden kolayca etkilenmemelerine neden oluyor. En önemlisi de atların, fillerden korkmasıdır. Bu sebeple Osmanlı Devleti ordusundaki atlı birlikler ikinci planda kalmış ve turan taktiğinin uygulanmasında başarısız olunmuştur.

3) Osmanlı ordusundaki Kara Tatarlar'ın ihanet edip Timur'un safına geçmesi.

Osmanlı ordusundaki, Moğol ırkından gelen Kara Tatarlar'ın ihanet edip, Timur'un tarafına geçmesi Osmanlı Devleti'nin savaşta yenilmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Bununla birlikte bazı kaynaklar da, Kara Tatar olmayan bazı Osmanlı askerlerinin de, Timur'un ordusundan ve fillerinden korkması üzerine Timur'un tarafına geçtiğini söyler.

4) Timur'un ordusunun, Osmanlı ordusundan daha güçlü olması.

Timur'un ordusu genelde Kara Tatar, Kıpçak Türkleri, Harezim Moğol okçuları, Türkmen süvarileri ve Hindu bölgesinden getirdiği fillerden oluşmaktaydı. Bu savaşta yenilginin diğer bir sebebi üst üste kazandığı zaferle kibrine yenik düşen Yıldırım Bayezid'in yanlış strateji uygulamasıdır. Timur'un bu savaşta tam 500.000 askeri, Yıldırım Bayezid'in ise 300.000 askeri vardı. Bu savaş sırasında Osmanlı Devleti beylikten yeni çıkmış ve gelecek vaad eden bir devlet iken, Timur Devleti bir imparatorluk devleti idi.

SAVAŞ SONRASINDA NELER OLDU ?

Savaş sonrasında Osmanlı Devleti orduları ağır bir yenilgiye uğratılmış, Yıldırım Bayezid Timur'a esir düşmüştür. Osmanlı padişahları içerisinde düşmana esir düşen tek Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'tir. Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Germiyanoğulları, Karamanaoğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Hamitoğulları gibi beylikler tekrar bağımsızlıklarına kavuşmuştur. Osmanlı Devleti'ne isyan etmeyip, Osmanlı Devleti'ne bağlı kalan beylik ise Karesioğulları Beyliği'dir. Timur, beyliklere özgürlük vererek Osmanlı Devleti'nden ayrılmalarını istemiş ve Osmanlı Devleti'nin tekrar kurulmasını güçleştirmiştir. Osmanlı Devleti bu savaş sonrasında bıçak sırtında kalmış ve yıkılmamak için mücadeler vermiştir. Osmanlı Devleti'nin balkanlarda yaptığı mücadeler boşa gitmemiştir. Balkanlardaki halk isyan etmemiş ve Osmanlı Devleti'nin hoşgörülü politikasından etkilenerek Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmışlardır. Ayrıca Yıldırım Bayezid'in Timur'a esir düşmesinin ardından, Yıldırım Bayezid'in oğulları; Musa, İsa, Süleyman ve Mehmet taht kavgası içerisine girmiştir. Bu taht kavgasına 1405 yılında Timur'un ölümünden sonra tutsaklıktan serbest bırakılan Şehzade Mustafa Çelebi'de katılmıştır. Şehzadelerin 1402-1413 yılları arasında 11 yıl süren bu taht mücadelelerine ''Fetret Devri'' adı verilir. Bu 11 yıllık mücadelenin ardından Mehmed Çelebi ağabeyi Musa Çelebi'yi öldürürek ve Timur'un esaretinden serbest bırakılan ve Anadolu'ya gelip Yıldırım Bayezid'in oğlu olduğunu ve saltanat üzerinde hak iddia ettiğini öne süren Mustafa Çelebi'yi de halka karşı kışkırtarak ve Bizansın adamı olduğu yönünde çeşitli iftiralar atarak Bizans'a yollamıştır. Tahta çıkan Mehmed Çelebi Türk siyasi birliğini yeniden sağlamıştır. Bu sebeple ona ''Devletin ikinci kurucusu'' denir.

TİMUR, YILDIRIM BAYEZİD'E NASIL DAVRANDI ?

Bazı Tarih kitapları Timur'un, Yıldırım Bayezid'e çok iyi davrandığını, bir dediğini iki yapmadığını söyler. Bazı Tarih kitapları ise Timur'un, Yıldırım Bayezid'e tam tersine kötü davrandığını söyler. Timur, gittiği yerlere kafesin içerisinde hapsettiği Yıldırım Bayezid'i de götürürdü. Ayrıca Yıldırım Bayezid'in eşi Devlet Hatun'a sarayda kadeh doldurma görevi vermiş ve bazı kıyafetler giydirerek milletin önünde dans etmeye zorlamış ve Yıldırım Bayezid'in de buna seyirci kalmasını istemiştir. Yıldırım Bayezid bu esaret bedeline katlanamayıp yüzüğündeki zehri içerek intihar etmiştir. Fakat devletin kitaplarında ve diğer birçok Tarih kitaplarında Timur'un, Yıldırım Bayezid'e çok iyi baktığı ve Yıldırım Bayezid'in kendi eceliğiyle öldüğü yazmaktadır.

TİMUR NASIL BİR HÜKÜMDARDI ?

Timur bazı Türkler tarafından sevilmez. Bununla birlikte Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından da sevilmez. Timur'un, Yıldırım Bayezid'i yenmesi Avrupa'da büyük korku ve endişe yaratmış, Avrupalılar Timur'un Avrupa'yı da işgal etmelerinden korkmuşlardır. Fakat Timur, fakirlik içerisinde olan Avrupa'yı almaya değer görmemiştir. Timur Anadolu beylerine özgürlüklerini verdikten sonra İzmir ve yöresinde bulunan Hristiyan şövalyelerinin de yönetimini yıkıp, Anadolu'daki son Hristiyan yönetimini de sonlandırdıktan sonra Anadolu'yu terk edip asıl hedefi olan Çin üzerine sefer hazırlıklarına başlamıştır. Ancak Çin seferine giderken 18 Şubat 1405 tarihinde vefat etmiştir. Timur âlime, din adamına ve sanatçıya çok değer verirdi. Onları Semerkand'a çekmeye çalışmış ve burayı bir kültür merkezi haline getirmişti. Timur adalete önem veren bir hükümdardı. Cezalandırırken acımasız ve sert, mükâfatlandırırken de son derece cömert ve iyi niyetli olmuştur. Timur, Hindistan topraklarının tamamını kendi topraklarına katmış ve bu savaşlar sonrasında kâfir oldukları ve ateşe taptıkları gerekçesiyle yüz binlerce Hintlinin kafasını kesip Ganj Nehri'ne atmıştır. Timur, Hristiyan batı dünyasınının da gözünde zalim ve yıkıcı bir barbardır. Çünkü o Hristiyan şövalyelerinin yuvalandığı, kale sahibi olduğu, Osmanlı Devleti ve Anadolu beyliklerinin yıllarca bir türlü alamadığı İzmir ve çevresini 15 günde fethedip, kalelerini yerle bir etmiş ve on bin Hristiyan şövalyesinin kellelerinden kule yaparak İzmir'i Anadolu Türkleri'ne armağan etmiştir. Ayrıca Yahudi tüccarların ve Hristiyan misyonerlerin Türkistan ve Orta Asya'daki faaliyetlerine son verdiği için, Hindistan'dan Hristiyan misyonerlerin kovulmasını, bu kıtada sadece Müslümanlığın yayılmasını istediği için Hristiyanlar ve Yahudiler ona düşmandır. Bunların yanında Timur, işgal ettiği yerlerde Yunan ve Roma eserlerinin kalıntılarını ve putları yıkmıştır. Bu nedenle ona yıkıcı da demişlerdir.

Bencemi okuduğunuz için teşekkür ederim. Esen kalın.


1|1
25

En İyi Kız Görüşü

 • Bu değerli ve okunaklı bilgiler için teşekkür ederim:) Timur şimdiki zamanda olsaydı eminim Türk Birliği kurulsaydı.

  0|1
  0|0

En İyi Erkek Görüşü

 • Turan uygulayamamış olmasının bir sebebi de Türk ordu tarzı olan hafif atlı birlikler yerine piyade ağırlıklı olmuş olmasıdır

  0|1
  0|0
  • Bilgi için teşekkürler.

Senin görüşün nedir?

Kızlar Ne Diyor 1

 • Severim böyle benceleri

  0|0
  0|0

Erkekler Ne Diyor 4

 • bazı Osmanlı Beylerinin Timurun safına geçmesinin nedeni aslında; Osmanlı daki sancakların İslam ve peygamber sancağı olmasında karşın Timur sancakların gerçek Türk sancakları olmasıdır beyler bakıyor Arap sancağı altında Türk sancağına karşı savaşacaklar bunu kabul edemeyip Timur un safına geçiyorlar

  0|1
  0|0
 • Emegine sağlık

  0|0
  0|0
 • detaylı bir bence olmuş teşekkürler :)

  0|0
  0|0
 • eline sağlık arkadaşım güzel paylaşım panpa :-)

  0|1
  0|0
Yükleniyor...