Sizin için incinmemek mi daha zordur yoksa incitmemek mi?

1hemrâz
Şâ­ir ne gü­zel söy­ler:

Cihân bâğında ey âkil, budur makbûl-i ins ü cin;
Ne kimse senden incinsin ne sen bir kimseden incin!..
Sizin için incinmemek mi daha zordur yoksa incitmemek mi?
6
0
Görüşünü yaz