Kaderin Belirleyiciliği ve İnsanın İradesi

Merhaba,

Bugün kader ile ilgili bir yazı hazırlamak istedim umarım severek okursunuz, hep kader diyoruz acaba ne kadar doğru biliyoruz?

Kaderin Belirleyiciliği ve İnsanın İradesi

Allah insanlara peygamberler göndererek iyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı bildirmiş, ancak seçme-tercih etme konusunda insanı özgür bırakmıştır. İnsan bu yaptığı seçimlerden Allah katında sorumludur. Kader ise, insanın hayatındaki olayların önceden belirlendiği ve insanın bu olaylar karşısında hiçbir şey yapamayacağı anlamına gelir. Ancak, kaderin insanın iradesiyle birlikte olduğu da savunulur. İnsanlar, kendilerinden istenilenleri yaparak veya yapmayarak iradelerini ve ihtiyarlarını kullanarak bu boyutuyla kaderlerini kendileri belirlerler. Bu seçimleri sebebiyle ödül veya cezayı hak ederler. Çünkü kaderin bu boyutundan sorumludurlar.

Kaderin Belirleyiciliği ve İnsanın İradesi

Kaderin belirleyiciliği nedir?

Özgür irade ve kaderin belirleyiciliği arasındaki denge konusu, insanların yaşamlarını nasıl anladıkları ve nasıl yaşadıkları konusunda derin etkilere sahip olabilir. Bazıları, kaderin her şeyi kontrol ettiğine inanarak yaşamlarını daha yazgı bir yaklaşımla sürdürebilirken, diğerleri kendi eylemleri ve kararlarının kaderlerini şekillendirebileceğine inanarak yaşamlarını daha etkili bir şekilde yönlendirebilir, kaderin belirleyiciliği konusu, insanın yaşamını anlama ve anlamlandırma biçiminde derin etkilere sahip olan önemli bir kavramdır. Felsefi, dini ve bilimsel açıdan incelenen bu konu, insanın yaşamına dair temel inançlarını ve değerlerini etkileyebilir. Herkesin kendi yaşam felsefesi doğrultusunda kaderin belirleyiciliği konusunu anlaması ve bu konuya yönelik düşüncelerini belirlemesi noktasında farklı bakış açıları ve inançlar mevcuttur.

Kaderin Belirleyiciliği ve İnsanın İradesi

Kaç Türlü Kader vardır?

Kader, iki türlü ayrılabilir: Izdırari kader ve ihtiyari kader.

Izdırari kader, insanın hiçbir etkisi olmayan, Allah’ın takdir ettiği şeylerdir. Örneğin, insanın doğduğu yer, anne-babası, fiziksel özellikleri, yetenekleri, ömrü, ölümü gibi. Bu konularda insanın bir seçimi yoktur, Allah’ın iradesine teslim olur.

İhtiyarı kader ise, insanın kendi iradesi ile yaptığı seçimlerdir. Örneğin, insanın hangi mesleği seçeceği, hangi eşi alacağı, hangi davranışları sergileyeceği, hangi ibadetleri yapacağı gibi. Bu konularda insanın bir sorumluluğu vardır, Allah’ın emir ve yasaklarına uygun hareket etmesi gerekir. Allah, insanın yapacağı seçimleri önceden bilir ve yazmıştır, ancak bu, insanın iradesini ortadan kaldırmaz. Allah, insanın seçimlerine göre onu ödüllendirir veya cezalandırır.

Kaderin Belirleyiciliği ve İnsanın İradesi

İslam'da kader ve özgür irade nasıl bir arada olabilir?

İslam'a göre, Allah her şeyi bilir, kontrol eder ve her şeyin en hayırlısını bilir. Kuran'da bir ayette, "Allah dilediğini hidayete erdirir ve dilediğini de sapıklık içinde bırakır. Rabbinin hükmüne kimse engel olamaz" (Kaf Suresi, 50/16) şeklinde buyurur. Bu, Allah'ın dünyadaki olayları bilgisi, iradesi ve kontrolü altında olduğunu ifade eder.

Ancak öte yandan, Kuran'da insanların sorumluluklarını yerine getirmesi, iyilik ve adaleti savunmaları konusunda da vurgular bulunmaktadır. İnsanların eylemlerinin sonuçları üzerinde de sorumlulukları olduğu belirtilir. Örneğin, "Gerçek şu ki, Allah, hiçbir kulu haksız yere yaratmaz. Herkes kazandığına karşı sorumludur" (Casiye Suresi, 45/22) ayeti insanların eylemlerinin sonuçlarına karşı sorumlu olduklarını belirtir.

İslam'a göre kader ve özgür irade arasındaki denge, Allah'ın her şeyin bilgisine ve kontrolüne sahip olması ile insanların özgür iradeleri arasında şekillenir. İnsanlar, eylemlerinin sonuçları üzerinde sorumluluk taşırken, aynı zamanda Allah'ın kaderine de teslim olurlar. Bu denge, insanların özgür iradelerini kullanmalarını ve aynı zamanda Allah'ın hikmetine güvenmelerini sağlar. Bu anlayış, Müslümanların hayatlarını yaşarken eylemlerinde sorumluluk sahibi olmalarını ve aynı zamanda Allah'ın kaderine teslim olmalarını teşvik eder.

Kaderin Belirleyiciliği ve İnsanın İradesi

Kader ve özgür irade konusunda farklı görüşler var mı?

Kader ve özgür irade konusunda farklı görüşlerin olması oldukça doğaldır, evet vardır çünkü bu konular insanın varoluşsal ve dünya görüşü ile doğrudan bağlantılıdır. Her bireyin bu konularda farklı inançları ve tercihleri olabilir ve bu konular üzerine yapılan tartışmalar da genellikle derin ve karmaşıktır. Bu nedenle, kader ve özgür irade konusunda karşıt görüşlere sahip olmak oldukça yaygındır ve bu konularda açık zihinli olmak ve farklı bakış açılarını anlamak önemlidir.

Kaderin Belirleyiciliği ve İnsanın İradesi

Kısaca kader ne demektir?

Kader, bir kişinin hayatında gerçekleşen olayların, seçimlerin ve sonuçların önceden belirlenmiş olduğuna inanılan kavramdır. Kader genellikle insanın yaşamının nasıl şekilleneceğine dair önceden tanımlanmış bir yazgı veya kısmet olarak düşünülür. Bazıları kaderi kader olarak kabul ederlerken, bazıları ise kendi seçimlerinin ve eylemlerinin hayatlarının yönünü belirlediğine inanırlar. Kader genellikle bireyin inanç sistemine, kültürel geçmişine ve dünya görüşüne bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanabilir. Kimi insanlar hayatlarının belirli bir kader doğrultusunda ilerlediğine inanırken, kimileri de özgür iradenin etkisi altında kendi kaderlerini belirleyebileceklerine inanırlar. Bu nedenle kader ve özgür irade din, felsefe ve psikoloji gibi birçok disiplinde tartışılan ve incelenen bir konu olmuştur.

Kaderin Belirleyiciliği ve İnsanın İradesi

Kaderin Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanıyorum, ancak her kendi yaptığımızı kadere bağlamak doğru değildir, Allahü Teâlâ bizlere akıl ve irade vermiştir.

"Kader belirleyici olabilir, ama insanın iradesi kaderini belirleyen güçtür."

Okuduğunuz için teşekkür ederim, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. 🤗

#ƘıԼıCƘiƦAƝ

06 Aralık, 2023 Çarşamba 00.55

Kaderin Belirleyiciliği ve İnsanın İradesi
Cevapla