Savunucu İletişim Nedir? Niçin Maske Takarız? Neden İkili Oynarız? Hangi Maksatla Aksi Hareket Ederiz?

Leading_Leader

Bu bencemizde Türkiye'de çoğunlukla yaşanan savunma mekanizmalarını, sosyal maske takmayı ve sebeplerini, ikili-yakın, aşk-meşk ilişkilerini irdeleyeceğiz. Umarız beğenirsiniz. Öyleyse başlayalım Savunucu İletişim ile...

Savunucu İletişim

Türkçede en kısa deyim ile dostluk (yakın ilişki) anlamına gelmektedir.
Türkçe'de en kısa deyim ile dostluk (yakın ilişki) anlamına gelmektedir.

Her insan hayatında mutlaka 3-4 yakın ilişki gerçekleştirmelidir. Zira sağlıklı toplum olmanın yegâne şartı budur. Tarihte sanayileşmiş batı toplumu, insanlık tarihinde bu yakın ilişkiden insanları yoksun bırakmaya zorlamış ilk toplumdur.

Bir görünüm oluşturmak

Birini yaptığı şeyden ötürü kınamak, onun sosyal benliğini köreltmenize sebep olabilir. Dikkat!
Birini yaptığı şeyden ötürü kınamak, onun sosyal benliğini köreltmenize sebep olabilir. Dikkat!

Peki bir insan neden maske takar? Bu tamamen kişinin çevresi ve yetiştiriliş biçimi ile alakalıdır. Misal anne babalarımızın gündelik hayatta söylediği bir takım sözler vardır. Elini yüzünü yıka, yoksa seni dilenci çocuğu sanarlar demesi gibi..

Bu gibi sorunlar zamanla kişinin ciddi bir karakutuya dönmesine neden olabilir ve neyse o olduğu izlenimini tabi olarak saklar. Bir nevi maske takar ve başkaları tarafından kabul edilmek için dışarıya bir sosyal benlik gösterir. Sosyal benlik, diğer insanları düşünerek oluşturulan bir görünüştür. Bir de iç benlik vardır ki bu da kişileri etkileyiş biçimidir. Bu etkileyiş, ona özgü bir birleşim ile mümkün olur. Yani bu bir iç benliktir. Dışa dönük, 'elalem ne der' zihniyetinden ibarettir. Zira sosyal benlik ve kendi iç dünyasında oluşan insanları çevresi iyi tanır ve nelerden hoşlandığını da şüphesiz iyi bilir.

Peki neden sosyal maskeler takarız?

Doğal ve içten olun, birtakım şeyleri bir başkası istediği için yapmayın.
Doğal ve içten olun, birtakım şeyleri bir başkası istediği için yapmayın.

Bu sorunun cevabı da bir önceki paragrafta saklı aslında.. Yani bunu yapmaktaki amaç tamamen toplumda kabul edilmekle ilgilidir. Bir nevi dediğimiz gibi yine yetiştiriliş biçimi ile alakalıdır. Bu kişiler genelde sizinle hemfikirmiş gibi görünürler. Size de ister istemez bu tutumları samimi gelmeyecektir.

Benlik tehdit edildiğinde ortaya çıkabilecek davranış türleri

Bahanelere asla sığınmayın. Çünkü asla samimni gelmeyeceksiniz.
Bahanelere asla sığınmayın. Çünkü asla samimni gelmeyeceksiniz.

Saldırganlık ile suçlayıcı ve kendini savunucu faktörleri kullanabilir bu tipler. Örneğin; Keşke daha önce gelseydin, işlerimiz daha kolaylaşırdı diyen birine karşılık diğeri; Ben nereden bilebilirdim, daha önce çağırsaydınız gelebilirdim diyebilir. Bu cevap kişiden kişiye değişebilir. Çünkü şahısların çevre yapısı ve yetiştiriliş biçimleri malum, aynı değildir.

2 düzeyde benlik anlayışı vardır;

Olmak istediğinizden ziyade göründüğünüz gibi olun.
Olmak istediğinizden ziyade göründüğünüz gibi olun.

1. Görünen benlik
2. İdeal, yani olması gereken benlik

Görünen benlik düzeyinde kişi geç kalma davranışı göstermiştir. Misal ben sözünü tutmayan tembel ve güvenilmez adamın tekiyim diyen biri bunu söylemek yerine hatayı kendisinin dışında arar.

Ruhsal gerginliklerin çoğu gerçek ile ideal benlik arasındaki çelişkiden kaynaklanır. Yani bireyin yaptığıyla söyledikleri arasında aynilik olmaz. Bu durum da şüphesiz savuncu davranışı ortaya çıkaracaktır. Görünen benlik ve ideal benlik arasındaki çelişkilerden doğan bu boşluklara literatürde duyarlılık noktaları adı veriliyor. Yani A bireyi için geç kalma davranışı bir duyarlılık noktası oluşturduğu halde B bireyi için böyle bir şey söz konusu olamaz.

Duyarlılık noktaları mevzu olunca kişiler psikolojik savunmaya geçerler. Psikolojik savunma, kendilik anlayışını olduğu gibi sürdürebilmek için dış dünyayı biraz değiştirerek davranışı akla yatkın gösterebilme çabasından ibarettir. Davranışı akla yatkın gösterebilme gayesi içinde olan kişiler, gerçekleri saptırır. Böylece çarpıtılmış dünyada görülen şeyler ile kişinin ideal benliği tutarlı gibi gözükür ama aslında değildir.

Not: Savunucu olmak her zaman zararlı değildir. Psikolojik sağlık açısından da önemlidir ancak mühim olan sık hale gelmemesidir.

Psikolojik savunma mekanizmaları;

İnsanlar tarafından sergilenen çeşitli psikolojik savunmaları bilmek size hayatta pekala yardımcı olabilir.
İnsanlar tarafından sergilenen çeşitli psikolojik savunmaları bilmek size hayatta pekala yardımcı olabilir.

Çeşitli psikolojik savunma mekanizmaları vardır. Bunlardan ilki mantığa bürünmedir.

Mantığa bürünme

Savunucu İletişim Nedir? Niçin Maske Takarız? Neden İkili Oynarız? Hangi Maksatla Aksi Hareket Ederiz?

Gerçeklerin daha sonra canını sıkmasına izin vermeyenler bu kategoriye dahildir.

Kişi mantığa uygun ancak gerçekte var olmayan nedenler bularak kendi kavramını korur. Gerçekler karşısında incinmesini önler. Örneğin kopya çekmeden başarılı olamayacağını bilen öğrenci gibi..

Telafi (Giderim) Başka alanla ilgili başarı gösterme

Herkes başarıyı malum konuda olmasa bile başka bir konuda kendine mal etmek ister.
Herkes başarıyı malum konuda olmasa bile başka bir konuda kendine mal etmek ister.

İnsanın kendi eksikliğini gidermek amacıyla kullandığı bir savunma mekanizmasıdır. Kişi eksikliğini gidermek yerine başka alana önem vermeye başlayabilir. Örneğin aile yaşamında mutluluğu yakalayamayan biri, iş yaşamındaki başarısını öne sürebilir.

Tepki oluşturma

Tepki oluşturan biri, ideal maske takma potansiyeline sahip kişidir.
Tepki oluşturan biri, ideal maske takma potansiyeline sahip kişidir.

Bir nevi duygularının zıttı yönünde hareket etmekle alakalı bir durumdur. Kişi gerçek duygularının tam karşıtını gösterme yolunda benlik bilincini korur. Örneğin mutsuz ama mutlu olduğunu gösteren birinin bunu maskelemesi gibi.

Yansıtma, hatasını başkalarına mal etme

İtham edilme tehdidine maruz kalabilirsiniz bu tarz kişiler karşısında..
İtham edilme tehdidine maruz kalabilirsiniz bu tarz kişiler karşısında..

Kendi eksiklikleri ve beceriksizliğinden doğan aksaklıkları başkalarına yüklemek açık bir yansıtma türüdür.

İkinci yansıtma türü ise; İstenmeyen, kabul edilmeyecek türden arzu ve tutumları başkalarına yakıştırma eyleminden kaynaklanmaktadır.

Özdeşim- Kendi dışında kişilik oluşturma

Siz, sizin dışında hareket etseniz bile yaptığınız her bir şey yine sizi bağlayacaktır.
Siz, sizin dışında hareket etseniz bile yaptığınız her bir şey yine sizi bağlayacaktır.

Kişiler, kendilerinden emin olmadığı ya da özgüven kaybı yaşadığı durumlarda başkalarını taklit ederler. Kendi duygu, düşünce ve davranışlarında onları model alırlar. Bu sık sık tekrarlanırsa kişi kendi düşünce ve duyguları ile ilişkisini kaybedebilir. Duygularını bastıran kişi gerçek benliği ile ilişkisini koparır bir savunma yapar ve bu da özdeşim türünde bir savunmadır.

Hayal kurma-Doyumlu gibi görünme

Mesela uyumak da bir kaçış ya da doyum yoludur.
Mesela uyumak da bir kaçış ya da doyum yoludur.

Bu kişiler de kendi istek ve arzuları gerçekleşmediği zaman çoğu kez hayal kurmaya başlarlar. Onları sıkan düşüncelerden kaçar ve doyumlu görünen bir yapıya bürünürler.

Bastırma, görmezden gelme

Mahalle yanarken... durumu.
Mahalle yanarken... durumu.

Hoş olmayan bir durumu görmezden gelmedir. Kimi zaman unutularak yapılan bir durumdur.

Duygusal yalıtım ve soğukluk (Apati)

Daha da ileri bir versiyonu; Umursamamaktır.
Daha da ileri bir versiyonu; Umursamamaktır.

Bir zamanlar değer verdiğiniz kişiye karşı sonraları bir soğukluk yaşayabilirsiniz. Bu durum genel değildir ve tek bir kişiyedir tavrınız.. Zaten o kadar önemli bir insan değil ki, benim ona ihtiyacım yok demeniz gibi.

Yer değiştirme- Sinirini başkalarından çıkarma

Bir nevi Günah Keçisi ilan edilmek örnek olabilir.
Bir nevi Günah Keçisi ilan edilmek örnek olabilir.

Kızgınlık ve düşmanca duygular, sebep olanlara değil de alakasız birine gösterilirse bu yer değiştirme türünden bir savunma olacaktır. Örneğin annesine kızan bir çocuğun sinirini kardeşinden çıkarması gibi.

Karşı saldırı

Özellikle ilişkilerde her kavgada ayrılık noktasına gelinmemeli.
Özellikle ilişkilerde her kavgada ayrılık noktasına gelinmemeli.

Bencemizin sonuna yaklaşırken son başlığımızı da yazıp finali o şekilde yapalım madem. Bazıları eleştirdiği zaman insanların çoğu eleştiri konusu olan şeylere cevap vereceği yerde çoğu kez eleştirene hücum ederek kendilerini korumaya yönelir. Bir nevi iletişimi içerik odağından ilişki merkezine kaydırır. Şiddetli bir şekilde kalp kırıcı olunur. Bir sorunu çözmek, bir konuyu aydınlığa kavuşturmak amaç olmaktan çıkar, karşıdaki kişiyi rahatsız etmek ve kırıp dökmek amaç olur. Yani sorunu çözülmekten uzaklaşır hale gelinir.

Evet, bir bencemizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biliyoruz, yaaa bitmesin dediğinizi duyar gibiyiz biz de ancak her başlangıcın bir sonu vardır. Umarız bencemizi beğenir ve görüşlerinizi esirgemezsiniz. Unutmayın; Yorumlarınız, unuttuklarımızı tamamlar.

Sevgiler.

Savunucu İletişim Nedir? Niçin Maske Takarız? Neden İkili Oynarız? Hangi Maksatla Aksi Hareket Ederiz?
4
4
Görüşünü yaz
4Kız Görüşü
4Erkek Görüşü

Bi’Bot Seçimi

Çok Süper Görüş
 • PamirSparrow
  Sonuna kadar okudum lakin bir başkasını taklit etme kısmının zararlı olduğunu düşünmüyorum, bir çok insan küçükken bir idol belirler ve o idolü taklit eder. Özgüven, cesaretten yürüyüş stiline kadar bir şekilde o karaktere benzer fakat bu benliğinin dışına çıktığı anlamına gelmez bence çünkü insan yaratılış ve yaşayız olarak zaten taklit etme ve geliştirme şeklinde büyür ve gelişir. Bu yüzden olmak istediğimiz gibi değilsek bunu taklit etmemiz uzun vadede bize pozitif fayda sağlayacaktır. Emeğin için teşekkürler.
  Görüş hala geçerli mi?
  • Rica ederim. Aslında taklit etmenin zararı var demedim. Süreklilik halini almamalı dedim. Neticede örnek olmak de istemem. Okuyup değerli vaktini harcadığın için de teşekkür ederim. 👏

Diğer Görüşler İçin Aşağı Kaydır

Kızlar & Erkekler Ne Diyor?

43
 • IAmarPresterAen
  Harika yazı olmuş hocam iletişimine bereket
  • Eyvallah. Bazı insanlar yüz bulamayınca neden çirkinleşiyor, buna da odaklanmak lazım.

  • Çirkinleşince bulacağını sandığı için hocam :Dd

  • Hayır, sonra kadın cinayetleri niye artıyor diyorlar.

 • Altinbasakk
  İste tam da bu yuzden insanlardan ve toplumdan mumkun oldugu kadar uzak duruyorum.
  • Herkes doğru şu dünyada.. O yüzden fazla kafana takma. Düzelir her şey zamanla...

 • fafur
  Uzun süredir yoktun. Her zamanki gibi farkını ortaya koymuşsun.
  • Baktım meydanı boş bulacaklar mı diye. Bir baktım, meydanda hala kimse yok. 😁

 • fangoria
  Uzun ama bilgilendirici olmuş
  • Uzun yazmak da aslında adetim değildir ama oldu bi defa...

 • Uykusuzzaşık
  Evet itiraf ediyorum bazen gardimi alıp maske kullanıyorum
 • Mavişgökyüzü
  Etki tepki yaratır 😂
 • Jdkdksls
  Çok güzel anlatılmış emeğinize sağlık 🤗🥰
YÜKLENİYOR...